Předmět: Odborná angličtina pro právníky 2

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Odborná angličtina pro právníky 2
Kód předmětu UJP/AP2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vokrojová Renáta, Mgr. et Mgr.
Obsah předmětu
1. týden: Introduction 2. týden: The European Dimension: The European Convention on Human Rights. 3. týden : A case study on the Convention. 4. týden: The Human Rights Act 1998. 5. týden: The British Constitution: Definition and purpose. Characteristics of the Constitution. The sources of the Constitution. 6. týden: The British Constitution: The constitutional role of the judiciary. Separation of powers. The rule of law. 7. týden: The British Constitution: Legal exercises. Judicial review. Evaluation. 8. týden: Introduction to the law of contract: Introduction to contract. Offer and acceptance. 9. týden: Introduction to the law of contract: Supermarket sales and ticket machines. 10. týden: Introduction to the law of contract: Communication of acceptance. 11. týden: Translation of legal texts. 12. týden: Final test. 13. týden: Evaluation.

Studijní aktivity a metody výuky
Diskuse, Prezentace práce studentů, Studium metodou řešení problémů, Studium textů, Seminář
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 60 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - vysvětlovat formou prezentace i diskuse hlavní principy práva v oblasti common law, ekvity, trestního práva, soudní interpretace zákonů - aplikovat v jednoduchém písemném i ústním projevu získanou základní odbornou terminologii - porozumět hlavním myšlenkám soudních rozhodnutí - jednoduše vyjádřit své stanovisko ke konkrétnímu trestnímu případu a navrhnout modelové řešení na základě prostudovaných precedentů - obhájit své stanovisko v diskusi s ostatními studenty i rodilým mluvčím - orientovat se v hlavních znacích odborného právnického stylu
Výsledky učení
student umí: - vysvětlit formou prezentace i diskuse hlavní principy anglo-amerického ústavního práva, smluvního práva a práva EU - aplikovat v písemném i ústním projevu odbornou terminologii - porozumět hlavním myšlenkám autentických právních dokumentů - napsat jednoduchou kupní smlouvu - jednoduše vyjádřit své stanovisko ke konkrétnímu případu v oblasti smluvního práva a navrhnout modelové řešení na základě prostudovaných precedentů - obhájit své stanovisko v diskusi s ostatními studenty i rodilým mluvčím - aplikovat v písemném i ústním projevu znalost odborného právnického stylu - nezávisle a efektivně komunikovat v profesně zaměřených situacích v rámci probraných témat
Vyučovací metody
Seminář
Studium metodou řešení problémů
Studium textů
Prezentace práce studentů
Diskuse
Hodnotící metody
Kombinovaná zkouška
Demonstrace dovedností při semináři
Individuální prezentace na semináři
Doporučená literatura
 • Black, Henry Campbell. Blackův právnický slovník II. Sv.2. Praha : Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-23-6(2.
 • Black, Henry Campbell. Blackův právnický slovník I. Praha : Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-23-6(1.
 • Krois-Lindner, Amy. International Legal English : a course for classroom or self-study use. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-67517-0.
 • Mason. C., Atkins. R. The Lawyers English language Coursebook. England, 2015. ISBN 978-0-95407-14-31.
 • Rossini, Christine. English as a legal language. The Hague : Kluwer Law International, 1998. ISBN 90-411-9680-3.
 • Russell, Frances; Locke, Christine. English Law and Language : an Introduction for Students of English. 1 st ed. New York : Phoenix ELT, 1995. ISBN 0-13-280454-9.
 • Slapper, G., Kelly, D. The English Legal System. Routledge:. London and New York, 2015. ISBN 978-0-415-72633-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta právnická Veřejná správa (16) Právo, právní a veřejnosprávní činnost - Letní
Fakulta právnická Veřejná správa (15) Právo, právní a veřejnosprávní činnost - Letní
Fakulta právnická Právo (16) Právo, právní a veřejnosprávní činnost 1 Letní
Fakulta právnická Právo (17) Právo, právní a veřejnosprávní činnost 1 Letní
Fakulta právnická Právo (14) Právo, právní a veřejnosprávní činnost 1 Letní
Fakulta právnická Veřejná správa (13) Právo, právní a veřejnosprávní činnost - Letní
Fakulta právnická Veřejná správa (17) Právo, právní a veřejnosprávní činnost - Letní
Fakulta právnická Právo (13) Právo, právní a veřejnosprávní činnost - Letní
Fakulta právnická Právo (11) Právo, právní a veřejnosprávní činnost 1 Letní
Fakulta právnická Právo (15) Právo, právní a veřejnosprávní činnost 1 Letní
Fakulta právnická Veřejná správa (14) Právo, právní a veřejnosprávní činnost - Letní
Fakulta právnická Veřejná správa (12) Právo, právní a veřejnosprávní činnost - Letní