Course: German 6

» List of faculties » UJP » UJP
Course title German 6
Course code UJP/N6
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction German
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kahounová Eva, Mgr.
 • Blažková Blanka, Mgr.
 • Svobodová Hana, PhDr.
 • Megger Nicole Meta
 • Sýkorová Kateřina, Mgr.
Course content
Week 1: Sport and different kinds of sport Week 2: Sport as a job. Fans. Week 3: Consumers. Internet shopping. Laws to protect consumers. Week 4: Rules for telephoning. Dealing with complaints. Week 5: Ecological problems. Waste and its disposal. Week 6: Protection of the environment in our country. Garden associations. Week 7: Immigrants and nation minorities. Week 8: Migration and foreigners in Berlin. Immigrant issues. Week 9: Careers. Women in technical jobs. Week 10: Work through the Internet. Setting up a company. Week 11: Quotes and proverbs on learning and education. Week 12: In the city and in the country. Tourism in the Alps. Week 13: Final test

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Seminar classes, Individual study, Students' self-study, Textual studies
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
student umí: přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury, porozumět textům, které se týkají studovaného oboru, pohovořit o tématech, která souvisejí se studovaným oborem, napsat zprávu nebo esej na základě adekvátní prezentace argumentů, popsat a charakterizovat osoby, získávat informace pomocí telefonu, hodnotit výhody a nevýhody jednotlivých řešení, srovnávat produkty, adekvátně si ztěžovat na nekvalitní služby, ucházet se o zaměstnání, hovořit o minulých dějích, diskutovat k aktuálním problémům, pojmenovávat problémy, vyjadřovat svá přání a pocity, nahlásit autonehodu, přivolat si pohotovost, hovořit s lékařem o zdravotních problémech
professional skills
student umí: napsat strukturovaný životopis a žádost o zaměstnání, telefonovat, zanechat či převzít zprávu, napsat formální či neformální mail, napsat žádost, účastnit se pohovoru, podat pokyny a upozornit na problémy
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
student by měl umět adekvátně používat jazyk ke komunikaci s rodilými mluvčími a být schopen se ucházet o zaměstnání v německy hovořících firmách
learning outcomes
professional knowledge
student umí: přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury, napsat krátké textové útvary, porozumět hlavním informacím textů studovaného oboru, vyjádřit libost a nelibost, nejistotu, vyjádřit nespokojenost a podat stížnosti, aktivně diskutovat k aktuálním problémům a vyjádřit své postoje a názory, diskutovat o ekologických problémech, hovořit o svých plánech do budoucna
professional skills
student umí vybrat vhodnou slovní zásobu pro komunikaci ve formální či neformální situaci, připravit si a přednést prezentaci, napsat abstrakt a krátkou esej, umí správně strukturovat text, diskutovat o normách a předpisech, napsat hlášení o nehodě, napsat stížnost. Student prokazuje znalost základní odborné zásoby vlastního studijního oboru
general eligibility
N/A
student je schopen komunikovat v němčině s rodilými mluvčími a umí se ucházet o zaměstnání v zahraniční firmě
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Multimedia supported teaching
Students' portfolio
Practicum
Textual studies
Collaborative instruction
Students' self-study
Individual study
professional skills
Lecture
Individual study
Multimedia supported teaching
Discussion
Self-study of literature
Collaborative instruction
Textual studies
general eligibility
Individual study
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Students' portfolio
Practicum
Students' self-study
Textual studies
Collaborative instruction
assessment methods
professional knowledge
Report
Continuous assessment
Combined exam
Test
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
professional skills
Report
Combined exam
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Individual presentation at a seminar
general eligibility
Report
Skills demonstration during practicum
Individual presentation at a seminar
Combined exam
Recommended literature
 • Berglová, Eva; Formánková, Eva; Mašek, Miroslav. Německá gramatika : klíč. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 1995. ISBN 80-85784-13-0.
 • Dusilová, Doris. Nová cvičebnice německé gramatiky. Praha, 2001.
 • Lehmke Ch. Berliner Platz 3 Neu.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2017) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics (2015) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2017) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics (2017) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics (2015) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics (2017) Mathematics courses 1 Summer