Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Geografické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/AEK Aplikovaná ekologie krajiny Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/BIOG Biogeografie Zimní Čeština 1  
CBG/BS Seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 12  
CBG/DE2 Didaktická exkurze 2 Zimní a letní Čeština 2  
CBG/DGPBS Průběžná oborová praxe SŠ Zimní a letní Čeština 1  
CBG/DGPBZ Průběžná oborová praxe zš Letní Čeština 1  
CBG/DGS Didaktika geografie pro SŠ Zimní a letní Čeština 4  
CBG/DGZ Didaktika geografie Zimní a letní Čeština 4  
CBG/DIDS1 Didaktika geografie 1 Zimní Čeština 6  
CBG/DIDS2 Didaktika geografie 2 Zimní Čeština 6  
CBG/DIDZ1 Didaktika geografie 1 Zimní Čeština 6  
CBG/DIDZ2 Didaktika geografie 2 Zimní a letní Čeština 6  
CBG/DI1 Didaktická exkurze 1 Zimní a letní Čeština 3  
CBG/DI1G Didaktická exkurze 1 Zimní a letní Čeština 3  
CBG/DI2 Didaktická exkurze 2 Zimní a letní Čeština 2  
CBG/DI2G Didaktická exkurze 2 Zimní a letní Čeština 2  
CBG/EDVL Didaktika vlastivědy Zimní a letní Čeština 3  
CBG/EDVL1 Didaktika vlastivědy Zimní a letní Čeština 4  
CBG/EFGCR Fyzická geografie ČR Letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/EFGP Terénní praxe z fyzické geografie Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/EFG2 Introducing Physical Geography Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/EGEO2 Geovědy 2 Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/EGEO3 Geovědy 3 Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/EGISF GIS in Physical Geography Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/EKEEX Krajinně-ekologická exkurze Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/ENVR Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 4  
CBG/EVK Environmentální výchova v geografii Zimní a letní Čeština 4  
CBG/EXGP Geologicko-paleontologická exkurze Letní Čeština 2  
CBG/FGCRS Fyzická geografie ČR Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/FGCRZ Fyzická geografie ČR Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/FGP Terénní praxe z fyzické geografie Zimní a letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/FG2 Fyzická geografie 2. Letní Čeština 4  
CBG/GEO1 Geovědy 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/GEO2 Geovědy 2 Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/GEO3 Geovědy 3 Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/GISF GIS ve fyzické geografii Zimní a letní Čeština 4  
CBG/GISS GIS ve škole Zimní a letní Čeština 2  
CBG/GK Geovědní kroužek Zimní Čeština 3  
CBG/GV Geografický výzkum Zimní a letní Čeština 5  
CBG/GVZE Geovědní zajímavosti, extrémy a cesty Zimní Čeština 4  
CBG/G21 Základy geografie pro PS Zimní Čeština 2  
CBG/KE Komplexní exkurze Zimní a letní Čeština 2  
CBG/KEEX Krajinně-ekologická exkurze Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/MFG Metody fyzickogeografického výzkumu Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/MOPS Metody odborné práce pro PS Zimní a letní Čeština 4  
CBG/MRGS1 Moderní metody ve výuce reg. geografie 1 Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/MRGS2 Moderní metody ve výuce reg. geografie 2 Zimní Čeština, Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/MRGZ1 Moderní metody ve výuce reg. geografie 1 Letní Čeština 6  
CBG/MRGZ2 Moderní metody ve výuce reg. geografie 2 Zimní Čeština 7  
CBG/MVGZ1 Moderní metody ve výuce reg. geografie 1 Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/MVGZ2 Moderní metody ve výuce reg. geografie 2 Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/PSYZ Přírodní systémy Země Zimní Čeština 2  
CBG/PVG Propedeutika výuky geografie Zimní a letní Čeština 3  
CBG/SZB1 Státní závěrečná zkouška - 1.část Zimní a letní Čeština 0  
CBG/SZB2 Státní závěrečná zkouška - 2. část Zimní a letní Čeština 0  
CBG/SZB3 Státní závěrečná zkouška - 3. část Zimní a letní Čeština 0  
CBG/TPG Terénní praxe z geověd Letní Čeština 5  
CBG/VPGS Výchovné problémy v geografii Zimní a letní Čeština 4  
CBG/VPGZ Výchovné problémy v geografii Zimní a letní Čeština 4  
CBG/ZKE Základy krajinné ekologie Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CBG/ZTVG Základy terénního výzkumu v geovědách Zimní Čeština 3  
KAE/RUP Radiové určování polohy Zimní Čeština 1  
KAP/ER Evropa regionů Zimní a letní Čeština 4  
KAP/GEO Geografické aspekty politiky Zimní Čeština 6  
KAP/GEO1 Politická geografie 1 Zimní Čeština 3  
KAP/GEO2 Politická geografie 2 Letní Čeština 3  
KAP/GG Geopolitika a geostrategie Zimní Čeština 4  
KAP/GGD Geopolitika a geostrategie Zimní a letní Čeština 5  
KAP/GUNSZ Geografie Zimní a letní Čeština 0  
KAP/GVD Geografie voleb Zimní a letní Čeština 5  
KAP/MVSD Pol. geografie mez. veřejných statků Zimní a letní Čeština 5  
KAP/PGBV Politická geografie Blízkého východu Zimní Čeština 3  
KAP/PGED Pol. geografie Evropy a jejích regionů Zimní a letní Čeština 5  
KAR/KRAJ Krajinná archeologie Zimní Čeština 5  
KAR/KRAJX Krajinná archeologie Zimní Čeština 6  
KAR/KRAS1 Seminář ke krajinné archeologii 1 Zimní Čeština 3  
KBS/PPBSZ Politika a polit. geografie Bl. východu Letní Čeština 0  
KEM/MRGV2 Metody regionálně-geograf. výzkumu II Letní Čeština 5  
KGE/AGCZ Geografie České republiky v angličtině Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/AGHI Problematika globálního zdraví v angl. Letní Angličtina 5  
KGE/DP Diplomový seminář Letní Čeština 13  
KGE/EEG Environmentální ekonomická geografie Letní Čeština 5  
KGE/EG Ekonomická geografie Zimní Čeština 5  
KGE/EGIS Geoinformační technologie pro ekonomy Letní Čeština 4  
KGE/EG1 Ekonomická geografie 1 Zimní Čeština 4  
KGE/EG2 Ekonomická geografie 2 Letní Čeština 4  
KGE/EG3 Ekonomická geografie 3 Zimní Čeština 4  
KGE/EU Evropská unie Letní Čeština 2  
KGE/EXKM Exkurze z krajinného managementu Letní Čeština 3  
KGE/FGK Fyzická geografie světa Zimní Čeština 3  
KGE/FG1 Fyzická geografie 1. Zimní Čeština 4  
KGE/GBAS Geografie Bavorska a Saska Letní Čeština 2  
KGE/GBS Geografie Bavorska a Saska Letní Čeština 3  
KGE/GDS Globalizace a diverzita světa Zimní Čeština 5  
KGE/GDSP Globalizace a diverzita světa Zimní Čeština 8  
KGE/GE Geografie Evropy Zimní Čeština 4  
KGE/GEMO Geografie malé oblasti Zimní a letní Čeština 3  
KGE/GEO1 Geovědy 1 Zimní Čeština 3  
KGE/GEP Geografický projekt Letní Čeština 4  
KGE/GEVS Geografie Evropy Zimní Čeština 3  
KGE/GEVZ Geografie Evropy Zimní Čeština 3  
KGE/GISB1 Geografické informační systémy 1. Letní Čeština 4  
KGE/GISHG GIS v humánní geografii Zimní Čeština 4  
KGE/GISZ GIS ve škole Zimní a letní Čeština 2  
KGE/GJPP Geografie jádrových a perifer. prostorů Letní Čeština 5  
KGE/GJPPP Geografie jádrových a perifer. prostorů Letní Čeština 8  
KGE/GMO Geografie malé oblasti Zimní Čeština 2  
KGE/GMOB Geografie malé oblasti Zimní Čeština 4  
KGE/GO Geografie ostrovů Letní Čeština 2  
KGE/GOS Geografie obyvatelstva a sídel Letní Čeština 5  
KGE/GPK Geografie Plzeňského kraje Zimní Čeština 3  
KGE/GPL Globální problémy lidstva Letní Čeština 2  
KGE/GPLI Globální problémy lidstva Letní Čeština 3  
KGE/GRE Geografie rozvíjejících se ekonomik Letní Čeština 5  
KGE/GSO1 Geografie světadílů a oceánů 1 Letní Čeština 4  
KGE/GSO2 Geografie světadílů a oceánů 2 - Čeština 4  
KGE/GVC Geografie volného času a cest. ruchu Zimní a letní Čeština 3  
KGE/GZ Geografie zdraví Zimní Čeština 2  
KGE/GZČES Geografie západních Čech Letní Čeština 2  
KGE/HGCRS Humánní a regionální geografie ČR Zimní Čeština 4  
KGE/HGCRZ Humánní a regionální geografie ČR Zimní Čeština 4  
KGE/HGP Terénní praxe z humánní geografie Letní Čeština 2  
KGE/HIG Historická geografie Letní Čeština 2  
KGE/HIGE Historická geografie Zimní a letní Čeština 3  
KGE/HMG1 Humánní geografie 1 Letní Čeština 4  
KGE/HMG2 Humánní geografie 2 Zimní Čeština 4  
KGE/HMG3 Humánní geografie 3 Letní Čeština 4  
KGE/KOGEX Komplexní geografická exkurze Zimní Čeština 5  
KGE/KOP Regiony: Koncepce a problematika Zimní Čeština 4  
KGE/KT Kartografie a topografie Letní Čeština 5  
KGE/KTP Terénní praxe z kartografie a topografie Letní Čeština 2  
KGE/KTPE Praxe z kartografie a topografie Letní Čeština 3  
KGE/MAG Matematická geografie Zimní Čeština 4  
KGE/MG Matematická geografie - Čeština 3  
KGE/MMR Management měst a regionů Zimní a letní Čeština 5  
KGE/MRGV1 Metody regionálně-geograf. výzkumu I Zimní Čeština 5  
KGE/MSEV Metody socioekonomického výzkumu Zimní Čeština 3  
KGE/NTBG Regionální rozvoj v čs-bavor. pohraničí Zimní Němčina 4  
KGE/ORG Aktuální otázky v regionální geografii Zimní Čeština 6  
KGE/PEG Praxe z ekonomické geografie Letní Čeština 4  
KGE/PKG Politická a kulturní geografie Zimní Čeština 3  
KGE/PMR Plánování měst a regionů Zimní Čeština 6  
KGE/PMRP Plánování měst a regionů Zimní Čeština 8  
KGE/PREG Terénní praxe z regionální ekonomiky Zimní Čeština 3  
KGE/PS Projektový seminář Zimní Čeština 3  
KGE/REE Regionální ekonomika Zimní a letní Čeština 4  
KGE/REG1 Regionální ekonomika a reg. politika Zimní a letní Čeština 3  
KGE/REPO Regionální politika Evropské unie Zimní Čeština 6  
KGE/RMM Regionální a městský management a mtg. Zimní a letní Čeština 4  
KGE/RPEU Region. politika a region. rozvoj EU Letní Čeština 3  
KGE/RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj Letní Čeština 3  
KGE/SBP Seminář k bakalářské práci Zimní a letní Čeština 12  
KGE/SBZEG Bakalářská státní zkouška z ek.geografie Zimní a letní Čeština 0  
KGE/SBZRG Bakalářská státní zkouška z rg.geografie Zimní a letní Čeština 0  
KGE/SGMS Statistické a grafické metody v geogr. Letní Čeština 2  
KGE/SRGV1 Samostatná terénní praxe 1 Zimní Čeština 3  
KGE/SRGV2 Samostatná terénní praxe 2. Zimní a letní Čeština 3  
KGE/SRGV3 Samostatná terénní praxe 3. Zimní a letní Čeština 3  
KGE/SRGV4 Samostatná terénní praxe 4. Zimní Čeština 3  
KGE/SSG Socioekonomická a správní geografie Zimní Čeština 4  
KGE/TPRX Terénní praxe Zimní Čeština 6  
KGE/TRG Teorie a metodologie geografie Zimní a letní Čeština 5  
KGE/UG Úvod do studia geografie Zimní Čeština 2  
KGE/UGE Úvod do studia geografie Zimní Čeština 3  
KGE/ÚP Územní plánování a urbanismus Zimní a letní Čeština 5  
KGE/URBIO Geografie města Zimní a letní Čeština 3  
KGE/URZ Udržitelný rozvoj území Letní Čeština 5  
KGE/VMEGS Výchova k myšlení v glob. souvislostech Letní Čeština 2  
KGE/VRS1 Vybrané regiony světa 1 Zimní Čeština 4  
KGE/VRS2 Vybrané regiony světa 2 Letní Čeština 4  
KGM/APA Algoritmy prostorových analýz Letní Čeština 3  
KGM/FGM Fotogrammetrie Letní Čeština 5  
KGM/PRJ1 Projekt 1 Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGM/TOMA Topografické mapování Zimní a letní Čeština 5  
KGM/UGI Úvod do GIS Letní Čeština 4  
KHI/EX1H Pětidenní exkurze 1. ročníku Letní Čeština 2  
KIV/APG Algoritmy a počítačová grafika Zimní a letní Čeština 6  
KIV/DBM2 Databázové systémy a metody zprac.inf.2 Zimní Čeština 6  
KIV/DB2 Databázové systémy 2 Letní Čeština 6  
KIV/VID Vizualizace dat Zimní a letní Čeština 6  
KIV/VINF Vizualizace informací Zimní a letní Čeština 6  
KKY/DPZ Dálkový průzkum Země Zimní Čeština 5  
KKY/ZKY Základy kybernetiky Letní Čeština 3  
KMA/MMM2 Metody matematického modelování 2 Letní Čeština 5  
KMO/AGCR Geografie cestovního ruchu v angličtině Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMO/GCR Geografie cestovního ruchu Zimní a letní Čeština 4  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/ASTR Astronomie Zimní a letní Čeština 3  
KMT/ASTR2 Astronomie pro ZŠ 2 Zimní Čeština 1  
KMT/FI Fyzika a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/FPV Základy fyziky pro PS Zimní Čeština 2  
KMT/KOSMZ Kosmologie Zimní Čeština 2  
KMT/RFUL Řešení fyzikálních úloh Zimní a letní Čeština 2  
KMT/VPF1 Využití počítačů ve fyzice 1 Zimní a letní Čeština 1  
KPS/DDS3 Doktorský seminář 3 Zimní a letní Čeština 3  
KPS/DPC3 Pedagogická činnost 3 Zimní a letní Čeština 3  
KSR/BZSGR Bak. zkouška z regionalistiky Zimní a letní Čeština 0