Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Strojírenství a strojírenská výroba

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAJ/INTL Videokonference Zimní a letní Angličtina 3  
KFE/ERGT Ergoterapie pro techniky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/KIZT Kineziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ORTP Ortopedická protetika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/TEPRT Teorie ergoterapie a pracovní rehab. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFE/ZFTT Základy fyzikální terapie pro techniky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/ETP Inženýrská etika Zimní a letní Čeština 2  
KFY/TFYS1 Technická fyzika pro FST 1 Letní Čeština 3  
KFY/TFYS2 Technická fyzika pro FST 2 Zimní Čeština 3  
KGE/REG1 Regionální ekonomika a reg. politika Zimní a letní Čeština 3  
KKE/ATC Pokročilé termodynamické cykly Letní Čeština 5  
KKE/BP Bakalářská práce Letní Čeština 4  
KKE/CE Člověk a energie Zimní Čeština 4  
KKE/DP Diplomová práce Letní Čeština 4  
KKE/EKE Ekologie v energetice Letní Čeština 5  
KKE/ESV Energie slunce a větru Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKE/EVO Energetické využití a likvidace odpadů Zimní Čeština 4  
KKE/EXK Exkurze Zimní Čeština 2  
KKE/HE Hydroenergetika Zimní Čeština 5  
KKE/JEP Primární okruh jaderné elektrárny Letní Čeština 6  
KKE/JES Sekundární okruh jaderné elektrárny Letní Čeština 5  
KKE/JEV Výstavba, montáž a provoz JE Zimní Čeština 4  
KKE/JEZ Jaderně energetická zařízení Letní Čeština 5  
KKE/JRE Regulace jaderného bloku Letní Čeština 4  
KKE/JST Speciální technologie Zimní Čeština 2  
KKE/MJE Měření v jaderné energetice Letní Čeština 5  
KKE/MPC Montáž a provoz energetických zařízení Letní Čeština 4  
KKE/MT Mechanika tekutin Zimní Čeština 5  
KKE/MTPB Mechanika tekutin pro profesní bakaláře Zimní Čeština 6  
KKE/MT2 Mechanika tekutin 2 Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKE/PBP Projekt k bakalářské práci Letní Čeština 4  
KKE/PDJE Provozní diagnostika na jaderných el. Letní Čeština 4  
KKE/PDP Předdiplomní projekt Letní Čeština 8  
KKE/PJE Provoz jaderných elektráren Zimní Čeština 5  
KKE/PP Předdiplomní praxe Zimní Čeština 2  
KKE/PRX Odborná praxe Letní Čeština 2  
KKE/PTC Projektování energetických centrál Zimní Čeština 5  
KKE/PTH Přenos tepla a hmoty Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKE/PTK Parní turbiny a kondenzátory Zimní Čeština 6  
KKE/PTT Plynové turbiny a turbokompresory Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKE/PTTA Plynové turbíny a turbokompresory Zimní Angličtina 6  
KKE/RAT Regulace a automatizace energet. centrál Letní Čeština 5  
KKE/SMT Seminář z mechaniky tekutin Zimní Čeština 2  
KKE/SPB Semestrální projekt B Zimní Čeština 4  
KKE/SPM Semestrální projekt M Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKE/STM Seminář z termomechaniky Letní Čeština 2  
KKE/SZV Spalovací zařízení a výměníky tepla Zimní Čeština 5  
KKE/THR Termodynamika jaderného reaktoru Zimní Čeština 5  
KKE/TM Termomechanika Letní Čeština 5  
KKE/TMB Termomechanika pro profesní bakaláře Letní Čeština 5  
KKE/TM2 Termomechanika 2 Zimní Čeština 5  
KKE/TPPS Teplárenství a potrubní sítě Letní Čeština 4  
KKE/TPS Teorie proudových strojů Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKE/TSM Teorie přeplňovaných spalovacích motorů Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKE/TT Tekutiny a teplo Zimní Čeština 2  
KKE/TTT Termodynamické cykly Letní Čeština 5  
KKE/TZP Technika životního prostředí Letní Čeština 5  
KKE/VSMT Vybrané statě z mechaniky tekutin Zimní Čeština 4  
KKE/VVK Vytápění, větrání a klimatizace Letní Čeština 4  
KKE/ZBSZ Závěrečná bakalářská státní zkouška Letní Čeština 0  
KKE/ZES Zkoušení energetických strojů Zimní Čeština 4  
KKE/ZSES Základy stavby energetických strojů Zimní Čeština 4  
KKE/ZSZ Odborná rozprava Letní Čeština 0  
KKS/AMZT Aplikace mechatroniky v technice Zimní Čeština 4  
KKS/ARVT Automatické řízení výrobní techniky Letní Čeština 5  
KKS/BP Bakalářská práce Letní Čeština 4  
KKS/BPDM Bakalářská práce z DMT Letní Čeština 4  
KKS/BPZ Bakalářská práce ze zdrav. tech. Letní Čeština 4  
KKS/CAE Počítačová podpora konstruování pro Bc. Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKS/CAED Počítač. podpora konstruování pro design Letní Čeština, Angličtina 3  
KKS/CMS1 Části a mechanismy strojů 1 Letní Čeština 7  
KKS/CMS2 Části a mechanismy strojů 2 Zimní a letní Čeština 4  
KKS/CT Člověk a technika Zimní Čeština 2  
KKS/DBP Bakalářská práce - FST Letní Čeština 6  
KKS/DBS Seminář k bakalářské práci - FST Zimní Čeština 6  
KKS/DFX Navrhování a hodnocení tech. produktu Letní Čeština 4  
KKS/DKS Design strojů a zařízení Letní Čeština 2  
KKS/DP Diplomová práce Letní Čeština 4  
KKS/DPDM Diplomová práce z DMT Letní Čeština 4  
KKS/DPZT Diplomová práce ze zdrav. tech. Letní Čeština 4  
KKS/DSV Diagnostika silničních vozidel Zimní a letní Čeština 4  
KKS/DSVP Praktická cvičení z diagnostiky vozidel Zimní Čeština 3  
KKS/ELV Elektronika vozidel Zimní Čeština 4  
KKS/EXK Exkurze Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKS/HPD Hybridní a alternativní pohony Zimní Čeština 3  
KKS/IC Inženýrské výpočty v CAD Zimní a letní Čeština 4  
KKS/ICB Inženýrské výpočty v CAD pro bakaláře Zimní Čeština 4  
KKS/K Konstruování Letní Čeština 0  
KKS/KHDP Komplexní tech. hodnocení dop. prostř. Letní Čeština 3  
KKS/KKV1 Konstrukce kolejových vozidel 1 Letní Čeština 5  
KKS/KKV2 Konstrukce kolejových vozidel 2 Zimní Čeština 5  
KKS/KMT Konstrukce manipulační techniky Letní Čeština 5  
KKS/KNM Konstruování z nekonvenč. materiálů Letní Čeština 4  
KKS/KOS Konstrukce obráběcích strojů Zimní Čeština 5  
KKS/KP Konstrukční projekt Zimní Čeština 4  
KKS/KPP Metody konstruování a zobrazování s CAD Zimní Čeština 4  
KKS/KPZT Konstrukční projekt ze zdrav. tech. Letní Čeština 4  
KKS/KS Konstrukce strojů Letní Čeština 4  
KKS/KSVV Vybrané statě z konstrukce siln. vozidel Zimní Čeština 3  
KKS/KSV1 Konstrukce silničních vozidel 1 Letní Čeština 5  
KKS/KSV2 Konstrukce silničních vozidel 2 Zimní Čeština 5  
KKS/KTS Konstrukce tvářecích strojů Zimní Čeština 5  
KKS/KVS Konstrukce výrobních strojů Letní Čeština 5  
KKS/MKS Mechatronika v konstrukci strojů Zimní Čeština 5  
KKS/MKSA Mechatronika v konstrukci strojů Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKS/MNT Mikro a nanotechnologie Zimní Čeština 2  
KKS/MT Měřící technika Letní Čeština 4  
KKS/NEK Metody a nástroje efekt. konstr. Letní Čeština 2  
KKS/NEKA Metody a nástroje efekt. konstr. Letní Čeština 4  
KKS/PBP Projekt k bakalářské práci Letní Čeština 4  
KKS/PBPDM Projekt k bakalářské práci z DMT Letní Čeština 4  
KKS/PBPZ Projekt k bakalářské práci ze zdr. tech. Letní Čeština 4  
KKS/PDP Předdiplomní projekt Letní Čeština 8  
KKS/PDPDM Předdiplomní projekt z DMT Letní Čeština 8  
KKS/PDPZT Předdiplomní projekt ze zdrav. tech. Letní Čeština 8  
KKS/PKV Provoz kolejových vozidel Letní Čeština 4  
KKS/PP Předdiplomní praxe Zimní Čeština 2  
KKS/PPDM Předdiplomní praxe z DMT Zimní Čeština 2  
KKS/PPZ Provozní pevnost a životnost dopr. tech. Zimní Čeština 3  
KKS/PPZT Předdiplomní praxe ze zdrav. tech. Zimní Čeština 2  
KKS/PRAX1 Praxe ve výrobním podniku 1 Zimní Čeština 3  
KKS/PRAX2 Praxe ve výrobním podniku 2 Letní Čeština 3  
KKS/PRAX3 Praxe ve výrobním podniku 3 Zimní Čeština 3  
KKS/PRAX4 Praxe ve výrobním podniku 4 Letní Čeština 3  
KKS/PRX Odborná praxe Letní Čeština 2  
KKS/PSV Provoz silničních vozidel Letní Čeština 4  
KKS/SI Úvod do strojního inženýrství Zimní Čeština 4  
KKS/SM Spalovací motory vozidel Zimní a letní Čeština 4  
KKS/SPB Semestrální projekt B Zimní Čeština 4  
KKS/SPBDM Semestrální projekt B z DMT Zimní Čeština 4  
KKS/SPBZ Semestrální projekt B ze zdrav. tech. Zimní Čeština 4  
KKS/SPDM1 Semestrální projekt z DMT 1 Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKS/SPM Semestrální projekt M Zimní Čeština 4  
KKS/SPMDM Semestrální projekt z DMT Zimní Čeština 4  
KKS/SPMZT Semestrální projekt ze zdrav. tech. Zimní Čeština 4  
KKS/SPVS1 Semestrální projekt z výrobních strojů 1 Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKS/TDS Testování a diagnostika strojů Zimní Čeština 5  
KKS/TKM Tekutinové mechanizmy Letní Čeština 5  
KKS/VSC Využití progresivních systémů CAD Letní Čeština 4  
KKS/VSDK Výpočtové systémy v dynamice konstrukcí Letní Čeština 4  
KKS/VZD Vysokorychlostní železniční doprava Zimní Čeština 4  
KKS/ZBSZ Závěrečná bakalářská státní zkouška Letní Čeština 0  
KKS/ZBSZD Závěrečná bakalářská státní zkouška z DM Letní Čeština 0  
KKS/ZBSZZ Bakalářská státní zkouška ze zdr. tech. Letní Čeština 0  
KKS/ZDMT Základy dopr. a manipul. techniky Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKS/ZK Základy konstruování Letní Čeština 4  
KKS/ZKFAV Základy konstruování pro FAV Zimní Čeština 5  
KKS/ZKM Systémové navrhování tech. produktů Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKS/ZKMA Systémové navrhování tech. produktů Zimní a letní Angličtina 6  
KKS/ZPD Závěrečný projekt z designu prům. výr. Letní Čeština 4  
KKS/ZPZT Závěrečný projekt základů zdrav. tech. Zimní a letní Čeština 4  
KKS/ZRO Základy robotiky Letní Čeština 4  
KKS/ZROA Základy robotiky Zimní Angličtina 5  
KKS/ZSDM Základy stavby doprav. a manipul. techn. Letní Čeština 4  
KKS/ZSVS Základy stavby výrobních strojů Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKS/ZSZ Odborná rozprava Letní Čeština 0  
KKS/ZSZDM Státní závěrečná zkouška z DMT Letní Čeština 0  
KKS/ZSZZT Státní závěrečná zkouška ze zdrav. tech. Letní Čeština 0  
KKS/ZUV Zvyšování tržní úspěšnosti výrobku Letní Čeština 4  
KKS/9CT Člověk a technika Zimní Čeština 2  
KKS/9SI Úvod do strojního inženýrství Zimní Čeština 4  
KKS/9ZK Základy konstruování Letní Čeština 4  
KKY/AKS Aplikace kybernetiky ve strojírenství Zimní Čeština 4  
KKY/AS Adaptivní systémy Zimní Čeština 6  
KKY/ISF Identifikace systémů a filtrace Letní Čeština 6  
KKY/TOD Teorie odhadu a zpracování signálů Zimní Čeština 6  
