Course: French 6

» List of faculties » UJP » UJP
Course title French 6
Course code UJP/F6
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction French
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kocourková Pavla, Mgr.
 • Burešová Bohumila, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Introduction. Passé simple: forms and use. 2. Le plus-que-parfait: expressing pluperfect. Le passé simple, le passé antérieur, le plus-que-parfait: use and practice. 3. Sequence of tense. Saint-Rémy-de-Provence: work with texts, authentic material - tourist guide. 4. Civilisation: historical films, vocabulary and work with texts. Past conditional: forms. 5. Past conditional: use. Showing concern, expressing reproach, conditions. Expressing feelings. 6. Explaining. Expressing hope and disappointment. Writing a letter: asking for information. 7. Music and lyrics: work with French songs. Midterm test. 8. Review: Unit 9 - 12. Novel: work with excerpts from French novels. 9. Futur antérieur: forms. Expressing time duration in future. 10. Expressing condition and restrictions. Expressing aims, intentions and refusals 11. Veolia : la mer a boire: work with a text. Introducing a project. French economy. 12. Summary and revision. Final test. 13. Test correction and explanation. Evaluation.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Individual study, Students' self-study, Practicum
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 35 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
student je schopen:
orientovat se v základní slovní zásobě a gramatických strukturách používaných médii k popisu událostí, např. ve zprávách o aktuálním dění, o přírodních katastrofách, nehodách a zprávách z rubriky "černá kronika";
orientovat se v gramatických strukturách používaných pro vyjádření míry skutečnosti, jistoty či pochybnosti;
orientovat se ve slovní zásobě a gramatických strukturách používaných k vyjádření míry vlastnosti;
orientovat se ve slovní zásobě používané pro vyjádření zodpověnosti, přiznání chyby, obvinění někoho, obhájení někoho;
orientovat se v základní slovní zásobě týkající se umění a popisu uměleckých předmětů či uměleckých děl
professional skills
student je schopen:
porozumět hlavním informacím kratších zpráv v tisku;
převyprávět události, které zažil nebo o kterých se dozvěděl z tisku, včetně jejich zasazení do správného časového kontextu;
zvolit správné gramatické prostředky pro vyjádření míry jistoty či pochybnosti, argumentovat odpovídajícím způsobem;
vyjádřit svůj postoj v dané situaci - obhájit sebe nebo někoho jiného, případně někoho obvinit, vyjádřit zodpovědnost;
popsat jednoduchým způsobem předmět nebo umělecké dílo
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
student je schopen:
popsat systém francouzských časů na odpovídající úrovni, vysvětlit rozdíly v užívání osvojených gramatických prostředků vyjadřujících minulost, předčasnost, přítomnost a budoucnost;
orientovat se ve slovní zásobě a gramatických strukturách používaných pro vyjádření pocitů a emocí;
orientovat se ve slovní zásobě a gramatických strukturách používaných k vyjádření podmínek a omezení;
orientovat se ve slovní zásobě vztahující se k existenci budov a významných míst kolem nás, jejich historii, vzniku, zániku
professional skills
student je schopen:
vyjádřit svoje pocity a emoce pomocí bohaté slovní zásoby a rozličných gramatických prostředků;
prezentovat svoje plány a projekty do budoucna;
vyžádat si informace a sám také podat informace týkající se nějakého projektu či záměru;
porozumět hlavním informacím o historii a významných památkách dané oblasti v turistickém průvodci;
porozumět kratším textům informativního charakteru v tisku a na internetu, které pojednávají např. o historii, ekonomice, budoucnosti určité oblasti;
reagovat písemně na článek v tisku či na internetu
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Multimedia supported teaching
Collaborative instruction
Individual study
Students' self-study
professional skills
Practicum
Multimedia supported teaching
Collaborative instruction
Skills demonstration
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Test
Oral exam
professional skills
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Test
Oral exam
Recommended literature
 • Divers documents authentiques - magazines français ; sites web.
 • Diverses sources d´informations, p. e. :www.lemonde.fr.
 • Girardet, J. ; Pécheur, J. Écho 2 - cahier personnel d´apprentissage. Paris: CLE international, 2008.
 • Girardet, J. ; Pécheur, J. Écho 2 - méthode de français. Paris: CLE international, 2008.
 • Grégoire, M.; Thievenaz, O. Grammaire progressive du français - niveau intermédiaire. Paris. CLE international, 2003.
 • Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig. Panorama 2. Paris: CLE international, 2001.
 • Leroy-Miquel, C.; Goliot-Lété, A. Vocabulaire progressif du français - niveau intermédiaire. CLE, 1997.
 • Miquel, C. Vocabulaire progressif du français - niveau avancé. CLE, 1999.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2017) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics (2015) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2017) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics (2017) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics (2015) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics (2017) Mathematics courses 1 Summer