Předmět: Hospodářská francouzština 4

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Hospodářská francouzština 4
Kód předmětu UJP/9FC8E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Francouzština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kocourková Pavla, Mgr.
  • Suchá Romana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Pozvánky na veletrhy, výstavy Informační zprávy pro zaměstnance Podmínky prodeje Písemné reklamace Řešení reklamací Hospodářská situace ČR a Francie Řešení ekonomické situace firmy Zápis z porady a obchodního jednání Konflikty na pracovišti, návrhy řešení Odborové organizace Hodnocení zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Popis grafů Právní formy francouzských firem Doplňkové informace pro studenty kombinované formy studia jsou na Courseware.

Studijní aktivity a metody výuky
Kooperativní výuka, Výuka podporovaná multimédii, Individuální konzultace, Studium metodou řešení problémů, Samostatná práce studentů, Cvičení
  • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 10 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
je doporučeno nejprve splnit předmět Hospodářská francouzština 3 (SMA/FC7E)
Výsledky učení
student je schopen: - úspěšně komunikovat v profesním prostředí - napsat obchodní dopis, mail - porozumět hospodářskému textu - prezentovat vybrané odborné téma
Vyučovací metody
Cvičení
Výuka podporovaná multimédii
Studium metodou řešení problémů
Kooperativní výuka
Samostatná práce studentů
Individuální konzultace
Hodnotící metody
Kombinovaná zkouška
Test
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
  • BROULAND, P. - KIDLESOVÁ, Z. - PRIESOLOVÁ, J. Francouzsko-český a česko-francouzský hospodářský slovník. Plzeň: FRAUS, 2003. ISBN 80-7238-259-4.
  • DUBOIS, A.-L.; TAUZIN, B. Objectif express 2 : le monde professionnel en français : Cahier d'activités. Paris : Hachette FLE, 2009. ISBN 978-2-01-155510-6.
  • DUBOIS, A.-L.; TAUZIN, B. Objectif express 2 : le monde professionnel en français. Paris : Hachette FLE, 2009. ISBN 978-2-01-155509-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr