Předmět: Hospodářská němčina 1

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Hospodářská němčina 1
Kód předmětu UJP/9NC5W
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Němčina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Blažková Blanka, Mgr.
 • Kůtková Kristina, Mgr.
 • Ovesleová Hana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Představování osob, osobní údaje, vzhled, odívání, činnosti, první kontakty - Skloňování přídavných jmen, tázací slova, počty - Práce v Německu, studium jazyka, inzeráty a nabídky práce, motivační dopis, životopis - Vedlejší věty, číslovky, psaní datumu - Nově ve firmě - Zvací dopis, zaměstnání, první den ve firmě - Oddělení a pozice, úkoly a zaměření, zapracování a zaškolení - Infinitiv s zu - Ze života podniku a zaměstnanců - Povýšení, přeložení, odchod do důchodu, školení a další vzdělávání - Historie firmy, jubilea - Minulý čas, činný a trpný rod, podmiňovací způsob, vztažné věty, časové údaje Doplňkové informace pro studenty kombinované formy studia jsou v COURSEWARE.

Studijní aktivity a metody výuky
E-learning, Skupinová výuka, Výuka podporovaná multimédii, Samostatná práce studentů, Cvičení
 • Kontaktní výuka - 13 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 15 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 20 hodin za semestr
 • E-learning [dáno e-learningovým kurzem] - 24 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 35 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
žádné podmiňující předměty
využít znalosti na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Výsledky učení
korektního ústního a písemného projevu obecného jazyka - v základní terminologii hospodářského jazyka
Odborné dovednosti
prezentovat a argumentovat v cizím jazyce - odpovědět na nabídku práce, - zpracovat potřebné doklady k přijímacímu pohovoru
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Cvičení
E-learning
Výuka podporovaná multimédii
Skupinová výuka
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Seminární práce
Skupinová prezentace na semináři
Doporučená literatura
 • BLAŽKOVÁ, Blanka; OVESLEOVÁ Hana. Handelskorrespondenz Übungsbuch. Plzeň, 2015.
 • BRAUNERT, Jörg; SCHLENKER, Wolfram. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs. Stuttgart, 2014. ISBN 978-3-12-675745-4.
 • BRAUNERT, Jörg; SCHLENKER,Wolfram. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs Arbeitsbuch. Stuttgart, 2013. ISBN 978-3-12-675746-1.
 • Nekovářová, Alena; Fliegler, Dominique. Alltagssprache Deutsch : 30 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2003. ISBN 80-7238-143-1.
 • RADĚVOVÁ, Zuzana. Cvičebnice německé gramatiky 1. Brno, 2003. ISBN 978-80-7358-099-5.
 • RADĚVOVÁ, Zuzana. Cvičebnice německé gramatiky 1. Brno, 2003. ISBN 978-80-7358-099-5.
 • RADĚVOVÁ, Zuzana. Gramatika německého jazyka. Brno, 2008.
 • RADĚVOVÁ, Zuzana. Gramatika německého jazyka. Brno, 2008. ISBN 978-80-7358-098-8.
 • Voit, Heike. PONS Grammatik Deutsch kurz & bündig. 1. Aufl. Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2002. ISBN 3-12-560634-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr