Předmět: Němčina pro techniky 4

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Němčina pro techniky 4
Kód předmětu UJP/NT4
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Megger Nicole Meta
 • Kahounová Eva, Mgr.
 • Svobodová Hana, PhDr.
Obsah předmětu
1.Kurz über das Auto 2.Das Auto, Autoteile 3.Wie funktioniert ein Viertaktmotor­? 4.Wartung, technische Prinzipien 5.In der Werkstatt 6.Autoland Deutschland 7.Deutsche Automobilindustrie 8.Mit dem Auto unterwegs, Pannen 9.Führerschein in Deutschland 10.Straßenverkehr,Verbalisierung von Tabellen und Verkehrszeichen 11.Autounfall, Verkehrsregeln 12.Vom Fahrrad zum Motorrad, Verbalisierung der Statistik 13.Test

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Seminární výuka, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů, Studium textů
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 8 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 10 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 10 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí - správně používat běžné gramatické struktury - popsat jednoduchý technický problém - poskytnout jednoduché instrukce či informace o čase, místě a události - napsat krátký formální dopis
Výsledky učení
student umí - přiměřeně správně komunikovat v rámci situací na pracovišti - poskytnout informace o rozměrech a množství - napsat krátký pracovní email - porovnat výrobky a možnosti - popsat jednoduchý stroj - popsat pracovní postup - diskutovat o možnostech opravy přístroje - interpretovat graf a tabulku
Vyučovací metody
Studium textů
Skupinová výuka
Samostudium studentů
Samostatná práce studentů
Seminární výuka
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při semináři
Referát
Individuální prezentace na semináři
Doporučená literatura
 • Luniewska, K. EinFach gut, Goethe Institut. Varšava, 1999.
 • Myšková, Návratová. Němčina pro strojírenské obory.
 • Myšková, Návratová. Němčina pros strojírenské obory. Praha Informatorium, 2008. ISBN 978-80-7333-067-5.
 • Vedralová, H. Deutsches Textbuch für Studenten des Maschinenbaus. Vydavatelství ČVUT, 1997.
 • Zettl, Erich; Janssen, Jörg; Müller, Heidrun. Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. SRN, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta elektrotechnická Aplikovaná elektrotechnika (12) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Letní
Fakulta elektrotechnická Elektrotechnika (16) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Letní
Fakulta elektrotechnická Elektrotechnika (12) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Letní
Fakulta elektrotechnická Aplikovaná elektrotechnika (16) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Letní
Fakulta elektrotechnická Aplikovaná elektrotechnika (16) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Letní
Fakulta elektrotechnická Aplikovaná elektrotechnika (13) Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Letní