Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Chemické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/MOBI Molekulární biologie Letní Čeština 3  
CBG/MOPS Metody odborné práce pro PS Zimní a letní Čeština 4  
KGE/MAG Matematická geografie Zimní Čeština 4  
KGE/MG Matematická geografie - Čeština 3  
KHI/DVTZ Dějiny vědy a techniky ve světě Zimní a letní Čeština 2  
KCH/AGCH Anorganická chemie Letní Čeština 6  
KCH/ACHT Aplikovaná chemická termodynamika Zimní a letní Čeština 2  
KCH/ANLCH Analytická chemie Zimní a letní Čeština 4  
KCH/AOCH Anorganická a organická chemie Letní Čeština 3  
KCH/BCHE Biochemie Zimní a letní Čeština 1  
KCH/BCHEK Biochemie Zimní a letní Čeština 2  
KCH/BIO1 Biochemie 1 Letní Čeština 3  
KCH/BIO2 Biochemie 2 Letní Čeština 1  
KCH/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 5  
KCH/BSZCH Bakalářská zkouška z chemie (odborná) Zimní a letní Čeština 0  
KCH/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní a letní Čeština 12  
KCH/D1SŠ Didaktika chemie 1 SŠ Zimní Čeština 3  
KCH/D1ZŠ Didaktika chemie 1 ZŠ Zimní Čeština 3  
KCH/D2SŠ Didaktika chemie 2 SŠ Letní Čeština 3  
KCH/D2ZŠ Didaktika chemie 2 ZŠ Letní Čeština 3  
KCH/EXSPA Speciální exkurze A Letní Čeština 1  
KCH/EXSPB Speciální exkurze B Letní Čeština 1  
KCH/FCH Fyzikální chemie Letní Čeština 5  
KCH/HICH Historie a současnost chemie Zimní a letní Čeština 2  
KCH/+CH Chemie Zimní Čeština 4  
KCH/CHAS1 Chemie a společnost 1 Zimní a letní Čeština 2  
KCH/CHAS2 Chemie a společnost 2 Zimní a letní Čeština 2  
KCH/CHDŽ Chemie denního života Zimní Čeština 2  
KCH/CHEHR Chemie hrou Zimní a letní Čeština 2  
KCH/CHEX Chemická exkurze Letní Čeština 2  
KCH/CHLM Chemické laboratorní metody Letní Čeština 3  
KCH/CHOP Chemie a ochrana prostředí Letní Čeština 3  
KCH/CHPRC Chemický průmysl ČR Letní Čeština 1  
KCH/CHPU Chemické poznatky v učivu 1. st. ZŠ Zimní Čeština 2  
KCH/CHTCH Chemická technologie Letní Čeština 4  
KCH/CHVÝ Chemické výpočty Zimní a letní Čeština 2  
KCH/CHVÝŽ Chemie výživy Zimní Čeština 2  
KCH/CHŽP Chemie životního prostředí Letní Čeština 2  
KCH/ICTV ICT ve výuce chemie Zimní a letní Čeština 1  
KCH/INFO Informační systémy v chemii Zimní a letní Čeština, Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/INST Instrumentální analýza Zimní a letní Čeština 4  
KCH/JADCH Kapitoly z anorg. a nukleár. chemie Zimní Čeština 2  
KCH/KCHB Kvasná chemie a biotechnologie Zimní Čeština 2  
KCH/LACH1 Laboratorní cvičení z anorg. chemie 1 Zimní Čeština 4  
KCH/LACH2 Laboratorní cvičení z anorg. chemie 2 Zimní a letní Čeština 2  
KCH/LAN Laboratorní cvičení z analytické chemie Letní Čeština 4  
KCH/LBIO Laboratorní cvičení z biochemie Zimní a letní Čeština 3  
KCH/LFCH Laboratorní cvičení z fyzikální chemie Zimní Čeština 3  
KCH/LINST Laboratorní cvičení z instr.analýzy Zimní Čeština 3  
KCH/MCH/1 Matematika pro chemiky 1 Zimní a letní Čeština 3  
KCH/MCH/2 Matematika pro chemiky 2 Letní Čeština 1  
KCH/MMCH Makromolekulární chemie Zimní Čeština 2  
KCH/MMCHA Makromolekulární chemie Zimní a letní Angličtina 3  
KCH/MVCHD Metody výzkumu v chem.a didaktice chemie Zimní Čeština 3  
KCH/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní a letní Čeština 1  
KCH/NASPX Náslechová praxe - bakalářská Zimní a letní Čeština 1  
KCH/OBECH Obecná chemie Zimní a letní Čeština 4  
KCH/OCOVZ Ochrana čistoty ovzduší Letní Čeština 2  
KCH/ODSUR Odpady a druhotné suroviny Zimní a letní Čeština 2  
KCH/OFCH Obecná a fyzikální chemie Zimní a letní Čeština 3  
KCH/OCH Organická chemie Zimní Čeština 6  
KCH/OKTCH Ostatní kvasné technologie Letní Čeština 2  
KCH/OPX Odborná praxe Zimní a letní Čeština 3  
KCH/PSTCH Pivovarsko-sladařské technologie Zimní a letní Čeština 2  
KCH/SDCHS Speciální seminář didaktiky chemie SŠ Zimní Čeština 1  
KCH/SDCHZ Speciální seminář didaktiky chemie ZŠ Zimní Čeština 2  
KCH/STRH Struktura hmoty Zimní Čeština 2  
KCH/SZB Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KCH/TD1SŠ Technika a didaktika škol.pokusů 1 SŠ Letní Čeština 4  
KCH/TD1ZŠ Technika a didaktika škol. pokusů 1 ZŠ Letní Čeština 4  
KCH/TD2SŠ Technika a didaktika škol.pokusů 2 SŠ Zimní Čeština 3  
KCH/TD2ZŠ Technika a didaktika škol. pokusů 2 ZŠ Zimní Čeština 3  
KCH/TOX Toxikologie Zimní Čeština 2  
KCH/TVOŽP Technologie vody a ochrana ŽP Zimní Čeština 2  
KCH/TZKCH Teoretické základy kvasné chemie Zimní a letní Čeština 2  
KCH/UDCH Obecná chemie - úvod Zimní Čeština 5  
KCH/VUCH Výpočtové úlohy v chemii Letní Čeština 2  
KCH/ZACH Základy anorganické chemie Letní Čeština 1  
KCH/ZCHPS Základy chemie pro PS Zimní Čeština 2  
KCH/9BCHE Biochemie Zimní a letní Čeština 2  
KMA/MMM2 Metody matematického modelování 2 Letní Čeština 5  
KME/TZCH Termodynamika živých a chemických syst. Zimní a letní Čeština 5  
KMM/UMCH Úvod do materiálové chemie Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/ASTR Astronomie Zimní a letní Čeština 3  
KMT/ASTR2 Astronomie pro ZŠ 2 Zimní Čeština 1  
KMT/FI Fyzika a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/FPV Základy fyziky pro PS Zimní Čeština 2  
KMT/KOSMZ Kosmologie Zimní Čeština 2  
KMT/RFUL Řešení fyzikálních úloh Zimní a letní Čeština 2  
KMT/VPF1 Využití počítačů ve fyzice 1 Zimní a letní Čeština 1