Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekologie a ochrana životního prostředí

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/AEK Aplikovaná ekologie krajiny Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/BIOG Biogeografie Zimní Čeština 1  
CBG/DEVEP Environ. výchova v edukačních programech Zimní a letní Čeština 10  
CBG/DEZBG Dopady environ. změn na biosféru Zimní a letní Čeština 10  
CBG/DGPBS Průběžná oborová praxe SŠ Zimní a letní Čeština 1  
CBG/DGPBZ Průběžná oborová praxe zš Letní Čeština 1  
CBG/DISPE Dizertační práce (EV) Zimní a letní Čeština 60  
CBG/DI1 Didaktická exkurze 1 Zimní a letní Čeština 3  
CBG/DI1G Didaktická exkurze 1 Zimní a letní Čeština 3  
CBG/DI2 Didaktická exkurze 2 Zimní a letní Čeština 2  
CBG/DI2G Didaktická exkurze 2 Zimní a letní Čeština 2  
CBG/DMFYT Modelové skupiny rostlin ve výzkumu změn Zimní a letní Čeština 10  
CBG/DMZOO Model. skupiny živočichů ve výzkumu změn Zimní a letní Čeština 10  
CBG/DPU1 Publikace 1 Zimní a letní Čeština 10  
CBG/DPU2 Publikace 2 Zimní a letní Čeština 13  
CBG/DP3 Publikace 3 Zimní a letní Čeština 5  
CBG/DSDZE Státní doktorská zkouška (EV) Zimní a letní Čeština 0  
CBG/DSGN Design a funkční morfologie organismů Letní Čeština 3  
CBG/EKEEX Krajinně-ekologická exkurze Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/EKOO Ekologie Zimní Čeština 3  
CBG/EKOS Ekologie speciální Zimní Čeština 2  
CBG/ENTO Kurz entomologie Letní Čeština 2  
CBG/ENVR Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 4  
CBG/EOZP Ekologie a ochrana životního prostředí Zimní a letní Čeština 2  
CBG/ETOL Etologie Zimní Čeština 1  
CBG/EVBI Evoluční biologie Letní Čeština 3  
CBG/EVK Environmentální výchova v geografii Zimní a letní Čeština 4  
CBG/EXBI Biologická exkurze Letní Čeština 2  
CBG/EXGP Geologicko-paleontologická exkurze Letní Čeština 2  
CBG/FACR Fauna České republiky Letní Čeština 2  
CBG/FYRP Fyziologie rostlin Letní Čeština 2  
CBG/GK Geovědní kroužek Zimní Čeština 3  
CBG/GVZE Geovědní zajímavosti, extrémy a cesty Zimní Čeština 4  
CBG/HYBI Hydrobiologie Zimní Čeština 4  
CBG/KEEX Krajinně-ekologická exkurze Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/MIKP Mikrobiologie Zimní a letní Čeština 3  
CBG/PARA Kurz parazitologie Zimní Čeština 2  
CBG/PSYZ Přírodní systémy Země Zimní Čeština 2  
CBG/ZKE Základy krajinné ekologie Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KRAJ Krajinná archeologie Zimní Čeština 5  
KAR/KRAJX Krajinná archeologie Zimní Čeština 6  
KAR/KRAS1 Seminář ke krajinné archeologii 1 Zimní Čeština 3  
KEE/BIE Bioenergetika Zimní Čeština 3  
KEE/EKO1 Ekologie 1 Zimní Čeština 4  
KEE/EKO2 Ekologie 2 Letní Čeština 4  
KEE/ESV Elektrické světlo Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KEE/EŽP Ekonomika životního prostředí Letní Čeština 3  
KEE/K Klimatologie Zimní Čeština 5  
KEE/MOŽP Management ochrany životního prostředí Zimní Čeština 3  
KEE/OŽP Ochrana životního prostředí Zimní Čeština, Angličtina 2  
KEE/PEJE Provoz elekt. části jaderných elektráren Zimní a letní Čeština 4  
KEE/PIR Projekt. instalací a el. rozvodů Zimní Čeština 5  
KEE/POŽ Projektování s ohledem na ŽP Letní Čeština 2  
KEE/SES Spolehlivost energ. systémů Letní Čeština 4  
KEE/TOH Technologie odpadového hospodářství Zimní Čeština 5  
KEE/TOO Technika ochrany ovzduší Zimní Čeština 5  
KEE/TOV Technika ochrany vod Letní Čeština 3  
KEE/ZP Zdrav.probl.živ.prostředí Letní Čeština 3  
KET/CHH Chvění a hluk Letní Čeština 4  
KET/MFŽP Měření fyzikálních složek živ. prostředí Zimní Čeština 5  
KEV/PPK Počítačová podpora konstrukč. prací Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEV/PRSE Programování v SE Letní Čeština 4  
KFU/EEM Ekonomie a management ŽP Letní Čeština 5  
KGE/EG1 Ekonomická geografie 1 Zimní Čeština 4  
KGE/EXKM Exkurze z krajinného managementu Letní Čeština 3  
KGE/GEMO Geografie malé oblasti Zimní a letní Čeština 3  
KGE/GISB1 Geografické informační systémy 1. Letní Čeština 4  
KGE/GISZ GIS ve škole Zimní a letní Čeština 2  
KGE/GMO Geografie malé oblasti Zimní Čeština 2  
KGE/URZ Udržitelný rozvoj území Letní Čeština 5  
KGE/VMEGS Výchova k myšlení v glob. souvislostech Letní Čeština 2  
KHI/EX1H Pětidenní exkurze 1. ročníku Letní Čeština 2  
KCH/+CH Chemie Zimní Čeština 4  
KCH/CHOP Chemie a ochrana prostředí Letní Čeština 3  
KIV/VINF Vizualizace informací Zimní a letní Čeština 6  
KKE/EKE Ekologie v energetice Letní Čeština 5  
KKE/ESV Energie slunce a větru Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKE/EVO Energetické využití a likvidace odpadů Zimní Čeština 4  
KKE/PTC Projektování energetických centrál Zimní Čeština 5  
KKE/SZV Spalovací zařízení a výměníky tepla Zimní Čeština 5  
KKE/TPPS Teplárenství a potrubní sítě Letní Čeština 4  
KKE/TZP Technika životního prostředí Letní Čeština 5  
KMA/MM Matematické modelování Zimní Čeština 5  
KME/PPE Pružnost a pevnost pro elektrotechniku Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KMM/ETP Ekologie technologických procesů Letní Čeština 4  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/EKOL Ekologie Zimní Čeština 2  
KMT/MTTGC Materiály a technologie C Zimní a letní Čeština 3  
KPM/ZM Základy managementu Zimní a letní Čeština 6  
KPM/9ZM Základy managementu Zimní a letní Čeština 6  
KPS/DSPVV Dizertační práce (VZ) Zimní a letní Čeština 60  
KTO/DM Dílenská metrologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/KER Kvalita, ergonomie a racionalizace práce Zimní Čeština 4  
KTO/9KER Kvalita, ergonomie a racionalizace práce Zimní Čeština 4