Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Informatické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/GISS GIS ve škole Zimní a letní Čeština 2  
CBG/GK Geovědní kroužek Zimní Čeština 3  
CBG/MEVP Metody vědecké práce v biologii Zimní Čeština 2  
CBG/MOPS Metody odborné práce pro PS Zimní a letní Čeština 4  
KAE/ASE Aplikovaný software pro elektroniku Zimní Čeština 4  
KAE/KS1 Komunikační sítě 1 Zimní Čeština 2  
KAE/KS2 Komunikační sítě 2 Letní Čeština 2  
KAE/KS3 Komunikační sítě 3 Zimní Čeština 2  
KAE/KS4 Komunikační sítě 4 Letní Čeština 2  
KAJ/TE Odborná technická angličtina Letní Čeština 2  
KEM/EPO Elektronické podnikání Letní Čeština 5  
KEM/SBP Seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština 12  
KEM/SZIM Státní zkouška IM Zimní a letní Čeština 0  
KET/KOPO Komunikace v průmyslové organizaci Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KET/ZPI Zabezpečení podnikových informací Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEV/PPK Počítačová podpora konstrukč. prací Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFI/ETP Inženýrská etika Zimní a letní Čeština 2  
KFI/FSM Formální sémantika Zimní Čeština 2  
KFI/SMS Sémantika možných světů Letní Čeština 2  
KGE/GISB1 Geografické informační systémy 1. Letní Čeština 4  
KGE/GISHG GIS v humánní geografii Zimní Čeština 4  
KGE/GISZ GIS ve škole Zimní a letní Čeština 2  
KGE/MAG Matematická geografie Zimní Čeština 4  
KGE/MG Matematická geografie - Čeština 3  
KGM/APA Algoritmy prostorových analýz Letní Čeština 3  
KGM/GW GeoWeb Zimní Čeština 6  
KGM/TNG Terminologie a normy v geoinformatice Letní Čeština 3  
KGM/UGI Úvod do GIS Letní Čeština 4  
KGS/TRBSZ Tlumočení v RJ (z listu a informativní) Letní Ruština 0  
KHI/DTD Didaktická technologie ve výuce dějepisu Zimní a letní Čeština 2  
KHI/DVTZ Dějiny vědy a techniky ve světě Zimní a letní Čeština 2  
KIV/ACG Počítačová grafika pro pokročilé Zimní a letní Angličtina 6  
KIV/ACS1 Architektury číslicových systémů 1 Zimní Čeština 6  
KIV/ACS2 Architektury číslicových systémů 2 Letní Čeština 6  
KIV/ADM Administrace databází Zimní Čeština 4  
KIV/AOS Analýza a porozumění obrazu scény Zimní Čeština 6  
KIV/APG Algoritmy a počítačová grafika Zimní a letní Čeština 6  
KIV/ASWI Pokročilé softwarové inženýrství Letní Čeština 6  
KIV/AZS Analýza a zpracování signálů Zimní Čeština 6  
KIV/BZFIS Bakalářská zkouška FIS Letní Čeština 0  
KIV/BZINF Bakalářská zkouška Informatika Letní Čeština 0  
KIV/BZIS Bakalářská zkouška Letní Čeština 0  
KIV/BZVT Bakalářská zkouška Výpočetní technika Letní Čeština 0  
KIV/DB Databázové technologie Letní Čeština 0  
KIV/DBM2 Databázové systémy a metody zprac.inf.2 Zimní Čeština 6  
KIV/DB1 Databázové systémy 1 Zimní Čeština 6  
KIV/DB2 Databázové systémy 2 Letní Čeština 6  
KIV/DII Didaktika informatiky Letní Čeština 2  
KIV/DS Distribuované systémy Zimní Čeština 6  
KIV/DVM Diagnostické vyšetřovací metody Zimní a letní Čeština 6  
KIV/FIA Finanční informatika a analýza Zimní Čeština 6  
KIV/FIE Finanční a nákladová informatika Zimní a letní Čeština 5  
KIV/FIN Finanční informatika Letní Čeština 0  
KIV/FINS Finanční statistika a informatika Letní Čeština 0  
KIV/FJP Formální jazyky a překladače Zimní Čeština 6  
KIV/GSVD Grafické systémy a vizualizace dat Zimní a letní Čeština 5  
KIV/INU Informatika - učitelství Letní Čeština 0  
KIV/IPS Informatika a počítačové systémy Letní Čeština 0  
KIV/JUI Programovací jazyky pro UI Zimní Čeština 6  
KIV/KP Konstrukce počítačů Zimní Čeština 6  
KIV/LS Logické systémy Letní Čeština 6  
KIV/MAF Modely analýzy a syntézy plánů Letní Čeština 6  
KIV/MBKZ Mobilní komunikace a zařízení Letní Čeština 4  
KIV/MKZ Mobilní komunikace a zařízení Letní Čeština 3  
KIV/MRF Modely řízení ve firmě Zimní Čeština 6  
KIV/NIS Návrh informačních systémů Letní Čeština 0  
KIV/NMS Navrhování mikropočítačových systémů Zimní Čeština 6  
KIV/NSA Nákladová a strukturální analýza Letní Čeština 6  
KIV/OBFIS Obhajoba bakalářské práce FIS Letní Čeština 0  
KIV/OP-E Oborový projekt Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIV/OPFIS Oborový projekt FIS Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KIV/OPSWI Oborový projekt Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KIV/PC Programování v jazyce C Zimní Čeština 6  
KIV/PDS Projektování distribuovaných systémů Letní Čeština 6  
KIV/PGS Programové struktury Letní Čeština 6  
KIV/PIA Programování Internetových aplikací Zimní Čeština 6  
KIV/POT Počítačová technika Letní Čeština 5  
KIV/PSDS Případové studie databázových systémů Zimní a letní Čeština 2  
KIV/PSI Počítačové sítě Letní Čeština 6  
KIV/PXU Praxe učitelská - informatika Zimní Čeština 4  
KIV/PZ Přídavná zařízení Letní Čeština 6  
KIV/SAP Speciální architektury počítačů Letní Čeština 6  
KIV/SI Systémová integrace Letní Čeština 6  
KIV/SP Systémové programování Letní Čeština 0  
KIV/SPOS Správa počítačových sítí Letní Čeština 4  
KIV/TI Teoretická informatika Zimní Čeština 6  
KIV/UIR Umělá inteligence a rozpoznávání Letní Čeština 6  
KIV/UIR-E Umělá inteligence a rozpoznávání Letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIV/UPA Úvod do počítačových architektur Zimní Čeština 6  
KIV/UPA-E Úvod do počítačových architektur Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIV/UPG Úvod do počítačové grafiky Zimní a letní Čeština 5  
KIV/UPS Úvod do počítačových sítí Zimní Čeština 6  
KIV/UPS-E Úvod do počítačových sítí Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIV/UZI Úvod do znalostního inženýrství Zimní Čeština 4  
KIV/VID Vizualizace dat Zimní a letní Čeština 6  
KIV/VINF Vizualizace informací Zimní a letní Čeština 6  
KIV/VSP Výkonnost a spolehlivost čísl. systémů Zimní Čeština, Angličtina 6  
KIV/VSS Výkonnost a spolehlivost prog. systémů Zimní Čeština, Angličtina 6  
KIV/ZI Základy informatiky Zimní a letní Čeština 3  
KIV/ZIHB Základy informatiky pro historické vědy Zimní Čeština 4  
KIV/ZOF Základy obecné fyziologie člověka Zimní a letní Čeština 6  
KIV/ZPG Základy počítačové grafiky Zimní Čeština 6  
KIV/ZSWI Základy softwarového inženýrství Letní Čeština 6  
KIV/ZTI Základy teorie informace Zimní Čeština 6  
KIV/ZVI Zpracování vizuální informace Letní Čeština 6  
KIV/9ZI Základy informatiky Zimní a letní Čeština 3  
KKY/AKS Aplikace kybernetiky ve strojírenství Zimní Čeština 4  
KKY/AKSZ Aplikovaná kybernetika Letní Čeština 0  
KKY/APK Algoritmy a programování v kybernetice Zimní Čeština 5  
KKY/ARŘ Analýza a rozpoznávání řeči Zimní Čeština 6  
KKY/AŘ Automatické řízení Zimní Čeština 6  
KKY/AŘSZ Automatické řízení Letní Čeština 0  
KKY/AS Adaptivní systémy Zimní Čeština 6  
KKY/BBS Biometrické a bezpečnostní systémy Zimní Čeština 5  
KKY/BKSZ Biokybernetika Letní Čeština 0  
KKY/BPIB Bakalářská práce IB Letní Čeština 12  
KKY/BPIK Bakalářská práce IK Letní Čeština 12  
KKY/BPKŘT Bakalářská práce KŘTB Zimní a letní Čeština 12  
KKY/BPPŘ Bakalářská práce PŘ Letní Čeština 12  
KKY/BZIB Bakalářská zkouška IB Letní Čeština 0  
KKY/DHŘ Decentralizované a hierarchické řízeni Zimní Čeština 6  
KKY/DP Diplomová práce Letní Čeština 18  
KKY/DPZ Dálkový průzkum Země Zimní Čeština 5  
KKY/DR Diagnostika a rozhodování Zimní Čeština 6  
KKY/HDS Hlasové dialogové systémy Letní Čeština 6  
KKY/HKUI Historie kybernetiky a umělé inteligence Zimní Čeština 2  
KKY/IŘS1 Informační a řídicí systémy 1 Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/IŘS2 Informační a řídicí systémy 2 Zimní Čeština 6  
KKY/ISF Identifikace systémů a filtrace Letní Čeština 6  
KKY/ITE Internetové technologie Letní Čeština 5  
KKY/KKOL Kvantitativní a korpusová lingvistika Zimní Čeština 5  
KKY/KY Kybernetika Zimní Čeština 4  
KKY/LS1 Lineární systémy 1 Zimní Čeština 6  
KKY/LS2 Lineární systémy 2 Letní Čeština, Němčina 6  
KKY/MATL Matlab Letní Čeština 2  
KKY/MCT Matematická teorie řízení Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/MPV Metody počítačového vidění Zimní Čeština 6  
KKY/MS1 Modelování a simulace 1 Letní Čeština 6  
KKY/MS2 Modelování a simulace 2 Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/NEU Neuronové sítě Zimní Čeština 6  
KKY/NSES Neuronové sítě a evoluční strategie Zimní Čeština 6  
KKY/OA Operační analýza Zimní Čeština 6  
KKY/OKŘT Obhajoba diplomové práce KŘT Letní Čeština 0  
KKY/OPS Optimální systémy Letní Čeština 6  
KKY/OŘRS Obhajoba diplomové práce ŘRS Letní Čeština 0  
KKY/PFV Převodníky fyzikálních veličin Zimní a letní Čeština 6  
KKY/POS Počítačové systémy Letní Čeština 5  
KKY/POSS Počítačové systémy a sítě Letní Čeština 5  
KKY/PP Programové prostředky řízení Zimní Čeština 6  
KKY/PRJ3 Projekt 3 Zimní Čeština 3  
KKY/PRJ4 Projekt 4 Letní Čeština 3  
KKY/PRJ5 Projekt 5 Zimní Čeština 5  
KKY/PRX Prvky a regulátory Zimní Čeština 6  
KKY/PSR Principy syntézy elektronických řídicích Zimní Čeština 4  
KKY/RLS Robustní řízení lineárních systémů Zimní Čeština 6  
KKY/SIMUL Simulink Zimní a letní Čeština 2  
KKY/SMR Strukturální metody rozpoznávání Zimní Čeština 6  
KKY/SPC Semestrální práce Zimní a letní Čeština 6  
KKY/STP Stochastické systémy a procesy Letní Čeština 6  
KKY/SUR Strojové učení, řešení úloh a rozpoznává Zimní Čeština 6  
KKY/SVP Systémy vnímání a porozumění Zimní Čeština, Angličtina 6  
KKY/SWAP Vývoj SW pro automobilový průmysl Zimní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/SYA Systémová analýza Zimní Čeština 5  
KKY/SZPJ Strojové zpracování přirozeného jazyka Letní Čeština 6  
KKY/TOD Teorie odhadu a zpracování signálů Zimní Čeština 6  
KKY/TPŘ Technické prostředky řízení Zimní Čeština 6  
KKY/TŘ Teorie řízení Letní Čeština 4  
KKY/UBOI Úvod do bezpečnosti a ochrany informací Zimní Čeština 5  
KKY/UI Umělá inteligence Zimní Čeština, Angličtina, Francouzština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/USK Učící se systémy a klasifikátory Letní Čeština 6  
KKY/USVP Úvod do strojového vnímání prostředí Letní Čeština 6  
KKY/UUI Úvod do umělé inteligence Letní Čeština 5  
KKY/VŘS Vložené řídicí systémy Letní Čeština 4  
KKY/ZDO Zpracování digitalizovaného obrazu Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/ZIS Zákl. identifikace systémů, detekce chyb Zimní Čeština 5  
KKY/ZKY Základy kybernetiky Letní Čeština 3  
KKY/ZMB Základy modelování buněčných systémů Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/ZSI Zpracování signálu Letní Čeština 6  
KKY/ZSK Zpracování signálu pro klasifikaci Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/ZSUR Základy strojového učení a rozpoznávání Zimní Čeština 6  
KKY/ZSY Znalostní systémy Letní Čeština 6  
KKY/ZUI Základy umělé inteligence Zimní Čeština 4  
KMA/BPFIS Bakalářská práce FIS Letní Čeština 12  
KMA/BZFIS Bakalářská zkouška FIS Letní Čeština 0  
KMA/GPM Geometrické a počítačové modelování Zimní a letní Čeština 6  
KMA/LA Lineární algebra Zimní a letní Čeština 4  
KMA/LAA Lineární algebra Zimní a letní Čeština 5  
KMA/LAB Lineární algebra B Zimní a letní Čeština 3  
KMA/MAB Matematika a byznys Zimní a letní Čeština 4  
KMA/MCMC Metody MCMC (Markov Chain Monte Carlo) Letní Čeština 4  
KMA/MM Matematické modelování Zimní Čeština 5  
KMA/MMM2 Metody matematického modelování 2 Letní Čeština 5  
KMA/MNO Metody numerické optimalizace Zimní Čeština 4  
KMA/PMO Pravděpodobnostní modely Zimní a letní Čeština 5  
KMA/PRM Pravděpodobnostní modely Zimní a letní Čeština 6  
KMA/PSA Pravděpodobnost a statistika A Zimní a letní Čeština 5  
KMA/PSA-A Pravděpodobnost a statistika A Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/PSB Pravděpodobnost a statistika B Zimní a letní Čeština 3  
KMA/SA1 Statistická analýza 1 Zimní Čeština 5  
KMA/SDR Seminář diferenciálních rovnic Zimní a letní Čeština 2  
KMA/SMP Seminář - maticový počet Zimní a letní Čeština 2  
KMA/TP Teorie pravděpodobnosti Zimní a letní Čeština 5  
KMA/VSM Vybrané statistické metody Zimní a letní Čeština 5  
KMA/ZNP Základy náhodných procesů Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/CVP CAD systémy ve stavitelství Zimní Čeština 3  
KME/MATL Modelování matlabem Zimní Čeština, Angličtina 2  
KME/ZAF Základy anatomie a fyziologie Zimní Čeština 5  
KMO/EBU E-Business Zimní a letní Čeština 4  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/ASTR Astronomie Zimní a letní Čeština 3  
KMT/ASTR2 Astronomie pro ZŠ 2 Zimní Čeština 1  
KMT/DITMŠ Didaktická technologie MŠ Letní Čeština 3  
KMT/DITNŠ Didaktická technologie NŠ Zimní a letní Čeština 3  
KMT/DITPM Didaktická technologie Zimní a letní Čeština 3  
KMT/DITVA Didaktická a informační technologie A Zimní a letní Čeština 2  
KMT/DITVB Didaktická a informační technologie B Zimní a letní Čeština 2  
KMT/FI Fyzika a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/FPV Základy fyziky pro PS Zimní Čeština 2  
KMT/KOSMZ Kosmologie Zimní Čeština 2  
KMT/PDGF Práce s digitálním fotoaparátem Zimní a letní Čeština 2  
KMT/RFUL Řešení fyzikálních úloh Zimní a letní Čeština 2  
KMT/TES2 Technický seminář 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/TVDP Tvorba výukových dokumentů počítačem Zimní a letní Čeština 2  
KMT/VPF1 Využití počítačů ve fyzice 1 Zimní a letní Čeština 1  
KMT/ZVT Videotechnika ve škole Zimní a letní Čeština 2  
KPM/AKIM Znalostní management a inovace v angl. Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPM/KIM Znalostní management a inovace Zimní a letní Čeština 5  
KPP/IPP Internetové a počítačové právo Zimní a letní Čeština 3  
KPV/DBC Databázové systémy v CIM Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/DPISN Podnikové informační systémy Zimní a letní Čeština 10  
KPV/MPP Modelování podnikových procesů Zimní Čeština 5  
KPV/PPVS2 Počítačová podpora ve strojírenství 2 Zimní Čeština 4  
KPV/SVS Simulace výrobních systémů a procesů Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/TI Technická informatika ve strojírenství Letní Čeština 4  
KPV/9TI Technická informatika ve strojírenství Letní Čeština 4  
KRO/TFBSZ Tlumočení ve francouzštině Letní Čeština, Francouzština 0  
KTE/APE Aplikace počítačů v elektrotechnice Zimní Čeština, Angličtina 3  
KTE/IT Informační technologie Zimní a letní Čeština 5  
KTE/PED Prostředky pro elektrotech. dokumentaci Zimní Čeština 3  
KTE/PNZ Počítačový návrh el. zařízení Letní Čeština 3  
KTE/PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTE/TAM Tvorba aplikací pro mobilní zařízení Letní Čeština 4  
KTE/UPPK Užití profesionál.progr.v komer.eltech. Zimní a letní Čeština 4  
KTO/DM Dílenská metrologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/ŘJ Řízení jakosti Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTP/PIN Právní informatika Zimní a letní Čeština 3  
KVD/APZS Algoritmizace a programování na ZŠ Letní Čeština 3  
KVD/DIDI1 Didaktika informatiky 1 Zimní Čeština 3  
KVD/DID2B Didaktika informatiky 2 Zimní a letní Čeština 4  
KVD/DV2ST Didaktika informatiky pro 2. st. ZŠ Zimní a letní Čeština 5  
KVD/GRPR Grafické projekty Zimní a letní Čeština 2  
KVD/KAFJB Konečné automaty a formální jazyky Zimní a letní Čeština 2  
KVD/MMV1 Multimédia pro vzdělávání 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVD/MMV2 Multimédia pro vzdělávání 2 Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVD/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní Čeština 1  
KVD/NUMET Numerické metody Zimní Čeština 4  
KVD/PGM2B Programování 2 pro vzdělávání Zimní a letní Čeština 5  
KVD/PGM3 Programování 3 pro SŠ Letní Čeština 3  
KVD/PGV Počítačová grafika pro vzdělávání Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVD/PPV1 Počítačem podporovaná výuka 1 Zimní a letní Čeština 4  
KVD/PRAXE Praxe informatiky Zimní a letní Čeština 2  
KVD/SPGM1 Systémové programování 1 pro vzdělávání Zimní a letní Čeština 3  
KVD/SPGM2 Systémové programování 2 pro vzdělávání Zimní a letní Čeština 4  
KVD/SSPGM Systémy a systémové programování Zimní a letní Čeština 5  
KVD/SVVT Současné směry vývoje výpočetní techniky Zimní Čeština 2  
KVD/SZB Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KVD/SZZIS Státní závěr. zk. z informatiky pro SŠ Zimní a letní Čeština 0  
KVD/TO Teorie počítačů Letní Čeština 4  
KVD/UAPO Úvod do administrace počítačů Letní Čeština 5  
KVD/UIN Úvod do informatiky pro vzdělávání Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVD/ZDP Zpracování diplomové práce na počítači Zimní a letní Čeština 2  
KVD/ZPD Zpracování dat pro vzdělávání Zimní Čeština 3  
KVD/ZTGI Zprac. textových a grafických informací Letní Čeština 4  
KVK/MAV Multimediální aplikace ve výuce Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVK/NEO Nová média ve Vv Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVK/NEOV Nová média ve Vv Zimní Čeština 2