Course: English 6

» List of faculties » UJP » UJP
Course title English 6
Course code UJP/A6
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vokrová Dagmar, Mgr.
 • Maurová Hana, PhDr.
 • Heinlová Svatava, Mgr. Ph.D.
 • Ramadanová Jitka, Mgr. Ph.D.
 • Irons Richard, B. A.
 • Bergman Natalie, M.A.
 • Watson Peter Joel
Course content
1. Course information. Power and money. The passive. Asking for a favour. 2. Causative have/get. Money collocations. Writing a report. 3. Homophones. Stating another point of view. 4. Advertising. So/such. Reporting. Reasoning. Giving instructions. 5. Real conditions. Giving and reacting to surprising news. 6. Unreal conditions. Reality check. 7. Wishes and regrets. Writing a formal letter of complaint. 8. City architecture. Word formation. Connecting points in a discussion. 9. History. Cause and result. Verbs with the infinitive and gerund. Writing a proposal. 10. Relative clauses. Present participle clauses. Interrupting. 11. Emphasising (cleft sentences). A competition entry. 12. Final revision. Final credit test. 13. Test and course evaluation. Credits given.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Seminar classes, Individual study, Students' self-study
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
identifikovat a správně tvořit gramatické struktury na odpovídající úrovni (B2 CEFR) používat adekvátní slovní zásobu při komunikaci vztahující se k běžným životním situacím i odbornosti studenta komunikovat ve formální i neformální situaci volit v mluvené i psané komunikaci adekvátní jazykové prostředky, termíny a fráze správně vyslovovat a intonovat strukturovat správně text
professional skills
spontánně realizovat konverzaci s rodilými mluvčími ve standardním dialektu - adekvátně dané úrovni analyzovat a interpretovat různé masmediální útvary mluveného i psaného jazyka na všeobecná témata a témata vztahující se k odbornosti studenta - napsat souvislý srozumitelný text na všeobecná témata a témata studentova zájmu - aplikovat správně odpovídající gramatické struktury
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
rozlišit správnou výslovnost a intonaci - posoudit adekvátnost použité slovní zásoby v neformálním i formálním mluveném a písemném projevu - posoudit adekvátnost použitých gramatických struktur v neformálním i formálním mluveném a písemném projevu - posoudit vhodnost jazykových prostředků, termínů a frází - přizpůsobit jazyk typu projevu, obsahu a příjemci sdělení - rozlišit fráze pro zahájení, vedení a ukončení ústního i písemného projevu - rozlišit široké spektrum běžných frází k vyjádření osobních pocitů a postojů - rozlišit vhodné fráze a jazykové prostředky k vyjádření příčiny a následku, podmíněnosti, popisu a charakteristice předmětů, osob a okolností, k podání instrukcí a interpretaci dat
professional skills
aplikovat správnou výslovnost a intonaci - používat adekvátní slovní zásobu v neformálním i formálním mluveném a písemném projevu - používat adekvátní gramatické struktury v neformálním i formálním mluveném a písemném projevu - porozumět obsahu konverzace rodilých mluvčích v zcela i méně standardním dialektu - porozumě textům psaným běžně užívaným jazykem souvisejícím s každodenním jazykem i popularizačně vědeckým textům - spontánně začít konverzovat o tématech, která jsou studentu známá nebo souvisejí s každodenním životem - přiměřeně správně a pohotově v diskusi reagovat v rámci každodenních i odborných témat - používat adekvátní jazykové prostředky, termíny a fráze - přizpůsobit jazyk typu projevu, obsahu a příjemci sdělení - používat adekvátní fráze pro zahájení, vedení a ukončení ústního i písemného projevu - adekvátně dané úrovni aplikovat široké spektrum běžných frází jednotlivých jazykových funkcí, zejména k vyjádření osobních pocitů a postojů, příčiny a následku, okolností, odlišného názoru, zdůvodnění postoje, podání instrukcí a interpretaci dat - na odpovídající úrovni napsat srozumitelný text respektující daný diskurs, tj. napsat formální a neformální email, popsat graf, napsat dobře strukturovanou, logicky vystavěnou a přiměřeně argumentačně podloženou recenzi odborné publikace vztahující se k odbornému zaměření studenta, napsat zprávu, stížnost a návrh
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Multimedia supported teaching
Students' self-study
Individual study
Cooperative instruction
Practicum
Textual studies
E-learning
professional skills
Practicum
Skills demonstration
Discussion
E-learning
Cooperative instruction
Multimedia supported teaching
general eligibility
Practicum
Skills demonstration
Discussion
E-learning
Cooperative instruction
Self-study of literature
Students' self-study
Textual studies
Multimedia supported teaching
assessment methods
professional knowledge
Test
Self-evaluation
Continuous assessment
Skills demonstration during practicum
Seminar work
professional skills
Test
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Self-evaluation
Seminar work
general eligibility
Test
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Self-evaluation
Seminar work
Recommended literature
 • CLANDFIELD, L., BENNE, R. R. Global: Upper Intermediate coursebook. Oxford, 2011. ISBN 978-0-230-03318-4.
 • CLANDFIELD, L., BENNE, R. R. Global: Upper Intermediate workbook. Oxford, 2011. ISBN 978-0-230-42938-3.
 • Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-53762-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Medical Informatics (2015) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (1) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2015) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied Physics and Physical Engineering (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2014) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2011) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2015) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics (2015) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2013) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Graphics (2015) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2014) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied Mechanics (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Distributed Systems and Computer Networks (2012) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Engineering and Networks (2015) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (1) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Dynamics of Structures and Mechatronics (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (1) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2012) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics (2015) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (1) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2014) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Medical Informatics (2016) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Computer Systems (1) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer