Předmět: Francouzština pro cestovní ruch

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Francouzština pro cestovní ruch
Kód předmětu UJP/FHT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Francouzština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kocourková Pavla, Mgr.
  • Suchá Romana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Výběr oblasti pro umístění hotelu - Výstavba hotelu - Vnější architektura, vnitřní zařízení - Identita hotelu - Reklama, průvodce, cestovní kanceláře - Zákazníci a personál - Život hotelu (jak informovat, poradit) - Poskytnutí pomoci, prodej, platby - Písemný projev (vzkazy, korespondence) - Přijetí významného hosta - Organizace akcí - Řešení vnějších vztahů - Změna majitele

Studijní aktivity a metody výuky
Kooperativní výuka, Projektová výuka, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Cvičení
  • Projekt týmový [50 / počet studentů] - 17 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 10 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
znalosti na úrovni předmětu SMA/FC8E nebo velmi dobrá znalost francouzského jazyka - dle SERR úroveň B2
Výsledky učení
student je schopen: - komunikovat v reálných situacích v oblasti cestovního ruchu - přiměřeně používat gramatické struktury a specifickou slovní zásobu - porozumět autentickým turistickým a hotelovým dokumentům
Vyučovací metody
Cvičení
Demonstrace dovedností
Projektová výuka
Kooperativní výuka
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Seminární práce
Průběžná evaluace
Projekt
Doporučená literatura
  • Calmy, Anne-Marie. Le français du tourisme. Paris : Hachette Livre, 2004. ISBN 201155226-5.
  • CORBEAU, DUBOIS, PENFORNIS, SEMICHON. Hôtellerie-restauration.com. Cle International, Paris, 2006.
  • CORBEAU, DUBOIS, PENFORNIS. Tourisme.com. Cle International, Paris, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr