Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Podnikání v oborech, odvětví

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Elektrotechnika a informatika - Komerční elektrotechnika   (1 - 15) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Komerční elektrotechnika   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Komerční elektrotechnika   (1 - 16) Navazující Prezenční Čeština