Předmět: Hospodářská němčina 3

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Hospodářská němčina 3
Kód předmětu UJP/9NC7W
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Němčina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Ovesleová Hana, Mgr. Ph.D.
 • Blažková Blanka, Mgr.
 • Kůtková Kristina, Mgr.
Obsah předmětu
- Ústní a písemný kontakt - Obchodní dopis, elektronická korespondence l - Plánování služební cesty, popis cesty - Banka, založení účtu - Obchodní schůzka, plánování, potvrzení, telefonování - Požadavky na uchazeče, profesní kvalifikace, přijímací pohovor - Nabídky pracovního místa, motivační dopis, životopis - Pracovně - právní podmínky a vztahy na pracovišti, profesní vlastnosti - Druhy příjmů, sociální podmínky, smlouvy - Pracovní den, témata na pracovišti - Absence na pracovišti, personální plánování Doplňkové informace pro studenty kombinované formy studia jsou na Courseware

Studijní aktivity a metody výuky
E-learning, Skupinová výuka, Diskuse, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Cvičení
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 35 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 13 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 15 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 20 hodin za semestr
 • E-learning [dáno e-learningovým kurzem] - 24 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
praktikovat znalosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Výsledky učení
orientovat se v odborném hospodářském textu, - použít odbornou slovní zásobu z oblasti struktury firmy, firemní kultury a podpory zákazníků
Odborné dovednosti
aktivně účastnit diskuzí, - prezentovat své názory a řešit skupinové úkoly, - zpracovat formální obchodní dopis, email, - napsat motivační dopis a životopis, - prezentovat u přijímacího pohovoru
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Cvičení
E-learning
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostatná práce studentů
Diskuse
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při semináři
Seminární práce
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
 • BLAŽKOVÁ, Blanka; OVESLEOVÁ Hana. Handelskorrespondenz Übungsbuch. Plzeň, 2015.
 • BRAUNERT, Jörg; SCHLENKER, Wolfram. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs Lehrbuch. Stuttgart, 2014. ISBN 978-3-12-675745-4.
 • BRAUNERT, Jörg; SCHLENKER,Wolfram. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs Arbeitsbuch. Stuttgart, 2013. ISBN 978-3-12-675746-1.
 • EISMANN, V. Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Berlin, Cornelsen Verlag, 2010. ISBN 978-3-06-020325-3.
 • MÜLLER, Annette; SCHLÜTER, Sabine. Im Beruf. München: Hueber Verlag, 2013. ISBN 978-3-19-101190-1.
 • NEKOVÁŘOVÁ, A.; FLIEGER, D. Alltagssprache Deutsch Neu. Plzeň: FRAUS, 2009. ISBN 978-80-7238.
 • Nekovářová, Alena; Fliegler, Dominique. Alltagssprache Deutsch : 30 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2003. ISBN 80-7238-143-1.
 • RADĚVOVÁ, Zuzana. Cvičebnice německé gramatiky 1. Brno, 2003. ISBN 978-80-7358-099-5.
 • RADĚVOVÁ, Zuzana. Gramatika německého jazyka. Brno, 2008.
 • Rohrer Hans Heinrich, Schmidt Carsten. Kommunizieren im Beruf . Langenscheidt München, 2008. ISBN 978-3-468-90516-2.
 • Voit, Heike. PONS Grammatik Deutsch kurz & bündig. 1. Aufl. Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2002. ISBN 3-12-560634-9.
 • Wergen, Josef; Wörner, Annette. Im Griff Bürokommunikation Deutsch : [Sicher formulieren in Briefen, E-Mails und am Telefon]. Klett Verlag, 2006. ISBN 3-12-561161-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr