Předmět: Anglický jazyk 4 pro strojaře

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Anglický jazyk 4 pro strojaře
Kód předmětu UJP/AST4
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Wróblewski Bartlomiej, M.A.
 • Vokrová Dagmar, Mgr.
 • Polívková Jadviga, Mgr. DiS.
 • Hromádková Petra, Ing.
 • Čepičková Jana, Mgr.
 • Lukavská Daniela, Mgr.
 • Ramadanová Jitka, Mgr. Ph.D.
 • Kraftová Petra, Mgr. Ing.
Obsah předmětu
1. Defects ? describing problems, defects, troubleshooting 2. Defects ? troubleshooting, use of passive 3. Notices, Advertisements, Sharing information ? reading and listening 4. Notices, Advertisements, Sharing information - writing, vocabulary 5. Getting around ? in a restaurant ? question words/ question formation, ordering meal, basic communicative phrases 6. Getting around ? in a hotel, problems, basic communicative phrases 7. Materials ? basic materials and products made of them, properties of materials, advantages, disadvantages 8. Materials ? comparison of materials, past and present, description of an object and materials used 9. Inventions ? past passive, comparative and superlative of adverbs 10. Inventions ? attachments and location of parts 11. Safety at work ? signs, notices, warnings, should, must, mustn't - behaviour at a workplace (office, factory) 12. Safety at work ? safety precautions ? injuries, how to use a machine safely - instructions (imperative, modals) Studenti předmětu AST4 mají k dispozici e-learningový program AST4. Přístup je přes moodle.zcu.cz.

Studijní aktivity a metody výuky
E-learning, Skupinová výuka, Kooperativní výuka, Diskuse, Samostudium studentů, Cvičení
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 10 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 20 hodin za semestr
 • E-learning [dáno e-learningovým kurzem] - 65 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - podat informace o svém studiu, - napsat jednoduchý email, - vytvořit jednoduchý telefonát a zanechat zprávu, - popsat cestu, - podat jednoduché instrukce, - vysvětlit funkci stroje, - popsat tvary
Výsledky učení
student umí: - popsat problém a navrhnout jednoduché řešení, - napsat jednoduchý inzerát a oznámení, - zvládnout základní konverzaci v restauraci: objednání jídla, placení, - zvládnout základní konverzaci v hotelu: rezervace pokuje, vyřešení jednoduchých problémů, - popsat základní vlastnosti materiálů, - porovnat přístroje, - popsat spoje a umístění částí strojů, - vytvořit jednoduchá bezpečnostní pravidla
Vyučovací metody
Cvičení
E-learning
Skupinová výuka
Kooperativní výuka
Samostudium studentů
Diskuse
Hodnotící metody
Test
Seminární práce
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
 • Čepičková, Jana; Brabcová, Alice. ProfiTech English II : a coursebook for students of mechanical engineering. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-19-9.
 • Hollett, Vicki. Tech talk : pre-intermediate student's book. 1st ed. Oxford : Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-457458-X.
 • Murphy, Raymond. English grammar in use : with answers : a self-study reference and practice book for intermediate students of English. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-53289-2.
 • Živná, M., Jansová, M., Lukavská, D. English for Mechanical Engineers 4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta strojní Strojírenská technologie-technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní
Fakulta strojní Stavba energetických strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní
Fakulta strojní Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní
Fakulta strojní Dopravní a manipulační technika (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní
Fakulta strojní Diagnostika a servis silničních vozidel (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní
Fakulta strojní Průmyslové inženýrství a management (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní
Fakulta strojní Strojírenská technologie-technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní
Fakulta strojní Stavba výrobních strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní
Fakulta strojní Stavba energetických strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní
Fakulta strojní Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní
Fakulta strojní Stavba výrobních strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní
Fakulta strojní Dopravní a manipulační technika (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní
Fakulta strojní Průmyslové inženýrství a management (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Letní