Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAE/AES Analogové elektronické systémy Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAE/AESR Analogové elektronické systémy R Zimní a letní Čeština 6  
KAE/ANF Aplikace neuro a fuzzy logiky Zimní Čeština 5  
KAE/ANT Antény Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAE/ASE Aplikovaný software pro elektroniku Zimní Čeština 4  
KAE/AVT Audiovizuální technika Letní Čeština 3  
KAE/BES Bezpečné elektronické systémy Zimní Čeština 4  
KAE/CAE CAD elektronických systémů Zimní Čeština, Angličtina 3  
KAE/CES Číslicové elektronické systémy Zimní Čeština 5  
KAE/CESA Číslicové elektronické systémy pro FAV Letní Čeština 7  
KAE/CESR Číslicové elektronické systémy R Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAE/CZS Číslicové zpracování signálů Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAE/DAE Diagnostika automobilové elektroniky Zimní Čeština 5  
KAE/DOK Detekční a opravné kódování,implementace Letní Čeština, Angličtina 4  
KAE/DSTM1 Diplomový seminář TM 1 Zimní Čeština 3  
KAE/DSTM2 Diplomový seminář TM 2 Letní Čeština 3  
KAE/DZS Diagnostika a spoleh.elektron.zař.a sys. Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAE/ELN Elektronika Zimní Čeština 6  
KAE/ELS Elektronické systémy Zimní a letní Čeština 5  
KAE/EMK Elektromagnetická kompatibilita Zimní Čeština, Angličtina 4  
KAE/ENZ Elektronické napájecí zdroje Letní Čeština 4  
KAE/ESBL Elektron. systémy pro bezpilotní létání Zimní a letní Čeština 5  
KAE/EZO Elektronika ve zpracování obrazu Letní Čeština 4  
KAE/FZEI Forenzní zkoumání v elektr. a informat. Letní Čeština 4  
KAE/KS1 Komunikační sítě 1 Zimní Čeština 2  
KAE/KS2 Komunikační sítě 2 Letní Čeština 2  
KAE/KS3 Komunikační sítě 3 Zimní Čeština 2  
KAE/KS4 Komunikační sítě 4 Letní Čeština 2  
KAE/LE Lékařská elektronika Zimní Čeština 6  
KAE/MINA Mikrokontroléry v náročných aplikacích Zimní Čeština 5  
KAE/MPP Mikroprocesory a počítače Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAE/NIO Návrh integrovaných obvodů Zimní a letní Čeština 3  
KAE/NKS Navig. a komunik. syst. v doprav. prostř Letní Čeština 4  
KAE/NSA Napájecí a nabíjecí systémy automobilů Zimní Čeština 4  
KAE/OK Optické komunikace Letní Čeština 3  
KAE/OPA Odborné prezentace v angličtině Zimní Čeština, Angličtina 2  
KAE/OPX1 Odborná praxe 1 Letní Čeština 2  
KAE/OPX2 Odborná praxe 2 Zimní Čeština 2  
KAE/PEL Programování v elektronice Letní Čeština 4  
KAE/PI Přenos informací Zimní Čeština 4  
KAE/PLO Programovatelné logické obvody Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAE/PPES Programování pro embedded systémy Zimní Čeština 4  
KAE/PSR Principy syntézy elektron.řídících syst. Letní Čeština 4  
KAE/RAS Radioelektronické systémy Zimní Čeština 4  
KAE/RIS Řídící a informační sběrnice Letní Čeština 5  
KAE/RKM Radioelektronické konstrukce a měření Zimní Čeština 3  
KAE/RUP Radiové určování polohy Zimní Čeština 1  
KAE/SAC Senzory a akční členy Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAE/SAS Signály a soustavy Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAE/SBET Elektrotechnika Letní Čeština 0  
KAE/SBETK Elektronika a telekomunikace Letní Čeština 0  
KAE/SEL Seminář z elektroniky Zimní Čeština 2  
KAE/SNAES Automobilové elektronické systémy Letní Čeština 0  
KAE/SNEK Elektronické komunikace Letní Čeština 0  
