Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Aplikovaná elektrotechnika - Aplikovaná elektrotechnika   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Aplikovaná elektrotechnika - Aplikovaná elektrotechnika   (1 - 12) Navazující Kombinovaná Čeština
Aplikovaná elektrotechnika - Aplikovaná elektrotechnika   (1 - 12) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Aplikovaná elektrotechnika - Aplikovaná elektrotechnika   (1 - 13) Bakalářský Prezenční Čeština
Aplikovaná elektrotechnika - Aplikovaná elektrotechnika   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Aplikovaná elektrotechnika - Aplikovaná elektrotechnika   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Aplikovaná elektrotechnika - Aplikovaná elektrotechnika   (1 - 16) Navazující Kombinovaná Čeština
Inženýrská informatika - Distribuované systémy a počítačové sítě   (1 - 2012) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika   (1 - 16) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektroenergetika   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektroenergetika   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektroenergetika   (1 - 16) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektronika   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektronika   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektronika a aplikovaná informatika   (1 - 16) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektronika a telekomunikace   (1 - 13) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektronika a telekomunikace   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektrotechnika   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektrotechnika   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektrotechnika   (1 - 12) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektrotechnika   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektrotechnika a energetika   (1 - 10) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Elektrotechnika a energetika   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Inženýrská informatika - Inteligentní počítačové systémy   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Jaderná elektroenergetika   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Komerční elektrotechnika   (1 - 15) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Komerční elektrotechnika   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Komerční elektrotechnika   (1 - 16) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Průmyslová elektronika a elektromechanika   (1 - 16) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Technická ekologie   (1 - 10) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Technická ekologie   (1 - 16) Navazující Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Technická ekologie   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Telekomunikační a multimediální systémy   (1 - 12) Navazující Prezenční Čeština
Inženýrská informatika - Výpočetní technika   (1 - 2012) Bakalářský Prezenční Čeština
Inženýrská informatika - Výpočetní technika   (1 - 2013) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Inženýrská informatika - Výpočetní technika   (1 - 2016) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Inženýrská informatika - Výpočetní technika   (1 - 2016) Bakalářský Prezenční Čeština
Inženýrská informatika - Výpočetní technika   (1 - 2017) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Inženýrská informatika - Výpočetní technika   (1 - 2017) Bakalářský Prezenční Čeština