Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Matematické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CBG/MOPS Metody odborné práce pro PS Zimní a letní Čeština 4  
KAJ/AW1 Angličtina pro podnikovou praxi 1 Zimní Angličtina 2  
KAJ/AW2 Angličtina pro podnikovou praxi 2 Letní Angličtina 2  
KAJ/INTL Videokonference Zimní a letní Angličtina 3  
KEM/AAD Analýza dat v angličtině Letní Angličtina 6  
KEM/AFIPV Finanční a pojistné výpočty v angličtině Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/AMFEU Monetární a fiskální politika EU v angl. Zimní a letní Angličtina 4  
KEM/APMO Pravděpodobnostní modely v angličtině Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/ASTA Statistika v angličtině Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEM/ATEU Terminologie Evropské unie v angličtině Zimní a letní Angličtina 2  
KEM/DS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 13  
KEM/ES Ekonomická statistika Zimní a letní Čeština 5  
KEM/FDE Finanční deriváty Zimní a letní Čeština 5  
KEM/FIPV1 Finanční a pojistné výpočty 1 Zimní a letní Čeština 4  
KEM/PMO Pravděpodobnostní modely Zimní a letní Čeština 5  
KEM/PP Předdiplomní praxe Zimní a letní Čeština 5  
KEM/SOS Sociální statistika Zimní a letní Čeština 5  
KEM/STA Statistika Zimní a letní Čeština 6  
KEM/ZAKT Základy analýzy kapitálových trhů Zimní a letní Čeština 4  
KEM/9STA Statistika Zimní a letní Čeština 6  
KFI/FSM Formální sémantika Zimní Čeština 2  
KFI/LOGH Logika Zimní a letní Čeština 5  
KFI/MANSZ Filozofie, metodologie matematiky Letní Čeština 0  
KFI/NLG1 Logika pro filozofii 1 Zimní Čeština 5  
KFI/NLG2 Logika pro filozofii 2 Letní Čeština 5  
KFI/SFLD Seminář z filozofické logiky Zimní a letní Čeština 5  
KFI/SHFM Historie a filozofie matematiky Letní Čeština 3  
KFI/SHFMD Seminář historie a filozofie matematiky Zimní a letní Čeština 5  
KFI/SHFM1 Historie a filozofie matematiky 1 Zimní Čeština 2  
KFI/SHFM2 Historie a filozofie matematiky 2 Letní Čeština 2  
KFI/SHFM3 Historie a filozofie matematiky 3 Zimní Čeština 2  
KFI/SMS Sémantika možných světů Letní Čeština 2  
KFY/MFM Matematecko-fyzikální modelování Letní Čeština 0  
KFY/MFT Měření ve fyzikálních technologiích Zimní Čeština 6  
KFY/MTP Modelování tepel. procesů ve fyz. tech. Letní Čeština 6  
KFY/OFMM Obhajoba diplomové práce FMM Letní Čeština 0  
KFY/OTR Obecná teorie relativity Letní Čeština 4  
KGE/MAG Matematická geografie Zimní Čeština 4  
KGE/MG Matematická geografie - Čeština 3  
KGE/SGMS Statistické a grafické metody v geogr. Letní Čeština 2  
KGM/BZGE Bakalářská zkouška Letní Čeština 0  
KGM/MK1 Matematická kartografie 1 Zimní Čeština 3  
KGM/MK2 Matematická kartografie 2 Letní Čeština 3  
KHI/DVTZ Dějiny vědy a techniky ve světě Zimní a letní Čeština 2  
KHK/IPR Instrumentální praktikum (improvizace) Zimní a letní Čeština 2  
KCH/MCH/1 Matematika pro chemiky 1 Zimní a letní Čeština 3  
KCH/MCH/2 Matematika pro chemiky 2 Letní Čeština 1  
KIV/ACG Počítačová grafika pro pokročilé Zimní a letní Angličtina 6  
KIV/APG Algoritmy a počítačová grafika Zimní a letní Čeština 6  
KIV/EPMM Ekonomie, právo, matematické modely Letní Čeština 0  
KIV/ERM Ekonomie, řízení, matematické metody Letní Čeština 0  
KIV/GSVD Grafické systémy a vizualizace dat Zimní a letní Čeština 5  
KIV/ICP Interakce člověk - poč. v přir. jazyce Letní Čeština 6  
KIV/MAF Modely analýzy a syntézy plánů Letní Čeština 6  
KIV/MRF Modely řízení ve firmě Zimní Čeština 6  
KIV/TI Teoretická informatika Zimní Čeština 6  
KIV/UIR Umělá inteligence a rozpoznávání Letní Čeština 6  
KIV/UIR-E Umělá inteligence a rozpoznávání Letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIV/VID Vizualizace dat Zimní a letní Čeština 6  
KIV/VINF Vizualizace informací Zimní a letní Čeština 6  
KIV/ZPG Základy počítačové grafiky Zimní Čeština 6  
KIV/ZTI Základy teorie informace Zimní Čeština 6  
KKY/AŘSZ Automatické řízení Letní Čeština 0  
KKY/AS Adaptivní systémy Zimní Čeština 6  
KKY/BZKŘT Bakalářská zkouška KŘTB Zimní a letní Čeština 0  
KKY/ISF Identifikace systémů a filtrace Letní Čeština 6  
KKY/MATL Matlab Letní Čeština 2  
KKY/MCT Matematická teorie řízení Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/NS Nelineární systémy Zimní Čeština 6  
KKY/OPS Optimální systémy Letní Čeština 6  
KKY/PSR Principy syntézy elektronických řídicích Zimní Čeština 4  
KKY/SIMUL Simulink Zimní a letní Čeština 2  
KKY/STP Stochastické systémy a procesy Letní Čeština 6  
KKY/TOD Teorie odhadu a zpracování signálů Zimní Čeština 6  
KKY/UIM Úvod do inženýrského modelování Zimní Čeština 2  
KKY/ZIS Zákl. identifikace systémů, detekce chyb Zimní Čeština 5  
KKY/ZKY Základy kybernetiky Letní Čeština 3  
KKY/ZMB Základy modelování buněčných systémů Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KKY/ZSUR Základy strojového učení a rozpoznávání Zimní Čeština 6  
KMA/ADZ Analýza dat pro zdravotníky Zimní a letní Čeština 3  
KMA/AGE Aplikovaná geometrie - SZZ Zimní a letní Čeština 0  
KMA/AGO Geometrie a geometrické modelování - SZZ Zimní a letní Čeština 0  
KMA/ALG Algebraické struktury Letní Čeština 5  
KMA/AMA Aplikovaná matematika Zimní a letní Čeština 0  
KMA/ARI Teoretická aritmetika Zimní a letní Čeština 5  
KMA/BPFIS Bakalářská práce FIS Letní Čeština 12  
KMA/BZFIS Bakalářská zkouška FIS Letní Čeština 0  
KMA/DEL Dělitelnost v oborech integrity Zimní a letní Čeština 4  
KMA/DG Diferenciální geometrie Zimní a letní Čeština 5  
KMA/DIG Didaktika geometrie Letní Čeština 2  
KMA/DIM1 Didaktika matematiky 1 Zimní Čeština 3  
KMA/DIM2 Didaktika matematiky 2 Letní Čeština 2  
KMA/DISM Seminář didaktiky matematiky Zimní a letní Čeština 2  
KMA/DM Diskrétní matematika Letní Čeština 0  
KMA/DMA Diskrétní matematika Letní Čeština 4  
KMA/DMA-A Diskrétní matematika Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/DMB Diskrétní matematika B Zimní a letní Čeština 3  
KMA/DMI Diskrétní matematika a teoretická inform Zimní a letní Čeština 0  
KMA/DMSZ Diskrétní matematika a algebra - SZZ Zimní a letní Čeština 0  
KMA/FIM Finanční matematika Zimní a letní Čeština 0  
KMA/FIPM Finanční a pojistná matematika Zimní a letní Čeština 5  
KMA/FM Finanční matematika Zimní a letní Čeština 4  
KMA/GEU Geometrie - učitelství Letní Čeština 0  
KMA/GPM Geometrické a počítačové modelování Zimní a letní Čeština 6  
KMA/G1 Geometrie 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMA/HIM Historie matematiky Zimní a letní Čeština 2  
KMA/JMM Jazyk a metody matematiky Zimní a letní Čeština 2  
KMA/KAT Komplexní analýza a transformace Zimní a letní Čeština 5  
KMA/KS Kombinatorický seminář Zimní a letní Čeština 3  
KMA/LA Lineární algebra Zimní a letní Čeština 4  
KMA/LAA Lineární algebra Zimní a letní Čeština 5  
KMA/LAB Lineární algebra B Zimní a letní Čeština 3  
KMA/MAB Matematika a byznys Zimní a letní Čeština 4  
KMA/MAE Matematická ekonomie Letní Čeština 6  
KMA/MAE2 Matematická ekonomie 2 Zimní a letní Čeština 5  
KMA/MATD Mathematik Zimní Němčina 3  
KMA/MATD2 Mathematik 2 Letní Němčina 3  
KMA/MAU Matematika - učitelství Letní Čeština 0  
KMA/MA1 Matematická analýza 1 Zimní a letní Čeština 6  
KMA/MA1-A Matematická analýza 1 Zimní a letní Angličtina 7  
KMA/MA1E Matematika 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMA/MA2 Matematická analýza 2 Zimní a letní Čeština 6  
KMA/MA2-A Matematická analýza 2 Zimní a letní Angličtina 7  
KMA/MA3 Matematická analýza 3 Zimní Čeština 5  
KMA/MA3-A Matematická analýza 3 Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/MA4 Matematická analýza 4 Letní Čeština 5  
KMA/MA5 Míra a integrál Zimní Čeština 5  
KMA/MCMC Metody MCMC (Markov Chain Monte Carlo) Letní Čeština 4  
KMA/ME1 Matematika 1 Zimní a letní Čeština 6  
KMA/ME3 Matematika 3 Zimní a letní Čeština 4  
KMA/ME4 Matematika 4 Zimní a letní Čeština 3  
KMA/MFM Matematické a finanční modelování Zimní a letní Čeština 0  
KMA/ML Úvod do matematické logiky Zimní a letní Čeština 3  
KMA/MM Matematické modelování Zimní Čeština 5  
KMA/MMA Matematická analýza - předmět SZ Zimní a letní Čeština 0  
KMA/MME Matematické modely v ekonometrii Zimní Čeština, Angličtina 4  
KMA/MME-A Matematické modely v ekonometrii Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/MMM Moderní matematické metody Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/MMM2 Metody matematického modelování 2 Letní Čeština 5  
KMA/MMO Matematické modelování Letní Čeština 0  
KMA/MNA Matematická a numerická analýza - SZZ Zimní a letní Čeština 0  
KMA/MNO Metody numerické optimalizace Zimní Čeština 4  
KMA/MSM Mnohorozměrné statistické metody Zimní a letní Čeština 5  
KMA/MSR Matematické struktury Zimní a letní Čeština 5  
KMA/MSZ Obor Matematika - SZZ Zimní a letní Čeština 0  
KMA/MS1 Matematika 1 Zimní a letní Čeština 6  
KMA/MS2 Matematika 2 Zimní a letní Čeština 6  
KMA/M1 Matematika 1 Zimní a letní Čeština 6  
KMA/M1E Matematika 1 Zimní a letní Čeština 6  
KMA/M2 Matematika 2 Zimní a letní Čeština 6  
KMA/NA Numerická analýza Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/NGM Numerické a geometrické modelování Zimní Čeština 4  
KMA/NUM Numerická matematika Zimní a letní Čeština 0  
KMA/ODR Obyčejné diferenciální rovnice Zimní Čeština 6  
KMA/OMZ Obecný matematický základ Letní Čeština 0  
KMA/PDR Parciální diferenciální rovnice Zimní a letní Čeština 6  
KMA/PDR-A Parciální diferenciální rovnice Zimní Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/PM Pojistná matematika Zimní Čeština 3  
KMA/PMO Pravděpodobnostní modely Zimní a letní Čeština 5  
KMA/PRM Pravděpodobnostní modely Zimní a letní Čeština 6  
KMA/PS Pravděpodobnost a statistika Letní Čeština 0  
KMA/PSA Pravděpodobnost a statistika A Zimní a letní Čeština 5  
KMA/PSA-A Pravděpodobnost a statistika A Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/PSE Pravděpodobnost a statistika Zimní a letní Čeština 2  
KMA/PSF Pravděpodobnost, statistika a finance Letní Čeština 0  
KMA/SA1 Statistická analýza 1 Zimní Čeština 5  
KMA/SA2 Statistická analýza 2 Letní Čeština 5  
KMA/SDO Statistika a diskrétní optimalizace Zimní a letní Čeština 0  
KMA/SDR Seminář diferenciálních rovnic Zimní a letní Čeština 2  
KMA/SF Stochastické finance Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/SFU Statistika a finance - učitelství Letní Čeština 0  
KMA/SLA Seminář - lineární algebra Zimní a letní Čeština 2  
KMA/SMA1 Seminář matematické analýzy 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMA/SMA2 Seminář z matematické analýzy 2 Letní Čeština 2  
KMA/SME4 Seminář k předmětu Matematika 4 Zimní a letní Čeština 2  
KMA/SMP Seminář - maticový počet Zimní a letní Čeština 2  
KMA/SM1E Seminář k předmětu Matematika 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMA/SM2E Seminář k předmětu Matematika 2 Zimní a letní Čeština 2  
KMA/SM3E Seminář k předmětu Matematika 3 Zimní a letní Čeština 2  
KMA/SNU Software numerických metod Zimní a letní Čeština 3  
KMA/SOF Software a algoritmy num. matematiky Zimní Čeština 5  
KMA/SPMA Seminární práce z matematiky Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/SPS Seminární práce ze statistiky Zimní a letní Čeština 3  
KMA/SSF Statistika a stochastické finance Zimní a letní Čeština 0  
KMA/STAV2 Výpočtová statistika 2 Zimní a letní Čeština 6  
KMA/SZM1 Seminář k předmětu Základy matematiky 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMA/SZM2 Seminář k předmětu Základy matematiky 2 Zimní a letní Čeština 2  
KMA/TH Teorie her Letní Čeština 4  
KMA/TML Teorie množin a logika Zimní a letní Čeština 4  
KMA/TP Teorie pravděpodobnosti Zimní a letní Čeština 5  
KMA/TPL Topologie Zimní a letní Čeština 4  
KMA/UMV Úvod do matematických výpočtů Zimní a letní Čeština 3  
KMA/USA Úvod do stochastické analýzy Zimní Čeština 5  
KMA/UTG Úvod do teorie grafů Zimní Čeština 5  
KMA/VKG Vybrané kapitoly z geometrie Zimní Čeština, Angličtina 6  
KMA/VPDM Vybrané partie z diskrétní matematiky Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/VPM1 Vybrané partie z MA a NM 1 Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/VSM Vybrané statistické metody Zimní a letní Čeština 5  
KMA/ZA Základy algebry Zimní a letní Čeština 4  
KMA/ZKA Základy komplexní analýzy Zimní a letní Čeština 5  
KMA/ZME2 Základy matematiky 2 Letní Čeština 4  
KMA/ZME3 Integrální počet a řady Zimní Čeština 6  
KMA/ZM1 Základy matematiky 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMA/ZM2 Základy matematiky 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMA/ZNP Základy náhodných procesů Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMA/9SZM1 Seminář k předmětu Základy matematiky 1 Zimní a letní Čeština 2  
KMA/9ZM1 Základy matematiky 1 Zimní a letní Čeština 4  
KMA/9ZM2 Základy matematiky 2 Zimní a letní Čeština 3  
KME/BIM Biomechanika Letní Čeština 6  
KME/D Dynamika Zimní a letní Čeština 6  
KME/DPVD Diplomová práce - Výpočty a design Letní Čeština 18  
KME/DSO Dynamická syntéza a optimalizace Letní Čeština 6  
KME/EMB Experimentální modelování v biomechanice Letní Čeština 0  
KME/MATL Modelování matlabem Zimní Čeština, Angličtina 2  
KME/MECH Státní závěrečná zkouška Mechanika Letní Čeština 0  
KME/MHP Modelování heterogenních prostředí Letní Čeština 5  
KME/MMM Matematické metody v mechanice Letní Čeština 0  
KME/MNK Mechanika nenewtonských kapalin Letní Čeština 5  
KME/MTK Matematická teorie kmitání Zimní Čeština, Angličtina 6  
KME/MTP Matematická teorie pružnosti Letní Čeština 6  
KME/OBIML Obhajoba DP - biomechanika Letní Čeština 0  
KME/OK Optimalizace konstrukcí Zimní Čeština 5  
KME/OS1 Odborný seminář 1 Letní Čeština 4  
KME/OS2 Odborný seminář 2 Zimní Čeština 4  
KME/OVD Obhajoba diplomové práce - Výpočty a des Letní Čeština 0  
KME/PAD Průmyslová aerodynamika Zimní Čeština 6  
KME/TVJ Tepelné výpočty jaderně-energ. zařízení Zimní a letní Čeština 5  
KME/UBI Úvod do biomechaniky Letní Čeština 2  
KME/UMM Úvod do modelování v mechanice Zimní a letní Čeština, Angličtina 3  
KME/VMP Výpočtové metody pružnosti Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/VMT Výpočtové metody dynamiky tekutin Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KME/VSME Výpočtové systémy mechaniky Letní Čeština, Angličtina 3  
KMO/OL Obchodní logistika Zimní a letní Čeština 5  
KMO/ORO Organizace a řízení obchodu Zimní a letní Čeština 5  
KMT/AAO Astronomie pro každého Zimní a letní Čeština 2  
KMT/AI Astronomie a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/ASPR Astronomické přístroje Zimní Čeština 2  
KMT/ASTR Astronomie Zimní a letní Čeština 3  
KMT/ASTR2 Astronomie pro ZŠ 2 Zimní Čeština 1  
KMT/BCP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 5  
KMT/BCP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 7  
KMT/DEM/2 Dějiny matematiky /2 Zimní Čeština 3  
KMT/DIZ1 Didaktika matematiky I Zimní a letní Čeština 2  
KMT/DIZ2 Didaktika matematiky II Letní Čeština 3  
KMT/DIZ3 Didaktika matematiky III Zimní a letní Čeština 3  
KMT/DS Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 6  
KMT/DS1S Didaktický seminář 1 SŠ Zimní Čeština 1  
KMT/DS1Z Didaktický seminář 1 ZŠ Zimní Čeština 1  
KMT/DS2S Didaktický seminář 2 SŠ Letní Čeština 1  
KMT/DS2Z Didaktický seminář 2 ZŠ Zimní Čeština 1  
KMT/DS3Z Didaktický seminář 3 ZŠ Zimní a letní Čeština 1  
KMT/DS4Z Didaktický seminář 4 ZŠ Zimní a letní Čeština 2  
KMT/EFS Elementární funkce a základy statistiky Zimní a letní Čeština 2  
KMT/ELA Elementární algebra Zimní a letní Čeština 4  
KMT/FI Fyzika a internet Zimní a letní Čeština 2  
KMT/FPV Základy fyziky pro PS Zimní Čeština 2  
KMT/KOSMZ Kosmologie Zimní Čeština 2  
KMT/LA Lineární algebra Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMT/ML Matematická logika pro učitele Zimní a letní Čeština 2  
KMT/MMM1 Metody matematického modelování 1 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/MPF1 Matematiky pro fyziky 1 Zimní Čeština 3  
KMT/MPF2 Matematika pro fyziky 2 Letní Čeština 2  
KMT/MPF3S Matematika pro fyziky 3 Letní Čeština 1  
KMT/MSB Matematický seminář Letní Čeština 2  
KMT/OA/3 Obecná algebra Letní Čeština 3  
KMT/PMS Práce s matematickým softwarem Zimní a letní Čeština 4  
KMT/PROB Projekt Letní Čeština 4  
KMT/RFUL Řešení fyzikálních úloh Zimní a letní Čeština 2  
KMT/ŘUZ2 Metody řešení matematických úloh 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/ŘUZ3 Metody řešení matematických úloh 3 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/ŘU1 Metody řešení matematických úloh Zimní a letní Čeština 2  
KMT/SAN5 Seminář z matematické analýzy Zimní a letní Čeština 3  
KMT/SM Software pro učitele matematiky Zimní a letní Čeština 3  
KMT/SZBM Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KMT/SZ2 Státní zkouška 2. st. Letní Čeština 0  
KMT/TES2 Technický seminář 2 Zimní a letní Čeština 3  
KMT/TVDP Tvorba výukových dokumentů počítačem Zimní a letní Čeština 2  
KMT/ÚMO Úlohy matematické olympiády Zimní a letní Čeština 3  
KMT/VAS Vektorová analýza Letní Čeština 1  
KMT/VKMA Vybrané kapitoly z matematické analýzy Letní Čeština 6  
KMT/VPF1 Využití počítačů ve fyzice 1 Zimní a letní Čeština 1  
KTE/MMEM Matematické modely v elektromagnetismu Zimní Čeština 5  
KTE/OLE Optimalizace v elektrotechnice Letní Čeština 5  
KTE/PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/DM Dílenská metrologie Zimní a letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/PAM Praktické aplikace metrologie Letní Čeština 6  
KTO/PNCSA Programování NC strojů Zimní Angličtina 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTO/ŘJ Řízení jakosti Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVD/KAFJB Konečné automaty a formální jazyky Zimní a letní Čeština 2  
KVD/NUMET Numerické metody Zimní Čeština 4