Course: Internships and projects in political science and international relations

» List of faculties » FF » KAP
Course title Internships and projects in political science and international relations
Course code KAP/SP
Organizational form of instruction Practice
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 9
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kollerová Marta, Mgr.
  • Štollová Sandra, PhDr.
  • Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Course content
Internship in the private sector, public administration or non-profit organization (in the area of project activity) Study internship abroad Participation in the project

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Internship, Skills demonstration
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 144 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat přístupy, teorie a výzkumné designy policy analýzy
vysvětlit specifika projektů a projektové dokumentace, jež svým zaměřením odpovídají studovanému oboru
charakterizovat obor veřejná politika a rozlišit základní teoretické přístupy v jeho rámci
vysvětlit problematiku projektového plánování a grantového řízení ve veřejném sektoru, zejména v oblasti politické vědy
identifikovat, definovat a rozlišit typy problémů ve veřejné politice
professional skills
samostatně vypracovat policy materiál a studii proveditelnosti pro konkrétní projekty, v jejichž rámci využijí oblasti politiky a mezinárodních vztahů
na pokročilé úrovni pracovat s informacemi a identifikovat spolehlivé zdroje specifických informací
na pokročilé úrovni prezentovat široké veřejnosti výsledky analýzy z oblasti politologie a mezinárodních vztahů
adekvátním způsobem zpracovat výstupy z projektu ve veřejném sektoru
samostatně zpracovat projektovou žádost ve veřejném sektoru
learning outcomes
aplikovat znalosti nabyté v předchozím studiu v rámci pracovní činnosti ve vybrané instituci ve veřejném sektoru
aplikovat znalosti nabyté v předchozím studiu při samostatném řešení výzkumného projektu souvisejícího se studovaným oborem
teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Task-based study method
Internship
assessment methods
professional knowledge
Continuous assessment
professional skills
Skills demonstration during field trip
Continuous assessment
Recommended literature


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (17-1) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (16-1,2) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (16-2) Social sciences 2 Winter