Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Biologické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/ALGO Kurz fykologie Letní Čeština 3  
CBG/APBI Aplikovaná biologie Zimní Čeština 3  
CBG/BAP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 2  
CBG/BAP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 10  
CBG/BCZBO Bakalářská zkouška z biologie odborná Letní Čeština 0  
CBG/BICL Biologie člověka pro učitele Zimní Čeština 3  
CBG/BIČ Biologie člověka Zimní Čeština 3  
CBG/BIO Obecná biologie Zimní Čeština 2  
CBG/BIOG Biogeografie Zimní Čeština 1  
CBG/BITC Biologická technika Zimní a letní Čeština 3  
CBG/BIZV Biologie dítěte a zdrav. výchova Zimní Čeština 2  
CBG/BIZVM Biologie dítěte a zdrav. výchova pro MŠ Zimní Čeština 2  
CBG/BOT1 Botanika systematická 1 Zimní Čeština 4  
CBG/BOT2 Botanika systematická 2 Letní Čeština 4  
CBG/BRYO Kurz bryologie a lichenologie Zimní Čeština 2  
CBG/BSZS Biologický seminář ZS Zimní a letní Čeština 3  
CBG/CYTO Cytologie Letní Čeština 3  
CBG/DB1ZS Didaktika biologie 1 (ZŠ) Zimní Čeština 1  
CBG/DB2ZS Didaktika biologie 2 (ZŠ) Letní Čeština 3  
CBG/DB3SS Didaktika biologie 3 (SŠ) Zimní Čeština 4  
CBG/DB3ZS Didaktika biologie 3 (ZŠ) Zimní Čeština 4  
CBG/DEVEP Environ. výchova v edukačních programech Zimní a letní Čeština 10  
CBG/DEZBG Dopady environ. změn na biosféru Zimní a letní Čeština 10  
CBG/DIBP Didaktika biologických pokusů Zimní Čeština 2  
CBG/DIPE Didaktika pěstitelství na ZŠ Zimní a letní Čeština 1  
CBG/DIP1 Diplomová práce 1 Zimní a letní Čeština 6  
CBG/DIP2 Diplomová práce 2 Zimní a letní Čeština 12  
CBG/DISPE Dizertační práce (EV) Zimní a letní Čeština 60  
CBG/DI1 Didaktická exkurze 1 Zimní a letní Čeština 3  
CBG/DI1G Didaktická exkurze 1 Zimní a letní Čeština 3  
CBG/DI2 Didaktická exkurze 2 Zimní a letní Čeština 2  
CBG/DI2G Didaktická exkurze 2 Zimní a letní Čeština 2  
CBG/DMFYT Modelové skupiny rostlin ve výzkumu změn Zimní a letní Čeština 10  
CBG/DMZOO Model. skupiny živočichů ve výzkumu změn Zimní a letní Čeština 10  
CBG/DPU1 Publikace 1 Zimní a letní Čeština 10  
CBG/DPU2 Publikace 2 Zimní a letní Čeština 13  
CBG/DP3 Publikace 3 Zimní a letní Čeština 5  
CBG/DSDZE Státní doktorská zkouška (EV) Zimní a letní Čeština 0  
CBG/DSGN Design a funkční morfologie organismů Letní Čeština 3  
CBG/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
CBG/EKOO Ekologie Zimní Čeština 3  
CBG/EKOS Ekologie speciální Zimní Čeština 2  
CBG/ENTO Kurz entomologie Letní Čeština 2  
CBG/ENVR Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 4  
CBG/ETOL Etologie Zimní Čeština 1  
CBG/EVBI Evoluční biologie Letní Čeština 3  
CBG/EVO Evoluce rostlin a živočichů Letní Čeština 2  
CBG/EVOC Evoluce obratlovců a člověka Letní Čeština 1  
CBG/EVOR Evoluce rostlin Letní Čeština 1  
CBG/EXBI Biologická exkurze Letní Čeština 2  
CBG/EXBO Exkurze z botaniky Zimní Čeština 2  
CBG/EXBO2 Exkurze z botaniky 2 Zimní Čeština 2  
CBG/EXGP Geologicko-paleontologická exkurze Letní Čeština 2  
CBG/EXME Fauna a flóra Středomoří Zimní Čeština 2  
CBG/EXVY Přírodovědná výběrová exkurze Letní Čeština 3  
CBG/EXVY2 Výběrová exkurze z biologie 2 Letní Čeština 2  
CBG/EXZO Exkurze ze zoologie Zimní Čeština 2  
CBG/EXZO2 Exkurze ze zoologie 2 Zimní Čeština 2  
CBG/FABO Farmaceutická botanika Zimní Čeština 3  
CBG/FACR Fauna České republiky Letní Čeština 2  
CBG/FOTO Obrazová dokumentace v biologii Zimní Čeština 2  
CBG/FYRC Praktikum z fyziologie rostlin Letní Čeština 1  
CBG/FYRP Fyziologie rostlin Letní Čeština 2  
CBG/FYZC Praktikum z fyziologie živočichů Zimní a letní Čeština 1  
CBG/FYZP Fyziologie živočichů Zimní a letní Čeština 2  
CBG/GENE Genetika Zimní Čeština 2  
CBG/GEO Vědy o Zemi Zimní Čeština 3  
CBG/GISS GIS ve škole Zimní a letní Čeština 2  
CBG/HGPT Paleontologie a historická geologie Letní Čeština 2  
CBG/HIGE Historická geologie Zimní Čeština 1  
CBG/HYBI Hydrobiologie Zimní Čeština 4  
CBG/KAMY Kurz aplikované mykologie Zimní Čeština 2  
CBG/KIBO Kurz indikační geobotaniky Letní Čeština 2  
CBG/KVCR Květena České republiky Letní Čeština 3  
CBG/LMBI1 Laboratorní metody v biologii 1 Zimní a letní Čeština 3  
CBG/LMBI2 Laboratorní metody v biologii 2 Zimní a letní Čeština 3  
CBG/MALA Kurz malakologie Zimní Čeština 2  
CBG/MEVP Metody vědecké práce v biologii Zimní Čeština 2  
CBG/MIKC Praktikum z mikrobiologie Zimní a letní Čeština 2  
CBG/MIKP Mikrobiologie Zimní a letní Čeština 3  
CBG/MIPE Geologie pro biology Zimní Čeština 3  
CBG/MOBB1 Molekulární a buněčná biologie 1 Zimní Čeština 2  
CBG/MOBB2 Molekulární a buněčná biologie 2 Letní Čeština 2  
CBG/MOBI Molekulární biologie Letní Čeština 3  
CBG/MODO Modelové organismy ve výuce biologie Zimní a letní Čeština 4  
CBG/MOPS Metody odborné práce pro PS Zimní a letní Čeština 4  
CBG/MYEX Kurz mykologie Zimní Čeština 2  
CBG/OBOP Obecná botanika Letní Čeština 4  
CBG/OZOP Obecná zoologie Letní Čeština 4  
CBG/OZP Ochrana životního prostředí Zimní Čeština 2  
CBG/PABI Paleobiologie Letní Čeština 3  
CBG/PARA Kurz parazitologie Zimní Čeština 2  
CBG/PEP1 Pěstitelské práce Letní Čeština 2  
CBG/PEST Pěstitelské práce na ZŠ Zimní Čeština 2  
CBG/SYNA Synantropní vegetace Zimní Čeština 2  
CBG/SZB Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
CBG/TCZB Závěrečná státní zkouška zš Letní Čeština 0  
CBG/VOMA Kurz vodních makrofyt Letní Čeština 2  
CBG/ZASZ Závěrečná státní zkouška sš Letní Čeština 0  
CBG/ZOO1 Zoologie systematická 1 Zimní a letní Čeština 4  
CBG/ZOO2 Zoologie systematická 2 Letní Čeština 4  
CBG/ZOPR Zoologické praktikum bezobratlých Zimní Čeština 1  
CBG/9ZP1 Seminář k závěrečné práci Zimní a letní Čeština 1  
KAR/BIM Biologické metody v archeologii Zimní Čeština 3  
KEE/EKO1 Ekologie 1 Zimní Čeština 4  
KFI/SHFB Historie a filozofie biologie Letní Čeština 2  
KFI/SHFBL Historie a filozofie biologie Letní Čeština 3  
KGE/GEMO Geografie malé oblasti Zimní a letní Čeština 3  
KGE/GISB1 Geografické informační systémy 1. Letní Čeština 4  
KGE/GISZ GIS ve škole Zimní a letní Čeština 2  
KGE/GMO Geografie malé oblasti Zimní Čeština 2  
KGE/MAG Matematická geografie Zimní Čeština 4  
KGE/MG Matematická geografie - Čeština 3  
KIV/VID Vizualizace dat Zimní a letní Čeština 6  
KIV/VINF Vizualizace informací Zimní a letní Čeština 6  
KIV/ZOF Základy obecné fyziologie člověka Zimní a letní Čeština 6  
KKY/UIM Úvod do inženýrského modelování Zimní Čeština 2  
KKY/ZMB Základy modelování buněčných systémů Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/DRB1 Diferenciání rovnice v biologii I Zimní a letní Čeština 3  
KMA/DRB2 Diferenciání rovnice v biologii II Zimní a letní Čeština 3  
KMA/MM Matematické modelování Zimní Čeština 5  
KMA/MMM2 Metody matematického modelování 2 Letní Čeština 5  
KME/BBM Buňka a buněčná mechanika Zimní a letní Čeština 4  
KME/EMB Experimentální modelování v biomechanice Letní Čeština 0  
KME/ZAF Základy anatomie a fyziologie Zimní Čeština 5  
KMM/BM Biomateriály Letní Čeština 4  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/ASTR Astronomie Zimní a letní Čeština 3  
KMT/ASTR2 Astronomie pro ZŠ 2 Zimní Čeština 1  
KMT/FI Fyzika a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/FPV Základy fyziky pro PS Zimní Čeština 2  
KMT/KOSMZ Kosmologie Zimní Čeština 2  
KMT/RFUL Řešení fyzikálních úloh Zimní a letní Čeština 2  
KMT/VPF1 Využití počítačů ve fyzice 1 Zimní a letní Čeština 1  
KPS/DDS3 Doktorský seminář 3 Zimní a letní Čeština 3  
KPS/DPC3 Pedagogická činnost 3 Zimní a letní Čeština 3  
KPS/DSPVV Dizertační práce (VZ) Zimní a letní Čeština 60  
KSA/AANSZ Aplikovaná antrop. kostry a paleoantrop. Letní Čeština 0  
KSA/AHP Antropologie holocénu střední Evropy Zimní a letní Čeština 3  
KSA/ANS1 Antropologický seminář 1 Zimní Čeština 1  
KSA/ANS2 Antropologický seminář 2 Letní Čeština 1  
KSA/ANS3 Antropologický seminář 3 Zimní Čeština 1  
KSA/ANS4 Antropologický seminář 4 Letní Čeština 1  
KSA/ANT1 Biologická antropologie pro archeology 1 Zimní Čeština 6  
KSA/ANT2 Biologická antropologie pro archeology 2 Letní Čeština 6  
KSA/APZ Analýza pohřebních zvyků Zimní a letní Angličtina 10  
KSA/ARNSZ Archeologie Letní Čeština 0  
KSA/ASNSZ Archeologický blok a sociokulturní antr. Letní Čeština 0  
KSA/ATNSZ Antrop. tvrdých tkání a bioarcheologie Letní Čeština 0  
KSA/AUSZ Antropologie komplexních společností Letní Čeština 0  
KSA/BACL Biologie pro antropology Zimní Čeština 6  
KSA/BANSZ Biologická antropologie Letní Čeština 0  
KSA/BANT Biomedicínská antropologie Zimní Čeština 3  
KSA/BAR Bioarcheologie Zimní Čeština 5  
KSA/BIA Biologická antropologie Zimní a letní Angličtina 10  
KSA/BIA1X Biologická antropologie 1 Zimní Čeština 6  
KSA/BIA2X Biologická antropologie 2 Letní Čeština 6  
KSA/BIA3X Biologická antropologie 3 Letní Čeština 5  
KSA/BIA3Y Biologická antropologie 3 Letní Čeština 6  
KSA/DLP Demografie minulých lidských populací Letní Čeština 3  
KSA/DPAN Diplomová práce Letní Čeština 18  
KSA/DPSAP Diplomový seminář Letní Čeština 18  
KSA/EVOL Evoluce člověka Letní Čeština 5  
KSA/FABSZ Biologická antropologie Letní Čeština 0  
KSA/FOR Forenzní antropologie Letní Čeština 5  
KSA/KSE Sociobiologie a etologie Letní Čeština 5  
KSA/LPAN Laboratorní praxe Zimní Čeština 10  
KSA/LVA Lidská variabilita a adaptabilita Letní Angličtina, Angličtina 5  
KSA/MKB1 Metody kosterní biologie 1 Letní Čeština 6  
KSA/MKB2 Metody kosterní biologie 2 Zimní Čeština 3  
KSA/MTAN Metody terénní antropologie Letní Čeština 6  
KSA/PAT Paleopatologie Letní Čeština 4  
KSA/PDEM Paleodemografie Zimní Čeština 4  
KSA/POH1 Pohybový aparát 1 Zimní Čeština 7  
KSA/POH2 Pohybový aparát 2 Letní Čeština 4  
KSA/UBVX Úvod do behaviorálních věd Zimní Čeština 2  
KSA/VKC Vývoj kognice a chování Letní Čeština 3  
KSA/ZNP Základy neurofyziologie a psychobiologie Letní Čeština 4  
KSA/ZTP Základy terénní praxe Letní Čeština 3  
KSA/1APZ Analýza pohřebních zvyků Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/1BIA Biologická antropologie Zimní a letní Angličtina 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSS/CAS Člověk v biokulturní perspektivě Zimní a letní Čeština 2  
KTV/BDPR Didaktika pohybové rekreace Letní Čeština 5