KAE/SNESA Elektronické součástky a systémy Letní Čeština 0  
KAE/SNESD Elektronické součástky a systémy Letní Čeština 0  
KAE/SNESE Elektronické součástky a systémy Letní Čeština 0  
KAE/SNEST Elektronické součástky a systémy Letní Čeština 0  
KAE/SNMS Multimediální systémy Letní Čeština 0  
KAE/SNPPE Počítače a programování v elektronice Letní Čeština 0  
KAE/SNPZS Přenos a zpracování signálu Letní Čeština 0  
KAE/SNZTD Zabezpečovací technika v dopravě Letní Čeština 0  
KAE/STS Seminář z techniky senzorů Letní Čeština 2  
KAE/SVSE Soubor vyzvaných seminářů z EI Letní Čeština 3  
KAE/SVST Soubor vyzvaných seminářů z TM Zimní Čeština 3  
KAE/SYS1 Syntéza elektronických systémů 1 Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAE/SYS2 Syntéza elektronických systémů 2 Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAE/TK Telekomunikace Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAE/TRM Televizní, rádiové a multimed. systémy Zimní Čeština 3  
KAE/TS Telekomunikační systémy Letní Čeština 5  
KAE/TT Telekomunikační technika Zimní Čeština 4  
KAE/TVR Televizní a rozhlasová technika Zimní Čeština 3  
KAE/TZD Telekomunikace v železniční dopravě Zimní Čeština 4  
KAE/UET Úvod do elektroniky Letní Čeština 4  
KAE/UPAE Úvodní praktika aplikované elektroniky Zimní Čeština 3  
KAE/UPR Užití počítačů v řízení Zimní Čeština 5  
KAE/UST Úvod do sdělovací techniky Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KAE/ZEK Základy elektroniky Letní Čeština 5  
KAE/ZST Základy sdělovací techniky Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAE/ZTD1 Zabezpečovací technika v žel. dopravě 1 Letní Čeština 5  
KAE/ZTD2 Zabezpečovací technika v žel. dopravě 2 Zimní Čeština 4  
KAE/ZVT Zvuková technika Zimní Čeština 3  
KAE/ZZO Zpracování zvuku a obrazu Zimní Čeština 3  
KEE/BPRE Bezpečnost práce v elektrotechnice Zimní Čeština 1  
KEE/DEP Diagnostika v elektroenergetice Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KEE/DSTE1 Diplomový sem. z tech. ekologie 1 Zimní Čeština 3  
KEE/DSTE2 Diplomový sem. z tech. ekologie 2 Letní Čeština 3  
KEE/EEN Ekonomika v energetice Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/EE1 Elektroenergetika 1 Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/EE2 Elektroenergetika 2 Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/EKV Elektrotechnická kvalifikace Zimní Čeština 2  
KEE/ELS Elektrické stanice a vedení Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/EMC Elektromagnetická kompatibilita zařízení Letní Čeština 4  
KEE/ENG1 Úvod do studia inženýrství Zimní Čeština 2  
KEE/EPRE Elektrické přístroje v EE Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/EPRS Elektrické přístroje v SE Letní Čeština 4  
KEE/EPR1 Elektrické přístroje 1 Letní Čeština 3  
KEE/EPR2 Elektrické přístroje 2 Letní Čeština 4  
KEE/EPR3 Elektrické přístroje 3 Zimní Čeština 5  
KEE/ES Elektrické světlo Zimní Čeština 4  
KEE/ESV Elektrické světlo Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KEE/ESZS Energ. stroje, zařízeni a systémy Zimní Čeština 6  
KEE/ETEE Ekologie a nové technologie v EE Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/ETP Elektrotepelná prům. zařízení Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/ETPR Elektrotepelné procesy Letní Čeština, Angličtina 4  
