Course: English for Academic Purposes 5

» List of faculties » UJP » UJP
Course title English for Academic Purposes 5
Course code UJP/AEP5
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Bergman Natalie, M.A.
  • Habac Arniel
  • Watson Peter Joel
  • Čepičková Jana, Mgr.
Course content
Behaviour: text structure - navigating in academic texts Sustainability: Discursive texts - presenting an argument Creativity: Summarizing texts Information: Comparing contrasting, and evaluating Patterns: citation and referencing Responsibility: Selecting and summarizing from sources

Learning activities and teaching methods
  • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 10 hours per semester
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
prokázat znalost odborné slovní zásoby vztahující se k profesnímu zaměření
prokázat znalost vhodných frází k vyjádření přímých či nepřímých požadavků a vyjádření kvality
prokázat znalost správné výslovnosti a intonace
vybrat vhodnou slovní zásobu při komunikaci ve formální i neformální situaci
vybrat termíny a fráze odpovídající danému typu psaného textu
správně strukturovat text
prokázat znalost správných forem oslovení
prokázat znalost vhodných jazykových prostředků k vyjádření příčiny a následku, vysvětlení funkce, popisu pracovního postupu, popisu materiálu, podání instrukcí a popisu problému
professional skills
popsat graf
v mluvené a psané komunikaci umí student vybrat vhodné jazykové prostředky a přizpůsobit tak jazyk obsahu a příjemci sdělení
orientovat se v matematických výrazech a specifikacích
popsat materiály a jejich vlastnosti
popsat výrobní postup
vysvětlit funkci
popsat pokus
podat podrobné instrukce, včetně upozornění na problémy
vést diskusi na pracovní téma
porovnat výhody a nevýhody technických řešení
napsat abstrakt a krátkou esej
připravit si a přednést krátkou prezentaci
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
prokázat znalost odborné slovní zásoby vztahující se k profesnímu zaměření
správně strukturovat text
poznat slovní druhy a jejich použití
používat slovní zásobu k vyjádření perspektivy
používat správné předložky ve jmenných frázích
rozpoznat obecný a speciální smysl slov
prozumět změnám významu při používání synonym
používat antonyma k vyjádření záporu
intentifikovat akacemické a na obor zaměřené kolokace v textu
professional skills
analyzovat, naplánovat a napsata koherentní úvod k odbornému článku
naplánovat a napsat hlavní část článku
analyzovat, napsat a ohodnotit závěr článku
správně používat citace
aktivně se účastnit diskuse na seminářích, vést diskusi a shrnout hlavní body diskuse
ohodnotit "poster" prezentaci
připravit kritické otázaky k "poster" prezentaci
připravti a přednést prezentaci ve skupině
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Multimedia supported teaching
Textual studies
Skills demonstration
Students' self-study
professional skills
Practicum
Multimedia supported teaching
Textual studies
Skills demonstration
Students' self-study
general eligibility
Multimedia supported teaching
Practicum
Skills demonstration
Textual studies
Students' self-study
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
Continuous assessment
Group presentation at a seminar
professional skills
Test
Seminar work
Continuous assessment
Group presentation at a seminar
general eligibility
Seminar work
Test
Continuous assessment
Group presentation at a seminar
Recommended literature
  • Edward de Chazal and Julie Moore. Oxford EAP Advanced C1. Oxford, 2013. ISBN 9780194001779.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (2004) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering Medical Technique Design (1) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering Nuclear Power Equipment Design (1) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering Materials Engineering and Engineering Metallurgy (2004) Special and interdisciplinary fields - Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Special and interdisciplinary fields - Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (2004) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Special and interdisciplinary fields - Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production - Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production - Winter