Předmět: Angličtina pro umělce 1

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Angličtina pro umělce 1
Kód předmětu UJP/AU1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Holubová Radmila, Mgr.
  • Maurová Hana, PhDr.
  • Benešová Barbora, Mgr. Ph.D.
  • Rychtařík Stanislav, Mgr.
Obsah předmětu
teacher 1 / teacher 2 1. Introduction. Questions. / Introduction. Information about what we do and who we are. 2. Subject questions. Jobs. / Frequency adverbs and expressions. Time to relax. 3. Echo answers. Leisure. / Kinds of art. 4. Past simple. Life story. / Describing a picture. 5. Past continuous. Important moments. / Colours. 6. Question tags. Story telling. / Shapes. 7. Modals. Employment. / Sketching and drawing. 8. Present continuous. Work. / Planning to visit a museum. 9. Word formation. Apologies. / Visiting a museum. 10. Present perfect. Film genres. / Television. Nouns and verbs. 11. Word building. Music genres. / Agreement, disagreement. TV genres. 12. Revision / Credit examination.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Diskuse, Dialogická výuka, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Seminární výuka
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 40 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 20 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
tento kurz předpokládá znalost angličtiny na úrovni A1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Zájem studentů o svět umění je dalším předpokladem
Výsledky učení
studenti umí: používat základní struktury anglického jazyka jednoduše a jasně se vyjadřovat na jim známá témata začínat a ukončovat rozhovory vyjadřovat omluvu vyjadřovat souhlas nebo nesouhlas
Vyučovací metody
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Dialogická výuka
Diskuse
Seminární výuka
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při semináři
Doporučená literatura
  • Dolejš, J., Benešová, B. English for Artists 1.
  • Tims, Nicholas; Redston, Chris; Cunningham, Gillie. Face2face : pre-intermediate : workbook. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. ISBN 0-521-61397-3.
  • Tims, Nicholas; Redston, Chris; Cunningham, Gillie. Face2face: pre-intermediate: student´s book.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Design, specializace Design nábytku a interiéru (4) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Multimediální design, specializace Multimédia (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Fashion design, specializace Design oděvu (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Malba (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Multimediální design, specializace Nová média (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Komiks a ilustrace pro děti (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Multimediální design, specializace Intermédia (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Sochařství, specializace Keramika (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Multimediální design, specializace Animovaná a interaktivní tvorba (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Design kovu a šperku (4) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Design kovu a šperku (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Grafický design (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Multimediální design, specializace Animovaná a interaktivní tvorba (4) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Sochařství, specializace Socha a prostor (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Vizuální komunikace (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Vizuální komunikace (4) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Komiks a ilustrace pro děti (4) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Kniha a tvarování papíru (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Design, specializace Průmyslový design (4) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Mediální a didaktická ilustrace (4) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Ilustrace Grafika (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Multimediální design, specializace Užitá fotografie (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Fashion design, specializace Design obuvi a módních doplňků (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Mediální a didaktická ilustrace (3) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Ilustrace a grafika, specializace Grafický design (4) Umění a užité umění - Zimní
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Design, specializace Produktový design (3) Umění a užité umění - Zimní