Course: Political Propaganda

» List of faculties » FF » KAP
Course title Political Propaganda
Course code KAP/PROP
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
 • Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Course content
1. The relation between media, politics and propaganda 2. Politics, freedom of speech and censorship 3. Basic terms and concepts (propaganda, public diplomacy, cultural diplomacy, soft power etc.) and their various uses in democratic and non-democratic regimes 4. Totalitarian and authoritarian regimes - the relation between ideology, regime mentality and propaganda 5. Democracy, non-democracy and the cult of personality 6. Propaganda in non-democratic regimes I. - case studies of selected non-democratic regimes (Germany and Italy) 7. Propaganda in non-democratic regimes II. - case study of selected non-democratic regime (USSR) 8. Propaganda in non-democratic regimes III. - case study of selected non-democratic regime (Czechoslovakia) 9. Propaganda and regime change - dealing with the past and construction of national history as a part of propaganda 10. Public and cultural diplomacy in internal and international politics 11. Sport as an instrument of state diplomacy - theory and practical uses 12. Soft power - theory and practical uses

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Self-study of literature, Lecture
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 65 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
klasifikovat typy médií a popsat jejich základní charakteristiky ve vztahu k politické sféře
popsat v obecné rovině vztah mezi médii a politikou
vysvětlit roli a funkci politických aktérů v demokratických režimech
rozlišit politické aktéry v demokratických systémech
professional skills
na základě analýzy určit základní charakteristiky systému zprostředkování zájmů v konkrétní zemi
kriticky zhodnotit konkrétní mediální výstup na základě znalosti žurnalistických stylů a žánrů
analyzovat a kriticky interpretovat různé typy mediálních výstupů na základě znalosti parametrů mediálního prostředí
learning outcomes
professional knowledge
rozlišit propagandu jako nástroj v demokratických a nedemokratických režimech
zhodnotit použití propagandistických nástrojů jednotlivými aktéry
charakterizovat historický vývoj propagandy
charakterizovat funkci propagandy pro politické režimy
vysvětlit pojem propaganda a související koncepty
vysvětlit vliv politické propagandy na formování a změny politických režimů a konstrukci národní identity
professional skills
samostatně porovnat využití propagandy v konkrétním demokratickém a nedemokratickém režimu
na základě analýzy vybraného výstupu (filmu, publikace apod.) identifikovat formy politické propagandy
samostatně diskutovat o propagandě vzhledem k tématům svobody slova a cenzury
samostatně zvolit propagandistický nástroj za účelem naplnění stanoveného cíle
za využití teoretických poznatků provést komparativní analýzu využití propagandy ve vybraných nedemokratických režimech
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Seminar
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Formánková, Pavlína a Koura, Petr. Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol.. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.
 • Kenez, Peter. The birth of the propaganda state : Soviet methods of mass mobilization, 1917-1929. 1st pub. Cambridge : Cambridge University Press, 1985. ISBN 0-521-31398-8.
 • Melissen, Jan. The new public diplomacy : soft power in international relations. 1st pub. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2005. ISBN 1-4039-4516-0.
 • Phillips, Edward. State of deception : the power of Nazi propaganda. Washington : United States Holocaust Memorial Museum, 2009. ISBN 978-0-89604-714-3.
 • Rosůlek, Přemysl a kol. Média a politika. Vybrané problémy. Plzeň: Západočeská univerzita., 2009.
 • Taylor, Philip M. Munitions of the mind : a history of propaganda from the ancient world to the present era. 3rd ed. Manchester : Manchester University Press, 2003. ISBN 978-0-7190-6767-9.
 • Tomalová, Eliška. Kulturní diplomacie: Francouzská zkušenost.. Praha: Ústav mezinárodních vztahů., 2008.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 3 Winter