Course: English 4

» List of faculties » UJP » UJP
Course title English 4
Course code UJP/A4
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Wróblewski Bartlomiej, M.A.
 • Švarcová Kateřina, Mgr.
 • Kraus Simone, Dr. Phil.
 • Ramadanová Jitka, Mgr. Ph.D.
 • Heinlová Svatava, Mgr. Ph.D.
 • Maurová Hana, PhDr.
 • Holubová Radmila, Mgr.
 • Irons Richard, B. A.
 • Bergman Natalie, M.A.
 • Benešová Barbora, Mgr. Ph.D.
 • Kraftová Petra, Mgr. Ing.
 • Majerová Marie, Mgr.
 • Rychtařík Stanislav, Mgr.
 • Watson Peter Joel
 • Lašťovičková Michaela, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Course information, introduction. Passive voice. 2. Articles. Reported statements and questions. A description of a place. 3. Reported requests and commands. Defining relative clauses. Making formal phone calls. 4. Abstract nouns. Countable and uncountable nouns. Giving your opinion. 5. Wish sentences. Describing a picture. Would. Expressions with "lose" and "lost". Expressing sympathy. 6. Second conditional. Expressions with "make" and "do". Third conditional. 7. Midterm test. Past modals of deduction. An essay. 8. Verbs followed by "-ing" and infinitive with "to". Comparatives and superlatives. Giving and accepting compliments. 9. Verbs followed by prepositions. An informal email. 10. Books and reading. Verb form review. A thank-you note. 11. Reflexive pronouns. A farewell email or speech. Synonyms. 12. Final revision. Final Credit test 13. Evaluation of the test. Credits.

Learning activities and teaching methods
E-learning, Collaborative instruction, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Seminar classes, Individual study, Students' self-study
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
správně tvořit základní gramatické struktury
používat základní pravidla výslovnosti
strukturovat správně krátký jednoduchý text
používat základní slovní zásobu v běžných životních situacích
identifikovat základní gramatické struktury
professional skills
analyzovat krátký článek v novinách, časopise, na internetu
napsat krátké vypravování
správně používat základní gramatické struktury
formulovat vhodně omluvu, žádost a poděkování a reakce na ně
pohovořit o tématech každodenního života
napsat krátký formální e-mail
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
vyjádřit afekt a nadšení
zvolit správné gramatické vazby a předložky se slovesy
používat vhodné jazykové prostředky pro popis obrázků, předmětů, míst a vybavení
správně strukturovat text
zvolit vhodnou slovní zásobu při komunikaci ve formální i neformální situaci
aplikovat pravidla správné výslovnosti a intonace
používat gramatické struktury a odpovídající slovní zásobu v běžných životních situacích
využít spojení s běžnými slovesy
formulovat fráze pro zahájení a zakončení ústního i písemného projevu
vyjádřit přání a pocity
professional skills
uskutečnit formální telefonní hovor
popsat obrázky, předměty, vybavení a místa ústní i písemnou formou
dotázat se na názor a vyjádřit vlastní názor
vyjádřit soucit, kompliment a přijmout kompliment
postihnout hlavní smysl konverzace rodilých mluvčích
vyhledat důležitou informaci v autentickém textu
napsat esej a neformální email
vytvořit prezentaci
zformulovat řeč na rozloučenou
identifikovat hlavní body televizních a rozhlasových pořadů na známá témata
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Textual studies
Cooperative instruction
Practicum
E-learning
Multimedia supported teaching
Students' self-study
Individual study
professional skills
Practicum
Discussion
E-learning
Skills demonstration
Cooperative instruction
Multimedia supported teaching
general eligibility
Self-study of literature
Discussion
Students' self-study
Cooperative instruction
Skills demonstration
Textual studies
Multimedia supported teaching
E-learning
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Self-evaluation
test
Continuous assessment
Test
Seminar work
professional skills
Test
Self-evaluation
Continuous assessment
Seminar work
Skills demonstration during practicum
general eligibility
Self-evaluation
Continuous assessment
Test
Seminar work
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Campbell, Robert; Metcalf, Rob. Global : intermediate : workbook with key. 1st ed. Oxford : Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-43028-0.
 • Clandfield, Lindsay; Robb Benne, Rebecca. Global : intermediate: coursebook. 1st pub. Oxford : Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-03300-9.
 • Murphy, Raymond. English grammar in use : with answers : a self-study reference and practice book for intermediate students of English. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-53289-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2015) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2016) Economy 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (1) Economy 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Modelling (2014) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2016) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2012) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2016) Economy 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2014) Construction industry, geodesy and cartography 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2014) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (1) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2015) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2015) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2013) Electrical engineering, telecommunication and IT 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2015) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2011) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2015) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2013) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Science (2012) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2012) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2016) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2014) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (1) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2016) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2012) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2015) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2012) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2014) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2013) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2012) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2012) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2012) Construction industry, geodesy and cartography 2 Summer
Faculty of Applied Sciences General Mathematics (2012) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Scientific Computing and Modelling (2011) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences General Mathematics (2012) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2012) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2013) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2010) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Modelling (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2014) Construction industry, geodesy and cartography 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 2 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2012) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2013) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2016) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2007) Economy 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2016) Electrical engineering, telecommunication and IT 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2015) Construction industry, geodesy and cartography 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2016) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2015) Mathematics courses 2 Summer