KEE/E1 Elektrárny I Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/E2 Elektrárny II Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/JB Jaderná bezpečnost Zimní Čeština 3  
KEE/JE Jaderné elektrárny Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/K Klimatologie Zimní Čeština 5  
KEE/MJEE Metrologie v jaderné elektroenergetice Zimní Čeština 5  
KEE/MMEE Management a mark. v EE Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/MPP Měření parametrů prostředí Zimní Čeština 3  
KEE/MR Měření regulace a řízení ES Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/MS Modelování elektrických sítí Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/OEK Obnovení eltech. kvalifikace Zimní Čeština, Angličtina 1  
KEE/OPA Odborné prezentace v angličtině Zimní Čeština, Angličtina 2  
KEE/OZS Ochrany a zabezpečovací systémy Zimní Čeština 4  
KEE/PE Průmyslová energetika Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/PEC Projektování energetických celků Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/PEE Přehled elektroenergetiky Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/PEJE Provoz elekt. části jaderných elektráren Zimní a letní Čeština 4  
KEE/PIR Projekt. instalací a el. rozvodů Zimní Čeština 5  
KEE/PJS Přech. jevy v el. soustavách Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/POE Počítače v energetice Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/PPJE Provozní praxe na jaderné elektrárně Letní Čeština 4  
KEE/PRAX Odborná praxe Letní Čeština 4  
KEE/PTZ Pevná trakční zařízení Letní Čeština 3  
KEE/RS Rozvody a sítě nn Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/RZ Rozvodná zařízení v ES Letní Čeština 4  
KEE/SBET Elektrotechnika Letní Čeština 0  
KEE/SBTEK Technická ekologie Letní Čeština 0  
KEE/SES Spolehlivost energ. systémů Letní Čeština 4  
KEE/SNEAE Elektrotechnika a energetika Letní Čeština 0  
KEE/SNEEA Elektroenergetika A Letní Čeština 0  
KEE/SNELT Elektrotechnika Letní Čeština 0  
KEE/SNETS Elektronika a telekomunikační systémy Letní Čeština 0  
KEE/SNMAD Měření a diagnostika Letní Čeština 0  
KEE/SNREE Rozvod elektrické energie Letní Čeština 0  
KEE/SNTE Technická ekologie Letní Čeština 0  
KEE/SNUEE Užití elektrické energie Letní Čeština 0  
KEE/SNVEE Výroba elektrické energie Letní Čeština 0  
KEE/SOES Solární elektroenergetické systémy Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/SVT Světelná technika Letní Čeština 3  
KEE/SZ Silnoproudá zařízení Zimní Čeština 3  
KEE/TOO Technika ochrany ovzduší Zimní Čeština 5  
KEE/TPR Teorie přenosu a rozvodu el. energie Zimní Čeština 5  
KEE/TTS Teplárenství a tep. sítě Letní Čeština 4  
KEE/TVN Technika vysokého napětí Zimní Čeština, Angličtina 4  
KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/ZBP Základy bezpečnosti práce Zimní Čeština 1  
KEE/ZEN Základy elektroenergetiky Zimní a letní Čeština 4  
KEE/ZETP Základy elektrotepelných procesů Zimní Čeština 4  
KEE/ZSTEK Závěrečný seminář z TEK Letní Čeština 3  
KEE/ZVE Zdroje a výroba elektrické energie Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/AK Akustika Zimní a letní Čeština 3  
KET/DEZ Diagnostika elektrických zařízení Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/DMAS Diagnostické metody a systémy Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KET/DPS Dielektrické prvky a systémy Zimní a letní Čeština 5  
KET/DSKE1 Diplomový seminář - KE1 Zimní Čeština 3  
KET/DSKE2 Diplomový seminář - KE2 Letní Čeština 3  
KET/EM Elektrická měření Zimní Čeština 5  
KET/EMAP Elektrotechnické materiály a prostředí Zimní a letní Čeština 4  
KET/EMAT Elektrotechnické materiály Zimní a letní Čeština 5  
KET/EMS Elektronické měřicí systémy Zimní a letní Čeština 5  
KET/EM1 Elektrická měření 1 Letní Čeština 3  
KET/EM2 Elektrická měření 2 Zimní Čeština 5  
KET/ESCA Elektronické součástky pro FAV Zimní Čeština, Angličtina 6  
KET/ETM Elektrotechnické materiály Zimní a letní Čeština 4  
KET/FE Fyzikální elektronika Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/CHH Chvění a hluk Letní Čeština 4  
KET/ITE1 Inovativní technologie v elektrotech. 1 Letní Čeština, Angličtina 3  
KET/ITE2 Inovativní technologie v elektrotech. 2 Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/ITPS Interakce a technologie prvků a systémů Zimní a letní Čeština 4  
KET/KTL Konstrukce a technologie elektron. zař. Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/MATA Materiály a technologie pro auto.elektr. Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/MEL Molekulární elektronika Zimní Čeština 4  
KET/MET Metrologie Letní Čeština 4  
KET/MNV Měření neelektrických veličin Zimní Čeština 4  
KET/MSE Materiály v silnoproudé elektrotechnice Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/MZEK Měření a zkoušení el. zařízení Zimní a letní Čeština 4  
KET/NAE Navrhování elektronických systémů Letní Čeština 3  
KET/NELZ Navrhování elektronických zařízení Zimní Čeština 3  
KET/OPA Odborné prezentace v angličtině Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/OPX1 Odborná praxe 1 Letní Čeština 2  
KET/OPX2 Odborná praxe 2 Zimní Čeština 2  
KET/PELZ Projektování elektronických zařízení Letní Čeština 4  
KET/POET1 Podnikání v elektrotechnice 1 Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/POET2 Podnikání v elektrotechnice 2 Letní Čeština 5  
KET/PREP Provoz elektrotechnických podniků Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/PRS Případové studie Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/QSP1 Semestrální projekt 1 Zimní Čeština 5  
KET/QSP2 Semestrální projekt 2 Letní Čeština 5  
KET/QSP3 Semestrální projekt 3 Zimní a letní Čeština 5  
KET/QSP4 Semestrální projekt 4 Zimní Čeština 5  
KET/RIP Řízení procesů v elektrotechnice Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/RJTD Řízení jakosti a technická diagnostika Zimní a letní Čeština 4  
KET/SBET Elektrotechnika Letní Čeština 0  
KET/SBKOE Komerční elektrotechnika Letní Čeština 0  
KET/SEZ Spolehlivost elektrotechnických zařízení Letní Čeština 4  
KET/SNEAI Elektrotechnika a informatika K Letní Čeština 0  
KET/SNEAT Elektronika a telekomunikace K Letní Čeština 0  
KET/SNEEK Elektroenergetika K Letní Čeština 0  
KET/SNEPE Elektromechanika a průmysl.elektronika K Letní Čeština 0  
KET/SNKE Komerční elektrotechnika Letní Čeština 0  
KET/SNOE Obecná elektrotechnika Letní Čeština 0  
KET/SNTM Technologie a měření K Letní Čeština 0  
KET/SPS Speciální součástky pro elektroniku Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/SWZ Software pro zpracování zvuku Letní Čeština 2  
KET/TASE Tržní aspekty segmentu elektrotechnika Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/TEL Technologie elektroniky Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/TIOT Technologie pro internet věcí Zimní Čeština 3  
KET/TLP Technologické procesy Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/TME Teorie měření a experimentů Letní Čeština 4  
KET/TPZZ Technická podpora zpracování zvuku Zimní a letní Čeština 3  
KET/ZMA Základy měření Letní Čeština 6  
KEV/ARP Automatická regulace pohonů Letní Čeština 5  
KEV/ATE1 Automatizační technika v el.pohonech 1 Zimní Čeština 3  
KEV/ATE2 Automatizační technika v el.pohonech 2 Letní Čeština 3  
KEV/EMCH Elektromechanika Zimní Čeština 4  
KEV/ENP Elektrotechnické normy a předpisy Letní Čeština 2  
KEV/EP Elektrické pohony Letní Čeština 4  
KEV/ES Elektrické stroje Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEV/ETR Elektrická trakce Letní Čeština 5  
KEV/KPE Konstrukční prvky elektrických strojů Letní Čeština 5  
KEV/MES Modelování elektrických strojů Zimní Čeština 5  
KEV/MPE Mikrokontroléry v průmyslové elektronice Zimní Čeština 4  
KEV/MPS Modelování polí v elektrických strojích Zimní Čeština 3  
KEV/MRP Mikroprocesorové řízení pohonů Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEV/MRP2 Mikroprocesorové řízení pohonů 2 Letní Čeština 6  
KEV/MZZ Měření a zkoušení el. zařízení Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEV/NFR Nízkofrekvenční rušení Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEV/OPA Odborné prezentace v angličtině Zimní Čeština, Angličtina 2  
KEV/OPX1 Odborná praxe 1 Letní Čeština 2  
KEV/OPX2 Odborná praxe 2 Zimní Čeština 2  
KEV/PEM Průmyslová elektronika a mechatronika Zimní a letní Čeština 5  
KEV/PEP Projektování elektrických pohonů Zimní Čeština 5  
KEV/PEZ Projektování elektrotechnických zařízení Zimní Čeština 5  
KEV/PPK Počítačová podpora konstrukč. prací Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEV/PRSE Programování v SE Letní Čeština 4  
KEV/PSE Přehled silnoproudé eltech. Letní Čeština 4  
KEV/PSSE Perspektivní směry v SE Letní Čeština 4  
KEV/PVE Pohony a výkonová elektronika Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEV/PVM Projektování výkonových měničů Letní Čeština 4  
KEV/RRV Řizení a regulace vozidel Zimní Čeština 4  
KEV/RT Regulační technika Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEV/SARP Seminář z regulace pohonů Letní Čeština 2  
KEV/SBAEL Aplikovaná elektrotechnika Letní Čeština 0  
KEV/SBEAE Elektrotechnika a elektronika Letní Čeština 0  
KEV/SBEPE Elektromechanika, pohony a energetika Letní Čeština 0  
KEV/SBET Elektrotechnika Letní Čeština 0  
KEV/SBOEA Obecná elektrotechnika Letní Čeština 0  
KEV/SBOET Obecná elektrotechnika Letní Čeština 0  
KEV/SEP Seminář z elektických pohonů Letní Čeština 2  
KEV/SES1 Stavba elektrických strojů 1 Zimní Čeština 6  
KEV/SES2 Stavba elektrických strojů 2 Zimní a letní Čeština 6  
KEV/SIM Simulace elektron. a mechatron. systémů Zimní a letní Čeština 2  
KEV/SMS Seminář a měření z elektrických strojů Zimní Čeština 3  
KEV/SNEMS Elektromechanické systémy Letní Čeština 0  
KEV/SNEPP Elektrické pohony P Letní Čeština 0  
KEV/SNEPS Elektrické pohony S Letní Čeština 0  
KEV/SNET Elektrická trakce Letní Čeština 0  
KEV/SNVE Výkonová elektronika Letní Čeština 0  
KEV/SNVET Výkonová elektronika Letní Čeština 0  
KEV/SOV Spínací obvody výkonových součástek Zimní Čeština 4  
KEV/SRT Seminář z regulační techniky Zimní Čeština 2  
KEV/SVE Seminář z výkonové elektroniky Zimní a letní Čeština 2  
KEV/TD Technická dokumentace Zimní a letní Čeština 3  
KEV/TES1 Teorie elektrických strojů 1 Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEV/TES2 Teorie elektrických strojů 2 Zimní Čeština 5  
KEV/TRP Trakční pohony Zimní Čeština 6  
KEV/VE Výkonová elektronika Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEV/VEP Vybrané statě z el. pohonů Zimní Čeština 5  
KEV/VES Výkonová elektronika - vybrané statě Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEV/VPES Vybrané partie z elektrických strojů Zimní Čeština 5  
KEV/ZEI Základy elektroinženýrství Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/ETP Inženýrská etika Zimní a letní Čeština 2  
KFY/FYFE1 Fyzika pro FEL 1 Zimní Čeština 5  
KFY/FYFE2 Fyzika pro FEL 2 Letní Čeština 3  
KFY/TFYE Technická fyzika pro FEL Zimní Čeština 6  
KIV/ACG Počítačová grafika pro pokročilé Zimní a letní Angličtina 6  
KIV/ACS1 Architektury číslicových systémů 1 Zimní Čeština 6  
KIV/ACS2 Architektury číslicových systémů 2 Letní Čeština 6  
KIV/APG Algoritmy a počítačová grafika Zimní a letní Čeština 6  
KIV/DS Distribuované systémy Zimní Čeština 6  
KIV/ECS Elektronika číslicových systémů Letní Čeština 0  
KIV/GSVD Grafické systémy a vizualizace dat Zimní a letní Čeština 5  
KIV/ICP Interakce člověk - poč. v přir. jazyce Letní Čeština 6  
KIV/KP Konstrukce počítačů Zimní Čeština 6  
KIV/LS Logické systémy Letní Čeština 6  
KIV/MBKZ Mobilní komunikace a zařízení Letní Čeština 4  
KIV/MKZ Mobilní komunikace a zařízení Letní Čeština 3  
KIV/NMS Navrhování mikropočítačových systémů Zimní Čeština 6  
KIV/PC Programování v jazyce C Zimní Čeština 6  
KIV/PDS Projektování distribuovaných systémů Letní Čeština 6  
KIV/POT Počítačová technika Letní Čeština 5  
KIV/PSI Počítačové sítě Letní Čeština 6  
KIV/PZ Přídavná zařízení Letní Čeština 6  
KIV/SAP Speciální architektury počítačů Letní Čeština 6  
KIV/UPA Úvod do počítačových architektur Zimní Čeština 6  
KIV/UPA-E Úvod do počítačových architektur Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIV/UPS Úvod do počítačových sítí Zimní Čeština 6  
KIV/UPS-E Úvod do počítačových sítí Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIV/VID Vizualizace dat Zimní a letní Čeština 6  
KIV/VINF Vizualizace informací Zimní a letní Čeština 6  
KIV/ZPG Základy počítačové grafiky Zimní Čeština 6  
KKS/KPP Metody konstruování a zobrazování s CAD Zimní Čeština 4  
KKY/AKSZ Aplikovaná kybernetika Letní Čeština 0  
KKY/APK Algoritmy a programování v kybernetice Zimní Čeština 5  
KKY/AŘ Automatické řízení Zimní Čeština 6  
KKY/AŘ1 Automatické řízení 1 Zimní Čeština 4  
KKY/AŘ2 Automatické řízení 2 Letní Čeština 3  
KKY/AS Adaptivní systémy Zimní Čeština 6  
KKY/BBS Biometrické a bezpečnostní systémy Zimní Čeština 5  
KKY/BIO Biokybernetika Zimní a letní Čeština 4  
KKY/BPIB Bakalářská práce IB Letní Čeština 12  
KKY/BPIK Bakalářská práce IK Letní Čeština 12  
KKY/BPKŘT Bakalářská práce KŘTB Zimní a letní Čeština 12  
KKY/BPPŘ Bakalářská práce PŘ Letní Čeština 12  
KKY/BZKŘT Bakalářská zkouška KŘTB Zimní a letní Čeština 0  
KKY/DHŘ Decentralizované a hierarchické řízeni Zimní Čeština 6  
KKY/DP Diplomová práce Letní Čeština 18  
KKY/DPZ Dálkový průzkum Země Zimní Čeština 5  
KKY/HDS Hlasové dialogové systémy Letní Čeština 6  
KKY/HKUI Historie kybernetiky a umělé inteligence Zimní Čeština 2  
KKY/IŘS1 Informační a řídicí systémy 1 Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/IŘS2 Informační a řídicí systémy 2 Zimní Čeština 6  
KKY/ISF Identifikace systémů a filtrace Letní Čeština 6  
KKY/KY Kybernetika Zimní Čeština 4  
KKY/LS1 Lineární systémy 1 Zimní Čeština 6  
KKY/LS2 Lineární systémy 2 Letní Čeština, Němčina 6  
KKY/MATL Matlab Letní Čeština 2  
KKY/MPV Metody počítačového vidění Zimní Čeština 6  
KKY/MS2 Modelování a simulace 2 Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/NEU Neuronové sítě Zimní Čeština 6  
KKY/NS Nelineární systémy Zimní Čeština 6  
KKY/NSES Neuronové sítě a evoluční strategie Zimní Čeština 6  
KKY/OA Operační analýza Zimní Čeština 6  
KKY/OKŘT Obhajoba diplomové práce KŘT Letní Čeština 0  
KKY/OPS Optimální systémy Letní Čeština 6  
KKY/OŘRS Obhajoba diplomové práce ŘRS Letní Čeština 0  
KKY/PFV Převodníky fyzikálních veličin Zimní a letní Čeština 6  
KKY/POS Počítačové systémy Letní Čeština 5  
KKY/POSS Počítačové systémy a sítě Letní Čeština 5  
KKY/PP Programové prostředky řízení Zimní Čeština 6  
KKY/PRJ3 Projekt 3 Zimní Čeština 3  
KKY/PRJ4 Projekt 4 Letní Čeština 3  
KKY/PRJ5 Projekt 5 Zimní Čeština 5  
KKY/PRX Prvky a regulátory Zimní Čeština 6  
KKY/PSR Principy syntézy elektronických řídicích Zimní Čeština 4  
KKY/RLS Robustní řízení lineárních systémů Zimní Čeština 6  
KKY/SIMUL Simulink Zimní a letní Čeština 2  
KKY/SMR Strukturální metody rozpoznávání Zimní Čeština 6  
KKY/SPC Semestrální práce Zimní a letní Čeština 6  
KKY/STP Stochastické systémy a procesy Letní Čeština 6  
KKY/SUR Strojové učení, řešení úloh a rozpoznává Zimní Čeština 6  
KKY/SVP Systémy vnímání a porozumění Zimní Čeština, Angličtina 6  
KKY/SWAP Vývoj SW pro automobilový průmysl Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/SYA Systémová analýza Zimní Čeština 5  
KKY/TOD Teorie odhadu a zpracování signálů Zimní Čeština 6  
KKY/TPŘ Technické prostředky řízení Zimní Čeština 6  
KKY/TŘ Teorie řízení Letní Čeština 4  
KKY/UI Umělá inteligence Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/USK Učící se systémy a klasifikátory Letní Čeština 6  
KKY/VŘS Vložené řídicí systémy Letní Čeština 4  
KKY/ZDO Zpracování digitalizovaného obrazu Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/ZIS Zákl. identifikace systémů, detekce chyb Zimní Čeština 5  
KKY/ZKY Základy kybernetiky Letní Čeština 3  
KKY/ZSK Zpracování signálu pro klasifikaci Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/ZSUR Základy strojového učení a rozpoznávání Zimní Čeština 6  
KMA/LAB Lineární algebra B Zimní a letní Čeština 3  
KMA/MAB Matematika a byznys Zimní a letní Čeština 4  
KMA/MA1E Matematika 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMA/MM Matematické modelování Zimní Čeština 5  
KMA/MNO Metody numerické optimalizace Zimní Čeština 4  
KMA/SMP Seminář - maticový počet Zimní a letní Čeština 2  
KMA/SNU Software numerických metod Zimní a letní Čeština 3  
KMA/ST Seminář -integrál.a diskrét.transformace Zimní a letní Čeština 2  
KME/MATL Modelování matlabem Zimní Čeština, Angličtina 2  
KME/PPE Pružnost a pevnost pro elektrotechniku Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AMKA Vybrané kapitoly z autom. pro učitele A Zimní a letní Čeština 2  
KMT/DITPM Didaktická technologie Zimní a letní Čeština 3  
KMT/EP Elektronické praktikum Letní Čeština 2  
KMT/ES Elektronika pro učitele SŠ Zimní Čeština 3  
KMT/EXTCC Exkurze C Zimní a letní Čeština 1  
KMT/OTSE Odborný technický seminář Zimní a letní Čeština 2  
KMT/PDGF Práce s digitálním fotoaparátem Zimní a letní Čeština 2  
KMT/PREL Praktická elektronika Zimní a letní Čeština 5  
KMT/SPRA Školní praktika A Zimní Čeština 2  
KMT/STAV Stavebnice konstrukční a elektro Zimní a letní Čeština 1  
KMT/TES1 Technický seminář 1 Zimní Čeština 3  
KMT/TES2 Technický seminář 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/TVPS Základy technické výchovy Zimní a letní Čeština 2  
KMT/UE Užitá elektronika Letní Čeština 2  
KMT/ZO Základy optoelektroniky Zimní a letní Čeština 3  
KMT/ZVT Videotechnika ve škole Zimní a letní Čeština 2  
KPM/ZM Základy managementu Zimní a letní Čeština 6  
KPM/9ZM Základy managementu Zimní a letní Čeština 6  
KTE/APE Aplikace počítačů v elektrotechnice Zimní Čeština, Angličtina 3  
KTE/ATE Aplikace teoretické elektrotechniky Letní Čeština 4  
KTE/DET Dějiny elektrotechniky Zimní Čeština 2  
KTE/E Elektrotechnika Letní Čeština 4  
KTE/EDEE Elektrodynamika pro EE Zimní Čeština, Angličtina 5  
KTE/EDPE Elektrodynamika pro PE Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTE/ECH Elektrochemie Letní Čeština 2  
KTE/EV Elektromagnetické vlny Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTE/IT Informační technologie Zimní a letní Čeština 5  
KTE/MEL Modelování a simulace v elektrotechnice Zimní Čeština 3  
KTE/MMEM Matematické modely v elektromagnetismu Zimní Čeština 5  
KTE/MVFT Modelování ve vysokofrekvenční technice Zimní Čeština 3  
KTE/OLE Optimalizace v elektrotechnice Letní Čeština 5  
KTE/OPA Odborné prezentace v angličtině Zimní Čeština, Angličtina 2  
KTE/PED Prostředky pro elektrotech. dokumentaci Zimní Čeština 3  
KTE/PMPS Počítačové modelování průmysl. systémů Zimní Čeština 3  
KTE/PNZ Počítačový návrh el. zařízení Letní Čeština 3  
KTE/PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů Letní Čeština 2  
KTE/SPE Spotřební elektrotech. a elektronika Zimní Čeština 5  
KTE/STE Seminář z teoretické elektrotechniky Letní Čeština 2  
KTE/TAM Tvorba aplikací pro mobilní zařízení Letní Čeština 4  
KTE/TEA Teoretická elektrotechnika - AV Zimní Čeština 5  
KTE/TEMP Teorie elektromagnetického pole Letní Čeština 5  
KTE/TEVS Teoretická elektrotechnika-vybrané statě Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTE/TEVSK Vybrané statě-Teoretická elektrotechnika Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTE/TE1 Teoretická elektrotechnika 1 Zimní Čeština 7  
KTE/TE2 Teoretická elektrotechnika 2 Letní Čeština 6  
KTE/TE2K Teoretická elektrotechnika 2 pro KE,TE Letní Čeština 4  
KTE/UE Úvod do elektrotechniky Zimní Čeština 5  
KTE/USE Úvod do studia elektrotechniky Zimní Čeština 2  
KTE/VEZ Vývoj elektrotechnických zařízení Zimní a letní Čeština 2  
KTE/YTE1 Teoretická elektrotechnika 1 Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTE/YTE2 Teoretická elektrotechnika 2 Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTE/ZPE Základy programování pro elektrotechniku Zimní a letní Čeština 5  
KTE/ZSTE Závěrečný seminář z teor. elektrotech. Letní Čeština 3  
KVD/KAFJB Konečné automaty a formální jazyky Zimní a letní Čeština 2  
KVD/NUMET Numerické metody Zimní Čeština 4  
KVD/SVVT Současné směry vývoje výpočetní techniky Zimní Čeština 2  
KVD/TO Teorie počítačů Letní Čeština 4  
KVD/ZTGI Zprac. textových a grafických informací Letní Čeština 4