Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Fyzikální obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/MOPS Metody odborné práce pro PS Zimní a letní Čeština 4  
KEE/PPJE Provozní praxe na jaderné elektrárně Letní Čeština 4  
KFI/SHFA Historie a filozofie fyziky Zimní Čeština 2  
KFI/SHFF Historie a filozofie fyziky Letní Čeština 3  
KFY/AFY Aplikovaná fyzika Letní Čeština 5  
KFY/AJF Atomová a jaderná fyzika Letní Čeština 4  
KFY/AJFY Atomová a jaderná fyzika Letní Čeština 4  
KFY/BPTF Bakalářská práce - FYTB Zimní a letní Čeština 12  
KFY/BZTF Bakalářská zkouška - FYTB Zimní a letní Čeština 0  
KFY/DPFT1 Diplomová práce (fyz. technologie) 1 Zimní Čeština 6  
KFY/DPFT2 Diplomová práce (fyz. technologie) 2 Letní Čeština 12  
KFY/DP1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DP2 Diplomová práce 2 Letní Čeština, Angličtina 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/EMG Elektřina a magnetismus Letní Čeština 6  
KFY/EMSA Experiment. metody analýzy látek Zimní Čeština 6  
KFY/FCPT Fyz-chem základy plazmových technologií Letní Čeština 6  
KFY/FIPL Fyzika a inženýrství pevných látek Letní Čeština 0  
KFY/FMS Fyzika mikrosvěta Zimní Čeština 4  
KFY/FPA Fyzika plazmatu a její aplikace Zimní a letní Čeština 0  
KFY/FPL Fyzika pevných látek Zimní Čeština 2  
KFY/FPLU Fyzika pevných látek pro učitele 1 Zimní Čeština 4  
KFY/FPL1 Fyzika pevných látek 1 Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FPL2 Fyzika pevných látek 2 Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FT Fyzikální technologie povrchových vrstev Letní Čeština 0  
KFY/FTPV1 Fyz. technol. vytváření povrch. vrstev 1 Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FTPV2 Fyz. technol. vytváření povrch. vrstev 2 Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYA1 Fyzika pro aplikované vědy 1 Letní Čeština 5  
KFY/FYA2 Fyzika pro aplikované vědy 2 Zimní Čeština 5  
KFY/FYA3 Fyzika pro aplikované vědy 3 Letní Čeština 5  
KFY/FYFE1 Fyzika pro FEL 1 Zimní Čeština 5  
KFY/FYFE2 Fyzika pro FEL 2 Letní Čeština 3  
KFY/FYPL Fyzika plazmatu Zimní Čeština 6  
KFY/FYSV Fyzika pro stavitelství Zimní Čeština 5  
KFY/FYTV Fyzika a technika vakua Letní Čeština 6  
KFY/IPL Inženýrství pevných látek Letní Čeština 6  
KFY/KVT Kvantová teorie Zimní Čeština 4  
KFY/MFM Matematecko-fyzikální modelování Letní Čeština 0  
KFY/MFT Měření ve fyzikálních technologiích Zimní Čeština 6  
KFY/MPPL Modelování plazmatu a pevných látek Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/MTP Modelování tepel. procesů ve fyz. tech. Letní Čeština 6  
KFY/OBP Obhajoba bakalářské práce Letní Čeština 0  
KFY/OFMM Obhajoba diplomové práce FMM Letní Čeština 0  
KFY/OFYT Obhajoba diplomové práce FYT Letní Čeština 0  
KFY/OPT Optika Letní Čeština 5  
KFY/OTR Obecná teorie relativity Letní Čeština 4  
KFY/PMF Přednášky z moderní fyziky Letní Čeština 4  
KFY/PRJ2 Projekt 2 Letní Čeština 3  
KFY/PRJ3 Projekt 3 Zimní Čeština 3  
KFY/PRJ4 Projekt 4 Letní Čeština 3  
KFY/PRJ5 Projekt 5 Zimní Čeština 5  
KFY/SOS Speciální oborový seminář ( v angl.j. ) Letní Čeština 5  
KFY/TFYE Technická fyzika pro FEL Zimní Čeština 6  
KFY/TFYS1 Technická fyzika pro FST 1 Letní Čeština 3  
KFY/TFYS2 Technická fyzika pro FST 2 Zimní Čeština 3  
KFY/TME Teoretická mechanika Zimní Čeština 4  
KFY/TP Teorie pole a spec. teorie relativity Letní Čeština 3  
KGE/MAG Matematická geografie Zimní Čeština 4  
KGE/MG Matematická geografie - Čeština 3  
KHI/DVTZ Dějiny vědy a techniky ve světě Zimní a letní Čeština 2  
KIV/VID Vizualizace dat Zimní a letní Čeština 6  
KIV/VINF Vizualizace informací Zimní a letní Čeština 6  
KIV/ZPG Základy počítačové grafiky Zimní Čeština 6  
KKE/MT Mechanika tekutin Zimní Čeština 5  
KKE/MTPB Mechanika tekutin pro profesní bakaláře Zimní Čeština 6  
KKE/MT2 Mechanika tekutin 2 Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKE/PTH Přenos tepla a hmoty Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKE/SMT Seminář z mechaniky tekutin Zimní Čeština 2  
KKE/TFVT Termofyzikální vlastnosti tekutin Zimní Čeština 4  
KKE/TM2 Termomechanika 2 Zimní Čeština 5  
KKE/VSMT Vybrané statě z mechaniky tekutin Zimní Čeština 4  
KKY/AŘ Automatické řízení Zimní Čeština 6  
KKY/AŘ1 Automatické řízení 1 Zimní Čeština 4  
KKY/AŘ2 Automatické řízení 2 Letní Čeština 3  
KKY/BPKŘT Bakalářská práce KŘTB Zimní a letní Čeština 12  
KKY/DHŘ Decentralizované a hierarchické řízeni Zimní Čeština 6  
KKY/ISF Identifikace systémů a filtrace Letní Čeština 6  
KKY/KY Kybernetika Zimní Čeština 4  
KKY/LS1 Lineární systémy 1 Zimní Čeština 6  
KKY/LS2 Lineární systémy 2 Letní Čeština, Němčina 6  
KKY/MATL Matlab Letní Čeština 2  
KKY/OPS Optimální systémy Letní Čeština 6  
KKY/PFV Převodníky fyzikálních veličin Zimní a letní Čeština 6  
KKY/PRJ3 Projekt 3 Zimní Čeština 3  
KKY/PRJ4 Projekt 4 Letní Čeština 3  
KKY/PRJ5 Projekt 5 Zimní Čeština 5  
KKY/PRX Prvky a regulátory Zimní Čeština 6  
KKY/PSR Principy syntézy elektronických řídicích Zimní Čeština 4  
KKY/RLS Robustní řízení lineárních systémů Zimní Čeština 6  
KKY/SIMUL Simulink Zimní a letní Čeština 2  
KKY/TOD Teorie odhadu a zpracování signálů Zimní Čeština 6  
KKY/TPŘ Technické prostředky řízení Zimní Čeština 6  
KKY/TŘ Teorie řízení Letní Čeština 4  
KKY/UIM Úvod do inženýrského modelování Zimní Čeština 2  
KMA/LA Lineární algebra Zimní a letní Čeština 4  
KMA/LAA Lineární algebra Zimní a letní Čeština 5  
KMA/LAB Lineární algebra B Zimní a letní Čeština 3  
KMA/MM Matematické modelování Zimní Čeština 5  
KMA/MMM2 Metody matematického modelování 2 Letní Čeština 5  
KMA/MNO Metody numerické optimalizace Zimní Čeština 4  
KMA/PDR-A Parciální diferenciální rovnice Zimní Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/PSA Pravděpodobnost a statistika A Zimní a letní Čeština 5  
KMA/PSA-A Pravděpodobnost a statistika A Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/PSB Pravděpodobnost a statistika B Zimní a letní Čeština 3  
KMA/SDR Seminář diferenciálních rovnic Zimní a letní Čeština 2  
KMA/SMP Seminář - maticový počet Zimní a letní Čeština 2  
KMA/ZNP Základy náhodných procesů Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/ADAM Simulace pohybu mechanismů - ADAMS Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/BBM Buňka a buněčná mechanika Zimní a letní Čeština 4  
KME/D Dynamika Zimní a letní Čeština 6  
KME/DME Diskrétní mechanika Letní Čeština 0  
KME/DMS Dynamika mechanismů a strojů Zimní a letní Čeština 6  
KME/MATL Modelování matlabem Zimní Čeština, Angličtina 2  
KME/MECH3 Mechanika 3 Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/MHP Modelování heterogenních prostředí Letní Čeština 5  
KME/MPS Modely přírodních systémů Zimní a letní Čeština 2  
KME/MTK Matematická teorie kmitání Zimní Čeština, Angličtina 6  
KME/OK Optimalizace konstrukcí Zimní Čeština 5  
KME/PMFB Počítačové modelování fyz. procesů Zimní Čeština 3  
KME/RMS Řízené mechanické systémy Letní Čeština 5  
KME/SM Statistická mechanika Letní Čeština, Angličtina 5  
KME/TM Technická mechanika Letní Čeština 5  
KME/TNP Termodynamika nevratných procesů Zimní Čeština 6  
KME/TZCH Termodynamika živých a chemických syst. Zimní a letní Čeština 5  
KME/UME Úvod do mechatroniky Zimní Čeština 3  
KME/UMM Úvod do modelování v mechanice Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KME/VMM Výpočtové metody mechaniky Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/VMP Výpočtové metody pružnosti Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/VSME Výpočtové systémy mechaniky Letní Čeština, Angličtina 3  
KMM/FCH Fyzikální chemie Zimní Čeština 4  
KMM/FMM Fyzikální metalurgie a mezní stavy mat. Zimní Čeština 6  
KMM/FMMB Fyzikální metalurgie a mezní stavy B Zimní Čeština 5  
KMM/JEM Materiály jaderně energetických zařízení Letní Čeština 2  
KMM/MDMT Materiály pro dopr. a manip. techniku Zimní Čeština 5  
KMM/MEZ Materiály energetických zařízení Zimní Čeština 5  
KMM/VKM Vybrané konstrukční materiály Zimní Čeština 5  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AP Astronomické praktikum Zimní Čeština 4  
KMT/ASPR Astronomické přístroje Zimní Čeština 2  
KMT/ASTR Astronomie Zimní a letní Čeština 3  
KMT/ASTR2 Astronomie pro ZŠ 2 Zimní Čeština 1  
KMT/DIF1 Didaktika fyziky 1 SŠ Zimní Čeština 2  
KMT/DIF2 Didaktika fyziky 2 SŠ Letní Čeština 2  
KMT/DS1S Didaktický seminář 1 SŠ Zimní Čeština 1  
KMT/DS1Z Didaktický seminář 1 ZŠ Zimní Čeština 1  
KMT/DS2S Didaktický seminář 2 SŠ Letní Čeština 1  
KMT/DS2Z Didaktický seminář 2 ZŠ Zimní Čeština 1  
KMT/DS3Z Didaktický seminář 3 ZŠ Zimní a letní Čeština 1  
KMT/DS4Z Didaktický seminář 4 ZŠ Zimní a letní Čeština 2  
KMT/EMG2 Elektřina a magnetismus 2 Letní Čeština 1  
KMT/FEC Fyzika elementárních částic Zimní Čeština 2  
KMT/FI Fyzika a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/FMS Fyzika mikrosvěta Zimní a letní Čeština 4  
KMT/FPL Fyzika pevných látek Zimní Čeština 2  
KMT/FPV Základy fyziky pro PS Zimní Čeština 2  
KMT/FP1 Fyzikální praktikum 1 Letní Čeština 2  
KMT/FP2 Fyzikální praktikum 2 Zimní Čeština 2  
KMT/FP3 Fyzikální praktikum 3 Letní Čeština 2  
KMT/FP4 Fyzikální praktikum 4 Zimní Čeština 2  
KMT/FT Fyzika a technika Letní Čeština 2  
KMT/GAL Mezihvězdné prostředí, galaxie Letní Čeština 3  
KMT/HF Historie fyziky Zimní Čeština 2  
KMT/HRA Fyzikální hrátky pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/KOSMZ Kosmologie Zimní Čeština 2  
KMT/KVA Kmity, vlny, akustika Zimní Čeština 4  
KMT/MCH1 Mechanika 1 pro učitele Zimní a letní Čeština 2  
KMT/MCH2 Mechanika 2 pro učitele Zimní a letní Čeština 2  
KMT/MCH3 Mechanika 3 pro učitele Zimní a letní Čeština 3  
KMT/MM Magnetická měření Zimní a letní Čeština 3  
KMT/MPF1 Matematiky pro fyziky 1 Zimní Čeština 3  
KMT/MPF2 Matematika pro fyziky 2 Letní Čeština 2  
KMT/MPF3S Matematika pro fyziky 3 Letní Čeština 1  
KMT/MTTGA Materiály a technologie A Zimní a letní Čeština 4  
KMT/MTTGB Materiály a technologie B Zimní a letní Čeština 4  
KMT/OTR Obecná teorie relativity Zimní a letní Čeština 4  
KMT/PFV Převodníky fyzikálních veličin Zimní Čeština 2  
KMT/POUMT Používání moderní techniky Zimní a letní Čeština 1  
KMT/PRA Praxe pro astronomy Letní Čeština 4  
KMT/PRKM Projekty a konstrukční materiály Zimní Čeština 2  
KMT/PSTCM Principy a systémy techniky C Zimní Čeština 3  
KMT/PŠPS1 Praktikum školních pokusů SŠ 1 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/RFUL Řešení fyzikálních úloh Zimní a letní Čeština 2  
KMT/SFT Statistická fyzika a termodynamika Letní Čeština 3  
KMT/SLUN Astrofyzika sluneční soustavy Zimní a letní Čeština 5  
KMT/SVH Stavba a vývoj hvězd Zimní a letní Čeština 4  
KMT/SZZS Státní závěrečná zkouška SŠ Letní Čeština 0  
KMT/SZZZ Státní závěrečná zkouška ZŠ Letní Čeština 0  
KMT/TAP Technika astronomických pozorování Zimní Čeština 3  
KMT/TEM Teorie měření Zimní Čeština 1  
KMT/TERM Termodynamika Zimní Čeština 5  
KMT/TES1 Technický seminář 1 Zimní Čeština 3  
KMT/TES2 Technický seminář 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/TMB Teoretická mechanika pro bakaláře Zimní a letní Čeština 2  
KMT/UE Užitá elektronika Letní Čeština 2  
KMT/VJMRA Vývoj jednotek měření, rozměrová analýza Zimní a letní Čeština 2  
KMT/VPFY Vybrané partie z moderní fyziky Zimní Čeština 2  
KMT/VPF1 Využití počítačů ve fyzice 1 Zimní a letní Čeština 1  
KMT/VPF2 Využití počítačů ve fyzice 2 Zimní Čeština 1  
KMT/VPKF Vybrané problémy klasické fyziky Zimní a letní Čeština 2  
KMT/ZAF Základy astrofyziky Zimní a letní Čeština 3  
KMT/ZO Základy optoelektroniky Zimní a letní Čeština 3  
KMT/ZTP68 Základy teorie přístrojů Zimní a letní Čeština 5  
KTE/EV Elektromagnetické vlny Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTE/SPE Spotřební elektrotech. a elektronika Zimní Čeština 5  
KTO/DM Dílenská metrologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/PAM Praktické aplikace metrologie Letní Čeština 6  
KTO/ŘJ Řízení jakosti Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVD/GRPR Grafické projekty Zimní a letní Čeština 2