Course: null

» List of faculties » UJP » UJP
Course title -
Course code UJP/9TA
Organizational form of instruction Seminary
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction English
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Čepičková Jana, Mgr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Seminar
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Student umí:¨ - přiměřeně správně používat běžné gramatické struktury v rámci situací na pracovišti, - poskytnout popis cesty, - podat návrh, - poskytnout informace o rozměrech a množství, - domluvit si schůzku, - napsat krátký pracovní email, - porovnat výrobky a možnosti, - popsat přístroj a pracovní postup, - vyjádřit pravděpodobnost - vyjádřit kvantititu, - udělat objednávku, - vyřešit jednoduchý pracovní problém.
learning outcomes
Student umí: - napsat životopis a průvodní dopis, - napsat abstrakt a krátkou esej, - připravit si prezentaci, - popsat zdravotní a bezpečností preventivní opatření a vysvětlit jejich plnění, - diskutovat o předpisech a normách, - pracovat s psanými instrukcemi, - vysvětlit testy a pokusy, - diskutovat o výkonu a vhodnosti a popsat fyzikální síly, - vytvořit bezpečnostní pravidla a napsat hlášení o nehodě, - popsat graf, - vyjádřit souhlas a nesouhlas,¨ - telefonovat, - sjednávat pracovní schůzky, - psát pracovní emaily.
teaching methods
Seminar
Multimedia supported teaching
Recommended literature
  • Hollett, Vicki. Tech talk : elementary student's book. Oxford : Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-457453-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester