Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Stavebnictví, geodézie a kartografie

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Geomatika - Geomatika   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Geomatika - Geomatika   (1 - 1) Navazující Kombinovaná Čeština
Geomatika - Geomatika   (1 - 2012) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Geomatika - Geomatika   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Geomatika - Geomatika   (1 - 2014) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Geomatika - Geomatika   (1 - 2015) Bakalářský Prezenční Čeština
Geomatika - Geomatika   (1 - 2015) Navazující Prezenční Čeština
Geomatika - Geomatika   (1 - 2016) Navazující Kombinovaná Čeština
Geomatika - Geomatika   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Geomatika - Geomatika   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Geomatika - Geomatika   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Geomatika - Geomatika   (1 - 2017) Navazující Prezenční Čeština
Geomatika - Geomatika   (1 - 2017) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Geomatika - Geomatika   (1 - 2017) Bakalářský Prezenční Čeština
Geomatika - Geomatika   (1 - 2017) Navazující Kombinovaná Čeština
Stavební inženýrství - Stavitelství   (1 - 2010) Bakalářský Prezenční Čeština
Stavební inženýrství - Stavitelství   (1 - 2012) Navazující Prezenční Čeština
Stavební inženýrství - Stavitelství   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Stavební inženýrství - Stavitelství   (1 - 2016) Navazující Prezenční Čeština
Stavební inženýrství - Stavitelství   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Stavební inženýrství - Stavitelství   (1 - 2017) Bakalářský Prezenční Čeština
Stavební inženýrství - Stavitelství   (1 - 2017) Navazující Prezenční Čeština
Stavební inženýrství - Územní plánování   (1 - 2013) Bakalářský Prezenční Čeština
Stavební inženýrství - Územní plánování   (1 - 2014) Bakalářský Prezenční Čeština
Stavební inženýrství - Územní plánování   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Stavební inženýrství - Územní plánování   (1 - 2017) Bakalářský Prezenční Čeština