Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Strojírenství a strojírenská výroba

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Strojírenství - Diagnostika a servis silničních vozidel   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Dopravní a manipulační technika   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Dopravní a manipulační technika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Dopravní a manipulační technika   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Dopravní a manipulační technika   (1 - 2005) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce zdravotnické techniky   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Průmyslové inženýrství a management   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Průmyslové inženýrství a management   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Průmyslové inženýrství a management   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Průmyslové inženýrství a management   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Průmyslové inženýrství a management   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Průmyslové inženýrství a management   (1 - 2004) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Stavba energetických strojů a zařízení   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Stavba energetických strojů a zařízení   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Stavba energetických strojů a zařízení   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Stavba energetických strojů a zařízení   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Stavba energetických strojů a zařízeníDesign of Power Machines and Equipment   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Stavba jaderně energetických zařízení   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Stavba strojů a zařízení   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Stavba strojů a zařízení   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Stavba výrobních strojů a zařízení   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Stavba výrobních strojů a zařízení   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Stavba výrobních strojů a zařízení   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Stavba výrobních strojů a zařízení   (1 - 2005) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie - technologie obrábění   (1 - 1) Navazující Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie - technologie obrábění   (1 - 2004) Navazující Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie-technologie obrábění   (1 - 1) Bakalářský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie-technologie obrábění   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie-technologie obrábění   (1 - 1) Doktorský Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie-technologie obrábění   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná Čeština