Kategorie studijních oborů

Kód oboru vzdělávání Název oboru vzdělávání
15 Biologické obory
67 Sociální vědy
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
73 Filologické vědy
79 Obecná příprava
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
91 Teorie vojenského umění
52 Farmaceutické vědy
18 Informatické obory
11 Matematické obory
43 Veterinářství a veterinární prevence
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
35 Architektura
31 Textilní výroba a oděvnictví
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
13 Geografické obory
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
64 Podnikání v oborech, odvětví
81 Teorie a dějiny umění
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
71 Obory z oblasti historie
63 Ekonomika a administrativa
77 Obory z oblasti psychologie
78 Obecně odborná příprava
61 Filozofie, teologie
28 Technická chemie a chemie silikátů
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
69 Osobní a provozní služby
95 Vojenské zdravotnictví
41 Zemědělství a lesnictví
51 Lékařské vědy
17 Fyzikální obory
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
12 Geologické obory
39 Speciální a interdisciplinární obory
82 Umění a užité umění
14 Chemické obory
66 Obchod
23 Strojírenství a strojírenská výroba
29 Potravinářství a potravinářská chemie
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
53 Zdravotnictví
62 Ekonomie
37 Doprava a spoje
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství