Předmět: Angličtina pro umělce 4

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Angličtina pro umělce 4
Kód předmětu UJP/AU4
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kraftová Petra, Mgr. Ing.
 • Irons Richard, B. A.
 • Maurová Hana, PhDr.
 • Benešová Barbora, Mgr. Ph.D.
 • Holubová Radmila, Mgr.
 • Ramadanová Jitka, Mgr. Ph.D.
 • Rychtařík Stanislav, Mgr.
Obsah předmětu
teacher 1 / teacher 2 1. Question forms. Weekend activities. / Evaluating an exhibition. 2. Positive and negative verb forms - present simple, present continuous, past simple, present perfect simple. / Amazing artists, architects, designers. 3. Adjectives to describe feelings, prepositions with adjectives. Question tags. / Product design. 4. Modal verbs. Work collocations. / Graphic design - logos. 5. Present continuous x Present simple Food. In the kitchen. / Fashion design - trends. 6. Showing concern, giving and responding to advice. What's the matter. / Studying abroad. 7. Present perfect simple. Travelling. / Ceramic design. 8. Present perfect simple x present perfect continuous, phrases with "travel, get, go on". Recommendations. Guidebooks. Trips. / Word formation, suffixes for nouns and adjectives. Holidays. 9. Past simple x Past continuous. Music. / Jewellery. 10. Past perfect. Adventurers. / Sculpture. 11. Softening opinions and making generalisations. Sport. / Revision. 12. Guessing meaning from context. / Credit testing. 13. Revision. / Credit testing.

Studijní aktivity a metody výuky
Výuka podporovaná multimédii, Prezentace práce studentů, Demonstrace dovedností, Seminář
 • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 10 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 30 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
tento kurz předpokládá znalost angličtiny na úrovni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Zájem studentů o svět umění je dalším předpokladem
Výsledky učení
student umí: komunikovat na běžná témata s poměrnou jistotou a bez chyb, které narušují dorozumění srovnávat, mluvit o výhodách a nevýhodách, mluvit o zálibách a preferencích a vyjadřovat se o osobních i uměleckých zájmech rozumět autentickým textům o dějinách umění a uměleckých směrech prezentovat své vlastní dílo
Vyučovací metody
Seminář
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Prezentace práce studentů
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při semináři
Individuální prezentace na semináři
Doporučená literatura
 • Dolejš, J., Benešová, B. English for Artists 4.
 • Tims, Nicholas; Redston, Chris; Cunningham, Gillie. Face2face : intermediate : workbook. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-67684-3.
 • Tims, Nicholas; Redston,Chris; Cunningham, Gillie. Face2face: intermediate: student´s book.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Multimediální design, specializace Multimédia (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Komiks a ilustrace pro děti (4) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Kniha a tvarování papíru (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Malba (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Design kovu a šperku (4) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Multimediální design, specializace Užitá fotografie (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Design, specializace Průmyslový design (4) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Fashion design, specializace Design oděvu (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Design kovu a šperku (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Grafický design (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Vizuální komunikace (4) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Grafický design (4) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Design, specializace Produktový design (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Fashion design, specializace Design obuvi a módních doplňků (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Mediální a didaktická ilustrace (4) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Komiks a ilustrace pro děti (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Ilustrace Grafika (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Sochařství, specializace Socha a prostor (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Multimediální design, specializace Nová média (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Multimediální design, specializace Animovaná a interaktivní tvorba (4) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Multimediální design, specializace Intermédia (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Design, specializace Design nábytku a interiéru (4) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Multimediální design, specializace Animovaná a interaktivní tvorba (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Sochařství, specializace Keramika (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Mediální a didaktická ilustrace (3) Umění a užité umění - Letní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Vizuální komunikace (3) Umění a užité umění - Letní