Předmět: Americká kultura a jazyk ve filmu

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Americká kultura a jazyk ve filmu
Kód předmětu UJP/AWM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Irons Richard, B. A.
Obsah předmětu
1.týden: Úvod, žánr komedie 2.týden: Menšiny ve Spojeném království 3.týden: Filmy ze Skotska, Irska a Whalesu 4.týden: Romantika ve filmu 5.týden: Film v dnešní společnosti 6.týden: Filmy pro televizi 7.týden: Černý humor ve filmu 8.týden: Hollywood styl 9.týden: Historické filmy 10.týden: Sociální problémy ve filmu 11.týden: Horory 12.týden: Hnutí ve filmu. Odevzdání psané recenze na film dle vlastního výběru. 13.týden: Opakování a hodnocení

Studijní aktivity a metody výuky
Diskuse, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Cvičení
  • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 39 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 25 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: rozumět filmovým ukázkám v anglickém jazyce účastnit se skupinových diskusí popsat určité situace napsat strukturovanou esej na zadané téma
Výsledky učení
student umí: porozumět místním dialektům anglického jazyka všímat si rozdílných aspektů v britské a americké kultuře vyjádřit svůj názor v následné diskusi a aktivně se této diskuse účastnit popsat zápletku děje a hlavní charaktery
Vyučovací metody
Cvičení
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Diskuse
Hodnotící metody
Demonstrace dovedností při cvičení
Referát
Kvalita zpracovaného referátu
Doporučená literatura
  • COYNE, M. American National Identity in the Hollywood Western. I.B. Tauris: New York.
  • HAINES,S. Advanced Skills Book. CUP, 2008. ISBN 978-0-19-5321050.
  • MATTHEWS, L. History of Western Movies. Random House: New York, 1984.
  • MONACO,J. How to Read a Film. OUP, 2008. ISBN 978-0-19-532105-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr