Předmět: Hospodářská angličtina 2

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Hospodářská angličtina 2
Kód předmětu UJP/9AC6B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Ramadanová Jitka, Mgr. Ph.D.
 • Vokrová Dagmar, Mgr.
 • Stočková Milada, Ing.
 • Fišer Václav, Mgr.
 • Kubešová Andrea, Mgr.
 • Popadučková Martina, Mgr.
 • Šimková Květoslava, Mgr.
 • Janáčková Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
- Prezentace - Konkurenceschopnost - Inovace - Trpný rod - Nákup a prodej - Podmínkové věty - Vyjednávání - Výzkum trhu - Investování - Schůze a zápis ze schůze - Etika v podnikání - Krátké zprávy Doplňkové informace pro studenty kombinované formy studia jsou v COURSEWARE.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů, Cvičení
 • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 40 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student by měl být schopen: - spolehlivě ovládat anglickou fonetiku, pravopis a mluvnici na všeobecné úrovni, - porozumět základní obchodní konverzaci a konverzovat o tématech, která jsou mu známá nebo souvisejí s každodenním životem
Odborné dovednosti
student umí vést konverzaci na základní obchodní témata a témata každodenního života, - je schopen popsat a podat základní informace o firmě a jejích obchodních činnostech, - umí vést jednoduché obchodní telefonáty, - rozumí základním ekonomickým textům, -dokáže napsat krátký formální e-mail či obchodní dopis
Výsledky učení
Odborné znalosti
student je schopen: porozumět většině obchodní konverzace, - porozumět popisu údajů, tabulek, grafů a trendů a použít je k prezentaci obchodních výsledků firmy, -porozumět na dané úrovni odborným textům, které se týkají změny zaměstnání, týmové práce, firemních financí, investic, přijímání nových zaměstnanců, - za použití patřičných frází se zapojit do diskusí o firmě, plánování firemní akce, předpokladech přijímaných pracovníků a způsobech zlepšování produktivity práce zaměstnanců, - napsat CV, děkovný dopis, dopis žádající informace, pozvánku k pracovnímu pohovoru, dopis sdělující výsledek žádosti, obchodní zprávu
Odborné dovednosti
student rozumí většině obchodní konverzace, - umí prezentovat obchodní výsledky firmy za použití tabulek a grafů, - rozumí na dané úrovni odborným textům týkajícím se změny zaměstnání, týmové práce, firemních financí, investic, přijímání nových zaměstnanců, - umí se zapojit do diskuse o firmě, plánování firemních akcí, zlepšování produktivity práce, - umí napsat CV, děkovný dopis, dopis žádající informace, pozvánku k pracovnímu pohovoru, dopis sdělující výsledek žádosti, obchodní zprávu
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Cvičení
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostudium studentů
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Kombinovaná zkouška
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Referát
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
 • Brook-Hart, Guy. Business Benchmark: Upper Intermediate. CUP Cambridge, 2013. ISBN 978-1-107-68098-2.
 • Hollett, Vicki. Business objectives : new edition. 1st ed., 5th impr. Oxford : Oxford University Press, 1998. ISBN 0-19-451391-2.
 • Mascull, Bill. Business vocabulary in use : intermediate. 1st pub. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-77529-9.
 • Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-53762-2.
 • Naunton, Jon. ProFile 2 : intermediate : workbook. Oxford : Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-457585-3.
 • Tullis, Graham; Trappe, Tonya. New insights into business : student`s book. London : Longman, 2000. ISBN 0-582-33553-1.
 • Whitby, Norman. Business benchmark : pre-intermediate to intermediate business preliminary : student's book. CUP Cambridge, 2013. ISBN 978-1-107-69399-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr