Course: German 2

» List of faculties » UJP » UJP
Course title German 2
Course code UJP/N2
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction German
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Sýkorová Kateřina, Mgr.
 • Svobodová Hana, PhDr.
 • Kahounová Eva, Mgr.
 • Blažková Blanka, Mgr.
Course content
Week 1: Welcome to Berlin Week 2: Excuse me, I am looking for... Week 3: Housing Week 4: Looking for a new flat Week 5: What happened? Week 6: CV Week 7: My job Week 8: Advertisements Week 9: Be fit and healthy Week 10: At a doctor Week 11: My weekend Week 12: Travelling Week 13: Final test

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Seminar classes, Individual study, Students' self-study, Textual studies
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 12 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
student umí přiměřeně správně používat základní gramatické struktury, porozumět základním informacím, které se ho týkají, pochopit krátké, jednoduché texty, pohovořit o tématech, která souvisejí s každodenním životem
professional skills
student je schopen odpovídajícím způsobem reagovat na pokyny vyučujícího, porozumět jednotlivým vysvětlením a hodnocení, jednoduchým způsobem komunikovat v základních situacích každodenního života
general eligibility
student je schopen podat základní informace o svém studiu, o znalostech cizích jazyků, o absolvovaném studiu a o budoucích perspektivách
learning outcomes
professional knowledge
student je schopen přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury v každodenních situacích, poskytnout popis cesty, podat návrh, poskytnout informace o rozměrech a množství, domluvit si schůzku, napsat krátký pracovní email, jednoduše mluvit o minulých dějích, mluvit o vlastnostech předmětů
professional skills
student je schopen podat základní informace o svém studiu, o plánech do budoucna, domluvit si schůzku, zjistit nebo předat informace
general eligibility
student je schopen porozumět hlavním informacím popisujícím život a denní režim, sám podobné informace podávat, vést jednoduchý telefonní rozhovor, písemně vyplnit dotazník týkající se jeho osoby a studia
teaching methods
professional knowledge
Textual studies
Collaborative instruction
Students' self-study
Individual study
Seminar classes
Practicum
Self-study of literature
professional skills
Practicum
Multimedia supported teaching
Students' self-study
Individual study
Skills demonstration
general eligibility
Practicum
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Test
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Skills demonstration during practicum
professional skills
Skills demonstration during practicum
Individual presentation at a seminar
Test
Report
Continuous assessment
general eligibility
Skills demonstration during practicum
Test
Report
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Recommended literature
 • Berglová, E., Formánková, E., Mašek, M. Německá gramatika. Fraus, Plzeň, 1995.
 • Dusilová, Doris. Nová cvičebnice německé gramatiky. Praha, 2001.
 • Lehmcke Ch. Berliner Platz 1 Neu.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (1) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied Physics and Physical Engineering (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2014) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2011) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2015) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2013) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2014) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied Mechanics (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Dynamics of Structures and Mechatronics (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied Mechanics (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Distributed Systems and Computer Networks (2012) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (1) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied Physics and Physical Engineering (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Dynamics of Structures and Mechatronics (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (1) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2012) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (1) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2014) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Computer Systems (1) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer