Předmět: Španělština 8

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Španělština 8
Kód předmětu UJP/S8
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Gianino Sánchez Margarita, M.A.
Obsah předmětu
1. Úvod. 2. Hudba. Jazyk hudby. 3. tisková konference. 4. Sporty. 5. Sportovci, sportovní události. 6. Vyjádření pochyb. Cestování, volný čas. 7. Vliv televize. 8. Co by se stalo kdyby. 9. Podnik. 10. Bohaté a chudé země. Společenství. 11. Přísloví. 12. Opakování. 13. Závěrečný zápočtový test.

Studijní aktivity a metody výuky
Kooperativní výuka, Dialogická výuka, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 20 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 10 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 10 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - porozumět mluvenému jazyku a plynule se účastnit rozhovoru - napsat souvislý text na známá témata - popsat zážitky, události, cíle - se aktivně zapojit do diskuze a vyjádřit svoje postoje a názory
Výsledky učení
student umí: - vyjádřit podmínku, přípustku odpovídající gramatickou strukturou - vyjádřit činnosti v čase, jejich počátek, ukončení odpovídající lexikální a gramatickou strukturou - mluvit o nejznámějších kulturních reáliích Latinské Ameriky - využít složitých gramatických a lexikálních struktur k popisu události a jejímu hodnocení - aktivně využívat možnosti španělštiny k vyjádření různých možností průběhu, počátku a konce - pohovořit o svých zálibách, o sportu - aktivně používat gramatické struktury k vyjádření přání - vést formální rozhovor např. v bance
Vyučovací metody
Demonstrace dovedností
Kooperativní výuka
Samostudium studentů
Samostatná práce studentů
Dialogická výuka
Hodnotící metody
Test
Doporučená literatura
 • Abanico. Curso Avanzado de Espanol Lengua Extranjera. Difusión, Madrid, 2000.
 • Diploma superior : preparación para el Diploma Superior de Espaňol lengua extranjera. Eldesa, Madrid, 1999.
 • Encinar Angeles. Uso interactivo del vocabulario.
 • Matte,Bon,F. Gramática comunicativa del espaňol. De la lengua a la idea..
 • Moreno, Concha; Moreno, Victoria; Zurita, Piedad. Avance : curso de espa?ol : nivel intermedio-avanzado. 3 ed. Madrid : Sociedad general Espaňola de librería, 2005. ISBN 84-9778-045-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr