Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KMM/SMB Struktura materiálů B Zimní Čeština 5  
KMM/TZS Tepelné zpracování a slinování Zimní Čeština 5  
KMM/VVP Vady výrobků a jejich příčiny Letní Čeština 4  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2