Předmět: Angličtina pro techniky 5

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Angličtina pro techniky 5
Kód předmětu UJP/AT5
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čepičková Jana, Mgr.
  • Lukavská Daniela, Mgr.
  • Hamarová Jitka, Mgr.
Obsah předmětu
1. Unit 13, The World Wide Web 2. Unit 13, The World Wide Web 3. Unit 14, Websites 4. Unit14, Websites 5. Unit 15, Interview: Webpage Creator 6. Unit 16, Communications Systems 7. Unit 16, Communications Systems 8. Unit 17, Computing Support 9. Unit 17, Computing Support 10. Unit 18, Data Security 11. Unit 18, Data Security 12. Final test 13. Evaluation, test analysis, credits

Studijní aktivity a metody výuky
Kooperativní výuka, Seminární výuka, Samostudium studentů
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 10 hodin za semestr
  • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - správně pojmenovat komponenty počítačového grafického prostředí a vyjádřit funkce, které umožňují - správně pojmenovat různé typy aplikací - vyjádřit instrukce a jejich posloupnost - vyjádřit příčinu a následek - popsat práci pracovníka helpdesku - správně pojmenovat základní komponenty počítačových sítí a blíže popsat jejich funkce - správně popsat různé způsoby elektronické komunikace a jejich zásady - vyjádřit zákaz, příkaz, varování
Výsledky učení
student umí: - správně používat běžné gramatické struktury - vyjádřit příčinu a následek několika způsoby - popsat běžné činnosti spojené s počítači - umět vyjmenovat běžné počítačová komponenty a vysvětlit jejich funkci - v textu rozumět faktům a údajům vztahujícím se k běžné uživatelské znalosti PC
Vyučovací metody
Kooperativní výuka
Samostudium studentů
Seminární výuka
Hodnotící metody
Test
Seminární práce
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
  • Glendinning, Eric H.; McEwan, John. Oxford English for information technology. 2nd ed. Oxford : University Press, 2006. ISBN 0-19-457492-X.
  • Murphy, Raymond. English grammar in use : with answers : a self-study reference and practice book for intermediate students of English. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-53289-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr