Předmět: Ruština A

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Ruština A
Kód předmětu UJP/RA
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Ruština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Cvrková Halina, Ph.D.
 • Golovatina Varvara, Mgr. CSc.
 • Klausová Vlasta, Mgr.
 • Trejbal Václav, Mgr. CSc.
Obsah předmětu
1.Opakování znalostí z kurzů RB1, RB2 a RB3. 2.Vztahy mezi lidmi. Práce s textem. Mluvnice. Lexikální a mluvnická cvičení. Opakování - životopis, moje zájmy, záliby. 3.Charakteristika člověka. Společenské normy chování různých národů. Mluvnice. Lexikální a mluvnická cvičení. Opakování - systém školství v Rusku x ČR. 4.Můj byt, můj dům. Mluvnice. Lexikální a mluvnická cvičení. Opakování - nakupování, obchody, reklama. 5.Život ve městě a na vesnici. Mluvnice. Lexikální a mluvnická cvičení. Opakování - rodné město. Prah, Moskva, Petrohrad. 6.Stravování, ruská kuchyně. Mluvnice. Lexikální a mluvnická cvičení. Opakování - recepty ruské a české kuchyně. 7.Svátky, tradice, blahopřání. Mluvnice. Lexikální a mluvnická cvičení. Opakování - rodinné vztahy, svátky, tradice. 8.Doprava, cestování. Mluvnice. Lexikální a mluvnická cvičení. Opakování - městská doprava, orientace ve městě. 9.Volný čas. Počasí. Mluvnice. Lexikální a mluvnická cvičení. Opakování - Sportovní a kulturní aktivity. 10.Rusko a Česká republika na mapě světa. 11.Významné osobnosti (Rusko, ČR, Plzeň). Mluvnice. Lexikální a mluvnická cvičení. Opakování - povolání. 12.Problémy ekologie, ochran přírody. Mluvnice. Lexikální a mluvnická cvičení. Opakování - dukumenty k cestě do Ruska. 13.Shrnutí učiva kurzu RA. Příprava k ústní zkoušce.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Dialogická výuka, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 45 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - pohovořit o tématech, která souvisejí s každodenním životem, např. stravování, nákupy, zdraví, sport, počasí - porozumět krátkému článku v novinách, časopisech, na internetu - postihnout hlavní smysl konverzace rodilých mluvčích a zapojit se do hovoru - vyhledat podstatné informace v autentickém textu - vhodně používat slovní zásobu z osvojených tématických celků - správně používat osvojené gramatické struktury - umět napsat dopis, zprávu, omluvu nebo krátký slohový útvar na základě adekvátní prezentace argumentů
Výsledky učení
student umí: - vyjádřit své názory a přiměřeně reagovat na názory ostatních - pohovořit o tématech, která souvisejí s každodenním životem, např.město, životní styl člověka, cestování, počasí, situace na letišti, na nádraží - vhodně používat základní slovní zásobu k osvojeným tématickým celkům - přiměřeně správně používat gramatické struktury - domluvit se ústně a telefonicky o požadavcích na služby - shrnout obsah novinového článku nebo obsah slyšeného projevu - napsat vypravování nebo zprávu na základě adekvátní prezentace argumentů
Vyučovací metody
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Dialogická výuka
Seminární výuka
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Demonstrace dovedností při cvičení
Referát
Doporučená literatura
 • Autorský kolektiv Lingea. Gramatika současné ruštiny. Lingea, 2012. ISBN 978-80-87471-45-6.
 • Balcar Milan. Ruská gramatika v kostce. Leda, 2014. ISBN 978-80-7335-379-7.
 • Golovatina, V., Menclová E., Rykovská M., Sedláčková O.:. Beseda i ekzamen. Frau. Plzeň, 2015. ISBN 978-80-7489-256-1.
 • Golovatina, Varvara; Klausová, Vlasta. Cvičebnice ruského jazyka. Plzeň, 2013.
 • Jelínek Stanislav. Raduga po novomu 3. Frau. Plzeň, 2009. ISBN 978-80-7238-772-4.
 • Kabyszewa I.; Krzysztof K. Ruština ? školní kurz gramatiky. INFOA, 2011. ISBN 978-80-7240-673-9.
 • Malyšev G.G., Malyševa N.G. O Rusku a Rusech. Zlatoust, Petrohrad, 2015. ISBN 978-5-865547-605-.
 • Pešková , Michaela. www.ruskerealie.zcu.cz.
 • Skokan Ladislav. Reálie Ruska. Fortuna, Praha, 2009. ISBN 978-80-7373-076-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství pro mateřské školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (14) Chemické obory - Letní
Fakulta pedagogická Matematická studia (13) Matematické obory - Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (16) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Letní
Fakulta pedagogická Matematická studia (1) Matematické obory - Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Matematická studia (17) Matematické obory - Letní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (17) Biologické obory - Letní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (15) Fyzikální obory - Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (15) Informatické obory - Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (15) Obory z oblasti historie - Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Matematická studia (14) Matematické obory - Letní
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (1) Obory z oblasti historie - Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Popularizace hudební kultury (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory - Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (1) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Letní
Fakulta ekonomická Podniková ekonomika a management (2013) Ekonomie - Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (13) Informatické obory - Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (13) Obory z oblasti historie - Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění - Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Letní
Fakulta pedagogická Matematická studia (15) Matematické obory - Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (15) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (13) Fyzikální obory - Letní
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (16) Biologické obory - Letní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (16) Fyzikální obory - Letní
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (13) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory - Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro mateřské školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (14) Fyzikální obory - Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (14) Obory z oblasti historie - Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (15) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (16) Informatické obory - Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (17) Fyzikální obory - Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro mateřské školy (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (15) Chemické obory - Letní
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (15) Umění a užité umění - Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (14) Informatické obory - Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (14) Informatické obory - Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (1) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Letní
Fakulta pedagogická Matematická studia (16) Matematické obory - Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (16) Informatické obory - Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie - Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro mateřské školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro mateřské školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Učitelství pro mateřské školy (12) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (15) Biologické obory - Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (14) Umění a užité umění - Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (13) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (16) Umění a užité umění - Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie - Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (14) Biologické obory - Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (14) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (14) Obory z oblasti historie - Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (13) Chemické obory - Letní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (13) Biologické obory - Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (13) Informatické obory - Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova a sport (14) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Letní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (16) Chemické obory - Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie - Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (17) Chemické obory - Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní