Course: French 2

» List of faculties » UJP » UJP
Course title French 2
Course code UJP/F2
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction French
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Sachrová Kateřina, Mgr.
  • Burešová Bohumila, PhDr. Ph.D.
  • Kocourková Pavla, Mgr.
Course content
1. Introduction. Communicative activities. Imperative. Daily routines. 2. Expressing quantity. Shopping. Money. 3. Prepositions and adverbials of place. Housing. Expressing needs. Orientation in space. 4. How to write a postcard from holiday. Summary. 5. A little bit of poetry. Memories. Telling a story in past tense. 6. Time expressions. Expressions `donc, alors...´. Family and friends. 7. Midterm test. Direct and indirect object. 8. Expressions of repetition and frequency. How to write a congratulation card. How to apologize. 9. Progressive aspect: revision of covered tenses. Indirect speech. Telephoning. 10. Writing about personal problems. How to behave in cases of emergency. Description of a person or a thing. 11. Indirect speech: in detail. How to introduce yourself: in writing. 12. Theatre. Summary and revision. Credit test. 13. Test correction. Evaluation. Communicative activities.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Individual study, Students' self-study, Practicum
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 35 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
student je schopen:
orientovat se v základní slovní zásobě vztahující se ke komunikaci mezi studentem a vyučujícím během výuky;
orientovat se v základní slovní zásobě vztahující se k běžným situacím každodenního života, např. pozdravy, představení sebe i někoho jiného, domluvení schůzky, zjištění či podání informace o čase apod.;
orientovat se v základních gramatických strukturách používaných při komunikaci s cizojazyčnými mluvčími v běžných situacích každodenního života, např. při setkání, plánování schůzky apod.;
orientovat se v základních pravidlech cizojazyčné písemné komunikace, např. při psaní pohlednice, uvádění adresy apod
professional skills
student je schopen:
reagovat odpovídajícím způsobem na pokyny vyučujícího během výuky;
porozumět jednoduchým vysvětlením a hodnocením používaným během výuky;
komunikovat jednoduchým způsobem v základních situacích každodenního života, např. pozdravit, představit se, domluvit si schůzku, zjistit nebo podat informaci o čase apod.;
písemně komunikovat na základní úrovni, např. napsat cizojazyčný krátký vzkaz nebo pohlednici
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
student je schopen:
orientovat se v základní slovní zásobě vztahující se k následujícím oblastem: nakupování, popis denního režimu, telefonování, fyzický stav a zdraví;
orientovat se v gramatických strukturách používaných pro vyjádření množství;
orientovat se v základních gramatických strukturách používaných pro vyjádření zákazů a příkazů;
orientovat se v základních gramatických strukturách používaných pro vyjádření dějů v minulosti a vysvětlit rozdíly v jejich užívání
professional skills
student je schopen:
vést jednoduchý dialog během nakupování, získat či podat informace o ceně, vlastnostech a množství výrobku;
popsat jednoduchým způsobem svůj denní režim;
podat informace o svém fyzickém stavu a zdraví;
vést jednoduchý telefonický dialog - pracovní i soukromý;
porozumět jednoduchému vyprávění či textu popisujícímu událost, která se odehrála v minulosti;
popsat jednoduchým způsobem událost, která se odehrála v minulosti
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Multimedia supported teaching
Collaborative instruction
Individual study
Students' self-study
professional skills
Practicum
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Collaborative instruction
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Continuous assessment
Test
professional skills
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Test
Recommended literature
  • Baylon, Ch.; Campa, A.; Mestreit, C.; Murillo, J.; Tost, M. Forum 1 (Livre de l´éleve, cahier d´exercices). Hachette, 2000.
  • Girardet, J. ; Pécheur, J. Écho 1 - cahier personnel d´apprentissage. Paris: CLE international, 2008.
  • Girardet, J. ; Pécheur, J. Écho 1 - méthode de français. Paris: CLE international, 2008.
  • Miquel, C. Vocabulaire progressif du français - niveau débutant. Paris: CLE international, 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (1) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied Physics and Physical Engineering (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2014) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2011) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2015) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2013) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2014) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied Mechanics (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Dynamics of Structures and Mechatronics (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied Mechanics (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Distributed Systems and Computer Networks (2012) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (1) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied Physics and Physical Engineering (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Dynamics of Structures and Mechatronics (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (1) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2012) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (1) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2014) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Computer Systems (1) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer