Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Speciální a interdisciplinární obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Aplikované vědy a informatika - Aplikovaná a inženýrská fyzika   (1 - 2012) Bakalářský Prezenční Čeština
Aplikované vědy a informatika - Aplikovaná a inženýrská fyzika   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Aplikované vědy a informatika - Aplikovaná a inženýrská fyzika   (1 - 2017) Bakalářský Prezenční Čeština
Aplikované vědy a informatika - Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Aplikované vědy a informatika - Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství   (1 - 2017) Navazující Prezenční Čeština
Počítačové modelování v inženýrství - Aplikovaná mechanika   (1 - 2011) Navazující Prezenční Čeština
Počítačové modelování v inženýrství - Aplikovaná mechanika   (1 - 2017) Navazující Prezenční Čeština
Počítačové modelování v inženýrství - Dynamika konstrukcí a mechatronika   (1 - 2011) Navazující Prezenční Čeština
Počítačové modelování v inženýrství - Dynamika konstrukcí a mechatronika   (1 - 2017) Navazující Prezenční Čeština
Inženýrská informatika - Informační systémy   (1 - 2013) Navazující Prezenční Čeština
Inženýrská informatika - Informační systémy   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Inženýrská informatika - Informační systémy   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Inženýrská informatika - Informační systémy   (1 - 2017) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Komerční elektrotechnika   (1 - 15) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Komerční elektrotechnika   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Komerční elektrotechnika   (1 - 16) Navazující Prezenční Čeština
Aplikované vědy a informatika - Kybernetika a řídicí technika   (1 - 2011) Navazující Prezenční Čeština
Aplikované vědy a informatika - Kybernetika a řídicí technika   (1 - 2012) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Aplikované vědy a informatika - Kybernetika a řídicí technika   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Aplikované vědy a informatika - Kybernetika a řídicí technika   (1 - 2015) Navazující Kombinovaná Čeština
Aplikované vědy a informatika - Kybernetika a řídicí technika   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Aplikované vědy a informatika - Kybernetika a řídicí technika   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Aplikované vědy a informatika - Kybernetika a řídicí technika   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Aplikované vědy a informatika - Kybernetika a řídicí technika   (1 - 2017) Navazující Kombinovaná Čeština
Aplikované vědy a informatika - Kybernetika a řídicí technika   (1 - 2017) Bakalářský Prezenční Čeština
Aplikované vědy a informatika - Kybernetika a řídicí technika   (1 - 2017) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Aplikované vědy a informatika - Kybernetika a řídicí technika   (1 - 2017) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie   (1 - 2004) Navazující Kombinovaná Čeština
Počítačové modelování v technice - Počítačové modelování   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Počítačové modelování v technice - Počítačové modelování   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Počítačové modelování v technice - Počítačové modelování   (1 - 2017) Bakalářský Prezenční Čeština
Inženýrská informatika - Softwarové inženýrství   (1 - 1) Navazující Kombinovaná Čeština
Inženýrská informatika - Softwarové inženýrství   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Inženýrská informatika - Softwarové inženýrství   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Inženýrská informatika - Softwarové inženýrství   (1 - 2015) Navazující Kombinovaná Čeština
Inženýrská informatika - Softwarové inženýrství   (1 - 2017) Navazující Prezenční Čeština
Inženýrská informatika - Softwarové inženýrství   (1 - 2017) Navazující Kombinovaná Čeština
Elektrotechnika a informatika - Technická ekologie   (1 - 10) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Technická ekologie   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Technická ekologie   (1 - 16) Navazující Prezenční Čeština
Počítačové modelování v technice - Výpočty a design   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Počítačové modelování v inženýrství - Výpočty a design   (1 - 2011) Navazující Prezenční Čeština
Počítačové modelování v technice - Výpočty a design   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Počítačové modelování v inženýrství - Výpočty a design   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Počítačové modelování v technice - Výpočty a design   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Počítačové modelování v technice - Výpočty a design   (1 - 2017) Bakalářský Prezenční Čeština
Počítačové modelování v inženýrství - Výpočty a design   (1 - 2017) Navazující Prezenční Čeština