Course: English for Electrical Engineering 6

» List of faculties » UJP » UJP
Course title English for Electrical Engineering 6
Course code UJP/AEL6
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hamarová Jitka, Mgr.
 • Ramadanová Jitka, Mgr. Ph.D.
 • Krtilová Jana, Mgr.
 • Čepičková Jana, Mgr.
 • Kraftová Petra, Mgr. Ing.
 • Polívková Jadviga, Mgr. DiS.
Course content
1. UNIT 7A: Describing an Experiment 2. UNIT 7B: Writing an Abstract 3. UNIT 8A: Lasers 4. UNIT 8B: How Does It Work? 5. UNIT 9A: Production Process 6. UNIT 9B: Safety in Electrical Engineering 7. UNIT 10A: Job-Related Accidents 8. UNIT 10B: Expressing Contrast 9. UNIT 11A: Describing a Graph 10.UNIT 11B: Giving Presentations 1 11.UNIT 12A: Giving Presentations 2 12.UNIT 12B: Revision 13.Final test AEL6 e-learning programme is available on moodle.zcu.cz.

Learning activities and teaching methods
E-learning, Collaborative instruction, Cooperative instruction, Students' self-study, Practicum
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • unspecified - 65 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Students can: - speak about their studies at a technical faculty and their future plans, - write a CV and a letter of application, - present skills and competency in a job interview, - write an order, - write an invitation mail, - describe faults, - give information about traffic, weather conditions, a place and a meeting, - order a meal. - use expressions to show concern, - use job search related vocabulary and structures, - use language of business meetings, - describe function of a product or a device, - write a business trip itinerary, - write business announcements, - respect different business cultures, - make a hotel reservation, - use appropriate language to solve problems on the way, - talk about the company structure, - discuss financial problems, - apologize themselves and arrange a meeting, - discuss closing a canteen, - discuss a strike, - describe a manufacturing process.
- prokázat znalost gramatických struktur a odpovídající slovní zásobu ve všech běžných životních situacích,
- prokázat znalost odborné slovní zásoby vztahující se k profesnímu zaměření,
- prokázat znalost správné výslovnosti a intonace,
- vybrat vhodnou slovní zásobu při komunikaci ve formální i neformální situaci,
- prokázat znalost širokého spektra běžných frází k vyjádření obdivu, souhlasu, zájmu, přátelství, sympatie, ocenění, podpory, překvapení, lítosti, omluvy, nesouhlasu,
- vybrat vhodné jazykové prostředky a přizpůsobit tak jazyk obsahu a příjemci sdělení v mluvené a psané komunikaci,
- vybrat termíny a fráze odpovídající danému typu psaného textu,
- správně strukturovat text,
- prokázat znalost správných forem oslovení,
- prokázat znalost vhodných frází k vyjádření přímých či nepřímých požadavků a vyjádření kvality,
- prokázat znalost vhodných jazykových prostředků k vyjádření příčiny a následku, vysvětlení funkce, popisu pracovního postupu, popisu materiálu, podání instrukcí a popisu problému.
professional skills
- pohovořit o studiu na technické fakultě a plánech do budoucna,
- napsat životopis a průvodní dopis,
- aktivně se účastnit pracovního pohovoru,
- napsat e-mail a odpovědět na něj (pozvání, objednávka),
- popsat chyby, - poskytnout informace o dopravě, počasí, lokalitě a pracovní schůzce,
- objednat si jídlo,
- vyjádřit, co je předmětem zájmu,
- rozumět obsahu pracovních nabídek,
- popsat funkci výrobku a přístroje,
- napsat detailní itinerář obchodní cesty,
- psát oznámení a vývěsky,
- rozlišovat různé kulturní zvyklosti,
- rezervovat hotelový pokoj,
- pojmenovat hierarchii v rámci podnikové struktury,
- diskutovat o finančních problémech,
- omluvit se a sjednat si termín schůzky,
- diskutovat o uzavření jídelny
- diskutovat o stávce,
- popsat výrobní proces.
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
- vhodných jazykových prostředků a přizpůsobit tak jazyk obsahu a příjemci sdělení,
- odborné slovní zásoby vztahující se k profesnímu zaměření.
- správné výslovnosti a intonace,
- vhodné slovní zásoby při komunikaci ve formální i neformální situaci,
- umí vybrat termíny a fráze odpovídající danému typu psaného textu,
- umí správně strukturovat text,
- širokého spektra běžných frází k vyjádření obdivu, souhlasu, zájmu, přátelství, sympatie, ocenění, podpory, překvapení, lítosti, omluvy, nesouhlasu.
professional skills
- napsat abstrakt,
- vytvořit bezpečnostní pravidla a napsat hlášení o nehodě,
- popsat graf,
- vyjádřit souhlas a nesouhlas,
- připravit a přednést prezentaci.
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Practicum
E-learning
Collaborative instruction
Cooperative instruction
Students' self-study
assessment methods
Oral exam
Test
Seminar work
Continuous assessment
professional skills
Oral exam
Test
Seminar work
Skills demonstration during seminar
general eligibility
Oral exam
Test
Seminar work
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Adamcová E., Hamarová, J., Prokopová, H. English for Electrical Engineers 6.
 • Murphy, Raymond. English grammar in use : with answers : a self-study reference and practice book for intermediate students of English. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-53289-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Telecommunications (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 3 Winter
Faculty of Electrical Engineering Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Engineering (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Applied electrical engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Telecommunication and Multimedia Systems (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Power Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Nuclear Power Engineering (12) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical and Power Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Environmental Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Applied Informatics (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Industrial Electronics and Electromechanical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Telecommunications (13) Electrical engineering, telecommunication and IT 3 Winter
Faculty of Electrical Engineering Electrical Power Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Applied Electrical Engineering (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Applied electrical engineering (13) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Applied Informatics (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical and Power Engineering (10) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Commercial Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Engineering in Transport and Automotive Electronics (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Environmental Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical and Power Engineering (10) Electrical engineering, telecommunication and IT - -
Faculty of Electrical Engineering Environmental Engineering (10) Special and interdisciplinary fields - Summer
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Telecommunications (13) Electrical engineering, telecommunication and IT - Summer
Faculty of Electrical Engineering Applied Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Applied Electrical Engineering (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Commercial Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Commercial Electrical Engineering (15) Electrical engineering, telecommunication and IT - Summer
Faculty of Electrical Engineering Commercial Electrical Engineering (15) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Electrical Engineering Environmental Engineering (10) Special and interdisciplinary fields 2 Summer