Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Geologické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/DI1 Didaktická exkurze 1 Zimní a letní Čeština 3  
CBG/DI1G Didaktická exkurze 1 Zimní a letní Čeština 3  
CBG/DI2 Didaktická exkurze 2 Zimní a letní Čeština 2  
CBG/DI2G Didaktická exkurze 2 Zimní a letní Čeština 2  
CBG/ENVR Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 4  
CBG/EXGP Geologicko-paleontologická exkurze Letní Čeština 2  
CBG/GELA Základy geologie Zimní Čeština 3  
CBG/GEO Vědy o Zemi Zimní Čeština 3  
CBG/GISS GIS ve škole Zimní a letní Čeština 2  
CBG/GK Geovědní kroužek Zimní Čeština 3  
CBG/HGPT Paleontologie a historická geologie Letní Čeština 2  
CBG/HIGE Historická geologie Zimní Čeština 1  
CBG/HRG Historická a regionální geologie Letní Čeština 3  
CBG/MIPE Geologie pro biology Zimní Čeština 3  
CBG/PSYZ Přírodní systémy Země Zimní Čeština 2  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2