Předmět: Angličtina pro techniky 2

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Angličtina pro techniky 2
Kód předmětu UJP/AT2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čepičková Jana, Mgr.
  • Hamarová Jitka, Mgr.
  • Kraftová Petra, Mgr. Ing.
Obsah předmětu
1. Unit 11,What's the problem?: suggesting solutions, impossible and necessary, It's too + adjective, can't and have to 2. Unit 12, What's going on?: work task, some and any, present continuous, countable and uncountable nouns 3. Unit 13, What's it for?: explaining use, explaining functions, listing things, tools and equipment, countable and uncountable nouns (review) 4. Unit 14, What happened?: reporting damage, describing a project, was/were, past simple of regular verbs 5. Unit 15, Where are you from?: finding out about people, counties and nationalities, statistics, approximation 6. Unit 16, Can you help me?: asking for help, saying how long, how much and how many, calculations 7. Unit 17, Keep moving: describing directions, getting around, pronunciation of silent letters, British and American words 8. Unit 18, What happens next?: reading instructions, experimenting, two-part verbs, changes in physical state 9. Unit 19, Fix it!: maintenance and repairs, offering help, past simple: negative and question forms 10. Unit 20, Safety first: safety instructions, accidents, conversions, past simple of irregular verbs, must/have to, mustn?t don?t have to, will/ won?t 11. Unit 21, What a great idea!: locating parts, describing inventions, movements, referencing with it and they

Studijní aktivity a metody výuky
Kooperativní výuka, Seminární výuka, Samostudium studentů
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 10 hodin za semestr
  • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - užívat běžné zdvořilostní fráze v každodenní konverzaci - sdělit své osobní údaje a zeptat se na osobní údaje ostatních - hláskovat jména, emailové adresy, telefonní čísla - jednoduše popsat přístroje, materiály, tvary - poskytnout informace a zeptat se na rozměry, množství, umístění, barvy, čas - vyjádřit základní číselné údaje - popsat základní typy nářadí, části automobilů a strojů
Výsledky učení
student umí: - jednoduše navrhnout řešení problému - jednoduše vyjádřit příkaz a zákaz - sdělit a zeptat se na přítomnost předmětů a osob - vyjádřit právě probíhající děje a děje mimořádné - poskytnout informace o funkcích přístrojů a zařízení a podat stručné informace k obsluze - napsat krátký návod k obsluze běžných zařízení - vyjádřit minulé děje a události - jednoduše popsat běžné defekty - vyjádřit různé číselné údaje (desetinná čísla, zlomky, procenta) a základní početní operace - nabídnout pomoc a požádat o pomoc - jednoduše popsat směr a trasu - popsat přístroj a pracovní postup
Vyučovací metody
Kooperativní výuka
Samostudium studentů
Seminární výuka
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Seminární práce
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
  • Hollett, Vicki. Tech Talk Elementary. Oxford, 2003.
  • Murphy, Raymond. English grammar in use : with answers : a self-study reference and practice book for intermediate students of English. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-53289-2.
  • Sydes, John; Cross, Brian . Tech Talk Elementary - workbook. Oxford, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr