Course: Latin for Medical Professionals

» List of faculties » UJP » UJP
Course title Latin for Medical Professionals
Course code UJP/LZ
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Velichová Anna, Mgr.
  • Plašilová Jiřina, PhDr.
Course content
1. Introduction to Latin medical terminology. History of Latin terminology. Pronunciation and stress. Latin nouns, Greek nouns, declension, conjugation of the verb esse. 2. Nouns of 2nd declination. Greek nouns and 2nd declination. 3. Adjectives of 1st and 2nd declination. Passive perfect participle. Adverbs derived from adjectives of 1st and 2nd declension. 4. Verbs (mainly imperatives and 3rd Person conjunctive present active, abbreviations of these forms used in medical terminology. 5. Substantives of 4th and 5th declination. 6. Nouns of 3rd declension - masculines, feminines. 7. Nouns of 3rd declension - neutra. 8. Greek nouns and 3rd declension. 9. Adjectives of 3rd declension. 10. Present active participle. 11. Comparison of adjectives (regular and irregular). 12. Numerals. 13. Latin affixation. Prescriptions.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Seminar classes
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 12 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
u předmětu Latinský jazyk nejsou vyžadovány žádné vstupní odborné znalosti, výuka je určena pro naprosté začátečníky
professional skills
u předmětu Latinský jazyk nejsou vyžadovány žádné vstupní odborné dovednosti výuka je určena pro naprosté začátečníky
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
student zná - správnou výslovnost potřebných latinských a řeckých termínů-osvojil si základní slovní zásobu latinské a částečně i řecké terminologie - získal základní znalosti latinské gramatiky a pochopil pravidla tvoření termínů z latinských a řeckých komponentů - osvojil si nejčasněji užívané zkratky - logicky se vyjadřuje a má určitý jazykový cit
professional skills
Students will be able to: - pronounce basic Latin and Greek terminology correctly. - acquire basic Latin grammar and the most important rules for forming Latin and Greek terminology. - understand vocabulary belonging to Latin and Greek medical terminology including abbreviations. - translate the most common medical terminology necessary for their work from Latin. Nahoru Upravit Smazat Obecné způsobilosti
teaching methods
professional knowledge
Collaborative instruction
Practicum
assessment methods
Written exam
Test
Recommended literature
  • Kábrt, J.; Kábrt, J. jr. Lexicon medicum. Praha : Galén, 2004.
  • Plašilová J., Kott O.:. Základy lékařské terminologie pro bakalářské zdravotnické obory. ZČU, 2011.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Health Rescuer (2012) Health service 1 Winter
Faculty of Health Care Studies Radiological Assistant (2012) Health service 1 Winter
Faculty of Health Care Studies Assistant of Protection and Support of Public Health (2016) Health service 1 Winter
Faculty of Health Care Studies Health Rescuer (2016) Health service 1 Winter
Faculty of Health Care Studies Health Rescuer (1) Health service 1 Winter
Faculty of Health Care Studies Assistant of Protection and Support of Public Health (2012) Health service 1 Winter
Faculty of Health Care Studies Radiological Assistant (2016) Health service 1 Winter
Faculty of Health Care Studies Radiological Assistant (1) Health service 1 Winter