Pracoviště fakulty: FPE

» Seznam fakult
Kód pracoviště Název pracoviště
CBG Centrum biologie, geověd a envigogiky
KAN Katedra anglického jazyka
KČJ Katedra českého jazyka a literatury
KHI Katedra historie
KHK Katedra hudební kultury
KCH Katedra chemie
KMT Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
KNJ Katedra německého jazyka
KPG Katedra pedagogiky
KPS Katedra psychologie
KRF Katedra ruského a francouzského jazyka
KTV Katedra tělesné a sportovní výchovy
KVD Katedra výpočetní a didaktické techniky
KVK Katedra výtvarné kultury
SPP Středisko pedagogické praxe