Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Ekologie a ochrana životního prostředí

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Elektrotechnika a informatika - Technická ekologie   (1 - 10) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Technická ekologie   (1 - 16) Bakalářský Prezenční Čeština
Elektrotechnika a informatika - Technická ekologie   (1 - 16) Navazující Prezenční Čeština