Předmět: Podniková praxe v ruštině

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Podniková praxe v ruštině
Kód předmětu UJP/9RPP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Ruština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Trejbal Václav, Mgr. CSc.
Obsah předmětu
- Výstavy a veletrhy - Celní odbavování - Zahájení obchodní transakce - Nabídka zboží a služeb - Jednání o formách a podmínkách smlouvy - Prodej zboží prostřednictvím obchodních zástupců - Jednání o podniku s mezinárodní účastí Doplňkové informace pro studenty kombinované formy studia jsou v COURSEWARE.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Studium textů, Cvičení
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
  • Projekt individuální [40] - 40 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student by měl být schopen: - spolehlivě ovládat pokročilé gramatické jevy - komunikovat v obchodním prostředí - rozumět ekonomickým textům
Výsledky učení
student je schopen: - projednávat podmínky účasti na výstavách a veletrzích - odbavit celně zboží - vést obchodní jednání - jednat o podmínkách smluv
Vyučovací metody
Cvičení
Výuka podporovaná multimédii
Studium textů
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Seminární práce
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
  • Noviny a časopisy zaměřené na ekonomii.
  • Hutarová, Marcela. Obchodní korespondence v ruštině. 3. dotisk 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995. ISBN 80-7079-519-0.
  • Vavrečka, Mojmír. Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru = Češsko-russkij slovar' dlja delovoj sfery. Díl I., A-Přeč. Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. ISBN 80-7042-485-0.
  • Vavrečka, Mojmír. Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru = Češsko-russkij slovar' dlja delovoj sfery. Díl II., Přeč-Ž. Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. ISBN 80-7042-485-0.
  • Vavrečka, Mojmír; Hrdlička, Milan; Rudincová, Božena. Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru = Russko-češskij ekonomičeskij slovar'. Praha : Centr Evropy, 1999. ISBN 80-902758-1-8.
  • Ždanova, I. F.; Romanovskaja, M. A.; Veličko, A. B. Obchodní ruština = Delovoj russkij. 1. vyd. Praha : Fragment, 1996. ISBN 80-7200-019-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr