Předmět: Italština 1

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Italština 1
Kód předmětu UJP/ITA1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Štroblová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. týden seznamování abeceda výslovnost 2. týden představování poučení o jmenné a slovesné flexi 3. týden úvod k nepravidelným slovesům sloveso ESSERE, AVERE, slovesa -ARE 4. týden podstatná a přídavná jména člen určitý 5. týden popis osob barvy moje rodina 6. týden záporky množné číslo dny v týdnu 7. týden množné číslo nepravidelné slovesný systém slovesa - ARE, ERE, IRE 8. týden číslovky základní a řadové nepravidelná slovesa ANDARE, VENIRE aj. měsíce 9. týden návrhy přijímání, odmítání člen neurčitý 10. týden předložky základní můj dům 11. týden modální slovesa další nepravidelná slovesa hodiny 12. týden doprava datumy opakování 13. týden Závěrečný zápočtový test, hodnocení výsledků, analýza chyb.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Dialogická výuka, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Seminární výuka, Samostatná práce studentů
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 35 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
 • Projekt individuální [40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
(žádné)
Výsledky učení
student umí: - postihnout hlavní smysl konverzace rodilých mluvčích, pokud vyslovují zřetelně - porozumět podstatným informacím v krátkém článku v novinách, časopise, na internetu - poskytnout jednoduchý ústní či písemný popis osoby, bydlení a aktivit volného času - podat informace o čase, místě, původu, věku, národnosti, činnosti, zájmech, dopravě - vyjádřit pozdravy, pozvání, přijetí, odmítnutí, preference
Vyučovací metody
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostatná práce studentů
Dialogická výuka
Seminární výuka
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Portfolio
Doporučená literatura
 • Ilustrovaný italsko-český dvojjazyčný slovník. Slovart, 2006.
 • Italsko-český slovník = Dizionario ceco : italiano-ceco. Fin Publishing, Olomouc, 2001.
 • Janešová, J., Polverari, A. Italsko-český a česko-italský slovník. Leda , 2006.
 • Marin, T., Magnelli, S. Nuovo Progetto italiano 1 (cvičebnice). Atene : Edilingua, 2006.
 • Marin, T., Magnelli, S. Nuovo Progetto italiano 1 (učebnice). Atene : Edilingua, 2006.
 • Papoušek Z. Italsko-český a česko-italský slovník s frazeologií. Olomouc, 2005.
 • Rosendorfský, Jaroslav. Italsko-český slovník = Dizionario italiano-ceco : nové výrazy!. Praha : Leda, 2001. ISBN 80-85927-87-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr