Pracoviště fakulty: FZS

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
KAZ Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví
KFE Katedra rehabilitačních oborů
KOS Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
KTB Katedra teoretických oborů