KMA/GS1 Geometrie pro FST 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMA/GS2 Geometrie pro FST 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMA/MAB Matematika a byznys Zimní a letní Čeština 4  
KMA/MM Matematické modelování Zimní Čeština 5  
KMA/MNO Metody numerické optimalizace Zimní Čeština 4  
KMA/NGM Numerické a geometrické modelování Zimní Čeština 4  
KMA/ZDG Základy deskriptivní geometrie Zimní a letní Čeština 2  
KME/BPPOM Bakalářská práce POM Letní Čeština 12  
KME/BZPOM Bakalářská zkouška POM Zimní a letní Čeština 0  
KME/BZVD Bakalářská zkouška VD Zimní a letní Čeština 0  
KME/D Dynamika Zimní a letní Čeština 6  
KME/DBP Bakalářská práce - FAV Letní Čeština 6  
KME/DBS Seminář k bakalářské práci - FAV Zimní Čeština 6  
KME/DJZ Dynamika jaderně-energetických zařízení Zimní Čeština 5  
KME/DMECH Mechanika pro design Zimní Čeština 4  
KME/DMS Dynamika mechanismů a strojů Zimní a letní Čeština 6  
KME/DPM Diplomová práce AUM Letní Čeština 18  
KME/DPP Pružnost a pevnost pro design Letní Čeština, Angličtina 5  
KME/DPVD Diplomová práce - Výpočty a design Letní Čeština 18  
KME/DSAME Odborný seminář - AME Zimní Čeština 4  
KME/DSM Odborný seminář AUM Zimní Čeština 4  
KME/EXM1 Experimentální mechanika 1 Zimní a letní Čeština 2  
KME/EXM2 Experimentální mechanika Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KME/M Mechanika Letní Čeština 0  
KME/MECHB Mechanika B Zimní Čeština 5  
KME/MECH1 Mechanika 1 Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/MECH2 Mechanika 2 Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/METR Mechatronika Letní Čeština 0  
KME/MK Mechanika kontinua Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/MKP Metoda konečných prvků Zimní Čeština 4  
KME/MRS Mechanika rotačních strojů Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/MTP Matematická teorie pružnosti Letní Čeština 6  
KME/NDY Nelineární dynamika a chaos Letní Čeština 3  
KME/OPD Obhajoba DP - průmyslový design Letní Čeština 0  
KME/OSPD1 Odborný seminář - PD 1 Letní Čeština 4  
KME/OSPD2 Odborný seminář - PD 2 Zimní Čeština 4  
KME/PME Počítačová mechanika Letní Čeština 0  
KME/PP1 Pružnost a pevnost 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/PP2 Pružnost a pevnost 2 Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/PRJ2 Projekt 2 Letní Čeština 3  
KME/PRJ3 Projekt 3 Zimní Čeština 3  
KME/PRJ4 Projekt 4 Letní Čeština 3  
KME/PRJ5 Projekt 5 Zimní Čeština 5  
KME/SK Státní závěrečná zkouška Strojní konstru Letní Čeština 0  
KME/SME1 Seminář z mechaniky 1 Zimní Čeština 2  
KME/SME2 Seminář z mechaniky 2 Letní Čeština 2  
KME/SPP1 Seminář z pružnosti a pevnosti 1 Zimní Čeština 2  
KME/TEM Teoretická mechanika Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/TM Technická mechanika Letní Čeština 5  
KME/TP Teorie plasticity Zimní Čeština, Angličtina 5  
KME/UMKP Úvod do metody konečných prvků Zimní Čeština, Angličtina 3  
KME/UMM Úvod do modelování v mechanice Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KME/VMS Vázané mechanické soustavy Zimní Čeština 6  
KME/VSME Výpočtové systémy mechaniky Letní Čeština, Angličtina 3  
KME/ZS Životnost a spolehlivost konstrukcí Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KMM/BM Biomateriály Letní Čeština 4  
KMM/BP Bakalářská práce Letní Čeština 4  
KMM/DP Diplomová práce Letní Čeština 4  
KMM/DPD Defektoskopie a provozní diagnostika Zimní a letní Čeština 4  
KMM/DPZ Degradační pochody a životnost Letní Čeština 4  
KMM/EMI Experimentální metody studia materiálu Zimní Čeština 6  
KMM/EXK Exkurze Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMM/FCH Fyzikální chemie Zimní Čeština 4  
KMM/FMM Fyzikální metalurgie a mezní stavy mat. Zimní Čeština 6  
KMM/FMMB Fyzikální metalurgie a mezní stavy B Zimní Čeština 5  
KMM/JDI Diagnostika jaderně energet. zařízení Letní Čeština 4  
KMM/JEM Materiály jaderně energetických zařízení Letní Čeština 2  
KMM/KPO Koroze a protikorozní ochrana Zimní Čeština 3  
KMM/MDMT Materiály pro dopr. a manip. techniku Zimní Čeština 5  
KMM/MEZ Materiály energetických zařízení Zimní Čeština 5  
KMM/MK Materiály kovové Zimní Čeština 5  
KMM/MN Materiály nekovové Zimní Čeština 4  
KMM/MNB Materiály nekovové pro bakaláře Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMM/MO Materiály v obrábění Letní Čeština 3  
KMM/MOL Metalurgie ocelí a litin Zimní Čeština 5  
KMM/MPE Materiály pro energetiku Zimní Čeština 6  
KMM/MS Materiálové struktury Zimní Čeština 4  
KMM/MZ Mechanické zkoušení Zimní Čeština 4  
KMM/NM Nauka o materiálu Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMM/NMD Nauka o materiálu pro design Letní Čeština, Angličtina 6  
KMM/NOM Nauka o materiálu a mezní stavy Zimní Čeština 5  
KMM/PBP Projekt k bakalářské práci Letní Čeština 4  
KMM/PDP Předdiplomní projekt Letní Čeština 8  
KMM/PNT Přípravky a nástroje pro tváření Letní Čeština 5  
KMM/POU Povrchy a jejich úpravy Letní Čeština 5  
KMM/PP Předdiplomní praxe Zimní Čeština 2  
KMM/PPT Počítačová podpora technolog. procesů Letní Čeština 3  
KMM/PRX Odborná praxe Letní Čeština 2  
KMM/PSV Přípravky pro svařování Letní Čeština 5  
KMM/SF Slévárenské formy Letní Čeština 5  
KMM/SK Svařované konstrukce Letní Čeština 4  
KMM/SMA Strojírenské materiály Zimní Čeština 4  
KMM/SMB Struktura materiálů B Zimní Čeština 5  
KMM/SPB Semestrální projekt B Zimní Čeština 4  
KMM/SPM Semestrální projekt M Zimní Čeština, Angličtina 4  
KMM/STSV Speciální technologie svařování Zimní Čeština 6  
KMM/STTV Speciální technologie tváření Zimní Čeština 6  
KMM/TSL Teorie slévání Letní Čeština 4  
KMM/TSV Teorie svařování Letní Čeština 4  
KMM/TTP Teorie technologických procesů Letní Čeština 5  
KMM/TTSS Technologie tváření,slévání a svařování Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMM/TTV Teorie tváření Letní Čeština 4  
KMM/TZMN Technologie zpracování materiálů nekov. Letní Čeština 5  
KMM/TZMNA Technologie zpracování materiálů nekov. Letní Angličtina 6  
KMM/TZS Tepelné zpracování a slinování Zimní Čeština 5  
KMM/UN Úvod do nanomateriálů Letní Čeština 4  
KMM/UVMB Užitné vlastnosti a volba materiálu B Letní Čeština 5  
KMM/VKM Vybrané konstrukční materiály Zimní Čeština 5  
KMM/VKSL Vybrané kapitoly ze slévání Zimní Čeština 4  
KMM/VKSV Vybrané kapitoly ze svařování Zimní Čeština 4  
KMM/VKTV Vybrané kapitoly z tváření Zimní Čeština 4  
KMM/VVP Vady výrobků a jejich příčiny Letní Čeština 4  
KMM/ZBSZ Závěrečná bakalářská státní zkouška Letní Čeština 0  
KMM/ZME Základy metalografie Zimní Čeština 3  
KMM/ZPK Závěrečný projekt koroze Letní Čeština 2  
KMM/ZPMM Závěrečný projekt Letní Čeština 2  
KMM/ZPS Závěrečný projekt certifikátu Letní Čeština 2  
KMM/ZSZ Odborná rozprava Letní Čeština 0  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AMKA Vybrané kapitoly z autom. pro učitele A Zimní a letní Čeština 2  
KMT/DPX Dílenská praxe Zimní Čeština 2  
KMT/EXTCC Exkurze C Zimní a letní Čeština 1  
KMT/GKOA Technická dokumentace pro učitele A Zimní a letní Čeština 3  
KMT/GKOB Technická dokumentace pro učitele B Zimní a letní Čeština 3  
KMT/MTTGA Materiály a technologie A Zimní a letní Čeština 4  
KMT/MTTGB Materiály a technologie B Zimní a letní Čeština 4  
KMT/OTSE Odborný technický seminář Zimní a letní Čeština 2  
KMT/PRKM Projekty a konstrukční materiály Zimní Čeština 2  
KMT/PSTCD Principy a systémy techniky D Zimní a letní Čeština 3  
KMT/SOCT Lidé a technika Zimní Čeština 2  
KMT/STRJA Strojírenství pro učitele A Letní Čeština 1  
KMT/STRJB Strojírenství pro učitele B Zimní Čeština 2  
KMT/TCPRB Technická praktika Zimní a letní Čeština 2  
KMT/TCPSA Technická praktika Zimní a letní Čeština 2  
KPM/ZM Základy managementu Zimní a letní Čeština 6  
KPM/9ZM Základy managementu Zimní a letní Čeština 6  
KPV/BP Bakalářská práce Letní Čeština 4  
KPV/DBC Databázové systémy v CIM Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DP Diplomová práce Letní Čeština 4  
KPV/DPVR Digitální podnik a virtuální realita Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/EHV Ekonomické hodnocení výrobních procesů Letní Čeština 5  
KPV/EKM Základy ekonomické analýzy pro techniky Letní Čeština 4  
KPV/EXK Exkurze Letní Čeština 2  
KPV/FPX Finance podniku Zimní Čeština 4  
KPV/MNT Manažerské techniky Letní Čeština 5  
KPV/MPI Metody průmyslového inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/MPP Modelování podnikových procesů Zimní Čeština 5  
KPV/MRV Metodika řízení výroby Zimní Čeština 5  
KPV/ORP Organizace řízení podniků Letní Čeština 4  
KPV/OVS Operační výzkum ve strojírenství Zimní Čeština 4  
KPV/PBP Projekt k bakalářské práci Letní Čeština 4  
KPV/PEE Praktika z ergonomie Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PI Průmyslové inženýrství Letní Čeština 4  
KPV/PMA Základy podnik. managementu pro techniky Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PNS Propočty nákladů ve strojírenství Letní Čeština 5  
KPV/PP Předdiplomní praxe Zimní Čeština 2  
KPV/PPPS Praktika počítačové podpory ve strojír. Letní Čeština 3  
KPV/PPVS Počítačová podpora ve strojírenství Zimní Čeština 4  
KPV/PPVS2 Počítačová podpora ve strojírenství 2 Zimní Čeština 4  
KPV/PRM Projektový management ve strojírenství Letní Čeština 4  
KPV/PRT Plánovací a rozhodovací techniky Zimní Čeština 4  
KPV/PRX Odborná praxe Letní Čeština 2  
KPV/PVT Praktika z výpočetní techniky 1 Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PVT2 Praktika z výpočetní techniky 2 Letní Čeština 3  
KPV/PZE Průmyslový podnik ve znalostní ekonomice Zimní Čeština 4  
KPV/ŘLZ Řízení lidských zdrojů Letní Čeština 4  
KPV/ŘOP Řízení a organizace práce Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/SPB Semestrální projekt B Zimní Čeština 4  
KPV/SPP Strategické řízení průmyslového podniku Zimní Čeština 5  
KPV/SPPA Strategické řízení průmyslového podniku Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/SVS Simulace výrobních systémů a procesů Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/TI Technická informatika ve strojírenství Letní Čeština 4  
KPV/ZBSZ Závěrečná bakalářská státní zkouška Letní Čeština 0  
KPV/ZP Závěrečný projekt Letní Čeština 2  
KPV/ZSZ Odborná rozprava Letní Čeština 0  
KPV/9PMA Základy podnik. managementu pro techniky Zimní Čeština 4  
KPV/9TI Technická informatika ve strojírenství Letní Čeština 4  
KTO/AIP Automatizace inženýrských prací v TgPV Zimní Čeština 3  
KTO/AIPP Algoritmizace inž. prací v tg.projektov. Letní Čeština 4  
KTO/ANC1 Automatitace tvorby NC programů 1 Letní Čeština 4  
KTO/ANC2 Automatizace tvorby NC programů 2 Zimní Čeština 6  
KTO/AVP Automatizace výrobních procesů Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/BP Bakalářská práce Letní Čeština 4  
KTO/DM Dílenská metrologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/DP Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/EE Ergonomie Letní Čeština 4  
KTO/EXK Exkurze Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/IMS Systém integrovaného řízení Letní Čeština 4  
KTO/KCN Konstrukční cvičení z nářadí Letní Čeština 5  
KTO/KER Kvalita, ergonomie a racionalizace práce Zimní Čeština 4  
KTO/LFM Řízení jakosti a lidský faktor Zimní Čeština 5  
KTO/LTE Laserové tech. obrábění a zprac. mat. Letní Čeština 4  
KTO/MTC Moderní technologie Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/NCD NC technologie a design Zimní Čeština 3  
KTO/NCD2 NC technologie a design 2 Letní Čeština 2  
KTO/NRJ Nástroje řízení jakosti Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/PAM Praktické aplikace metrologie Letní Čeština 6  
KTO/PANC Praktika z automatického prog. NC strojů Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/PBP Projekt k bakalářské práci Letní Čeština 4  
KTO/PDP Předdiplomní projekt Letní Čeština 8  
KTO/PEMO Praktika z experiment. metod v obrábění Zimní Čeština 6  
KTO/PMM Projektování manipulace s materiálem Letní Čeština 4  
KTO/PNCS Programování NC strojů Zimní Čeština 6  
KTO/PNCSA Programování NC strojů Zimní Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/PNCS2 Programování NC strojů 2 Zimní Čeština 4  
KTO/PNO Přípravky a nástroje pro obrábění Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/PP Předdiplomní praxe Zimní Čeština 2  
KTO/PRNC1 Praktika z programování NC strojů 1 Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/PRVS Projektování výrobních systémů Zimní Čeština 5  
KTO/PRX Odborná praxe Letní Čeština 2  
KTO/PVP Projektování výrobních procesů Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/RP Racionalizace práce Letní Čeština 5  
KTO/ŘJ Řízení jakosti Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/SHP Spolehlivost v provozu a konstrukci Letní Čeština 4  
KTO/SPB Semestrální projekt B Zimní Čeština 4  
KTO/SPM Semestrální projekt M Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/ST Speciální technologie Zimní Čeština 4  
KTO/STO Strojírenská technologie - obrábění Letní Čeština 5  
KTO/TEM Technologie montáže Letní Čeština 4  
KTO/TK Technologičnost konstrukce Zimní Čeština 4  
KTO/TO Teorie obrábění Letní Čeština 6  
KTO/TP Technika prostředí Letní Čeština 4  
KTO/USM Úvod do strojírenské metrologie Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/ZBSZ Závěrečná bakalářská státní zkouška Letní Čeština 0  
KTO/ZNC Základy NC programování Zimní Čeština 6  
KTO/ZSZ Odborná rozprava Letní Čeština 0  
KTO/ZT Základy strojírenských technologií Zimní Čeština 6  
KTO/ZTO Základy technologie obrábění Letní Čeština 2  
KTO/ZZC Závěrečná zkouška cert. studia jakosti Letní Čeština 0  
KTO/9KER Kvalita, ergonomie a racionalizace práce Zimní Čeština 4