Předmět: Němčina ve strojírenské firmě 2

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Němčina ve strojírenské firmě 2
Kód předmětu UJP/NSF2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Blažková Blanka, Mgr.
Obsah předmětu
1. Komunikační prostředky při telefonátech vně firmy 2. Fáze, příjem, průběh telefonátů od zákazníků a partnerů firmy 3. Domlouvání, potvrzení obchodní schůzky 4. Vyřizování stížnosti, telefonická urgence 5. Záznamník - zanechání zprávy a její následné vyřízení 6. Přijetí obchodního partnera ve firmě 7. Péče o zákazníka 8. Práce v zahraniční pobočce 9. Příprava a průběh obchodního jednání 10.Obchodní jednání na úrovni dodavatel - zákazník 11.Obchodní nabídka, objednávka - její přijetí, zpracování 12.Rezervace služební cesty

Studijní aktivity a metody výuky
  • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 40 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
využít znalosti odpovídající předmětu UJP/NSF1 nebo mít nebo velmi dobrou znalost německého jazyka - dle SERR úroveň B2
Výsledky učení
komunikačních prostředků při profesních telefonátech
slovní zásoby z oblasti obchodního jednání
uplatnit získané odborné znalosti z oblasti obchodího jednání v pracovním procesu
Odborné dovednosti
aplikovat osvojené komunikační prostředky do reálných situací
domluvit obchodní schůzku
účastnit se obchodního jednání
vést obchodní jednání
vyřídit proces objednávky, stížnost
pracovat v zahraniční pobočce firmy
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Skupinová výuka
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Samostatná práce studentů
Samostudium studentů
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Seminární práce
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
  • Eismann, V. Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro. Berlin, Cornelsen Verlag, 2008. ISBN 978-3-06-020265-2.
  • Eismann, V. Erfolgreich in Verhandlungen. Berlin, Cornelsen Verlag, 2006. ISBN 978-3-06-020262-1.
  • Kaufmann, S.;Rohrmann, L.;Szablewski-Cavus,P. Orientierung im Beruf. Berlin, Langenscheidt, 2008. ISBN 978-3-468-49169-6.
  • Linthout,G.;Buscha,A. Geschäftskommunikation. Verhandlungssprache. Ismaning, 2007. ISBN 978-3-19-091598-9.
  • Rohrer,H.;Schmidt,C. Kommunizieren im Beruf. Berlin, Langenscheidt KG, 2008. ISBN 978-3-468-90516-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta strojní Dopravní a manipulační technika (2005) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Technology of Metal Cutting (1) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (1) Speciální a interdisciplinární obory - Letní
Fakulta strojní Průmyslové inženýrství a management (1) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Stavba energetických strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Stavba jaderně energetických zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Design of Power Machines and Equipment (1) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Stavba výrobních strojů a zařízení (2005) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Průmyslové inženýrství a management (2004) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Konstrukce zdravotnické techniky (1) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Medical Technique Design (1) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (2004) Speciální a interdisciplinární obory - Letní
Fakulta strojní Dopravní a manipulační technika (1) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Industrial Engineering and Management (1) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Stavba výrobních strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Nuclear Power Equipment Design (1) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (2004) Strojírenství a strojírenská výroba - Letní
Fakulta strojní Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Speciální a interdisciplinární obory - Letní